Informacje na temat produktu:

Oferta ubezpieczenia szyb samochodowych skierowana jest do właścicieli samochodów osobowych oraz ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton i powyżej 3,5 ton a także ciągników siodłowych i balastowych, którzy zawierają w PTU S.A. 12-miesięczną umowę ubezpieczenia OC i/lub AC danego pojazdu. Przedmiotem ubezpieczenia są szyby ubezpieczanego pojazdu: przednia, tylna i boczne. Górną granicę odpowiedzialności PTU. za wszystkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, a dotyczące szyb ubezpieczonego pojazdu, stanowi aktualna suma ubezpieczenia, nie wyższa jednak niż: 2.000 zł.- dla pojazdów osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton, 6.000 zł – dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton oraz ciągników siodłowych i balastowych. Ubezpieczeniem objęte są szkody związane z uszkodzeniem/zniszczeniem szyb ubezpieczonego pojazdu powstałe zarówno na terytorium Polski, jak i całej Europy.Ubezpieczenie obejmuje organizację naprawy lub wymiany zniszczonych szyb w ubezpieczonym pojeździe oraz pokrycie kosztów z tym związanych (w tym koszt zakupu wymienianych szyb).

Ubezpieczenie szyb
Ochrona zniżki tak Nie traci się zniżki
Opcje wykupienia Możliwość wykupienia z OC i AC
Udział własny w szkodzie W szybie czołowej 25% udziału własnego
Przedmiot ubezpieczenia Szyby: czołowa, boczne i tylna
Franszyza integralna nie Brak
Zakres terytorialny Polska i Europa
Suma ubezpieczenia tak 2000zł pojazdy do 3,5t. 6000zł dla pojazdów powyżej 3,5t
Konsumpcja sumy ubezpieczenia Jest konsumpcja sumy ubezpieczenia
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie tak Brak ograniczenia wiekowego
Dodatkowe wyłączenia Brak