Informacje na temat produktu:

Zielona Karta skierowana jest do posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce, którzy wybierają się w podróż na terytorium niektórych państw członków Systemu Zielonej Karty, a konkretnie na teren: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

Dokumenty do pobrania:

OWU Komunikacja link