Informacje na temat produktu:

Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe proponuje dwa warianty ubezpieczenia Autocasco. Pierwszą możliwością jest: zakres podstawowy umowy AC. W ramach tej opcji klient ubezpiecza swój pojazd od różnych zdarzeń losowych m.in.: zderzenie z innym pojazdem, powódź , zatopienie, huragan, opady atmosferyczne, piorun, osuwanie lub zapadnięcie się ziemi, lawiny, kradzieży pojazdu, lub jego części, pożaru, wybuchu, a także nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z podłożem, przedmiotami, zwierzętami lub osobami znajdującymi się poza pojazdem. Natomiast drugi wariant - zakres ograniczony umowy AC - nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu. Dodatkowo klient ma możliwość rozszerzenia wersji podstawowej o ryzyka dodatkowe np. zaistniałe na terenie Rosji czy Białorusi.

Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi brak informacji
Kradzież pojazdu tak z wyłączeniami
Rabunek/Rozbój tak z wyłączeniami
Upadek statku powietrznego brak informacji
Pożar tak