NNW

+ + + + +

Informacje na temat produktu:

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków chroni zarówno kierowcę jak i pasażerów przed skutkami nieszczęśliwego wypadku. Ochrona ubezpieczenia obejmuje Polskę jak również pozostałe panstwa europejskie w tym również Rosję i Turcję w europejskiej części oraz Tunezję, Izrael i Maroko.

Dokumenty do pobrania:

OWU NNW link
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 5000 zł.- 100000 zł.
Wypłata świadczenia w razie śmierci tak Jeśli nastąpiła w w okresie do 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku wówczas przysługuje 100% świadczenia
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu tak
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu nie