Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są nieobowiązkowymi ubezpieczeniami osobowymi, które mogą być kupowane w parze z inną polisą lub całkowicie oddzielnie. Jeśli są dobrze i świadomie wybrane spośród dostępnej oferty ubezpieczeniowej, mogą być bardzo pomocnym rozwiązaniem dla klientów i ich bliskich.

Generalnie, ich zadaniem jest ochrona życia lub zdrowia człowieka, ale można je traktować jako zabezpieczenie finansowe dla najbliższych członków rodziny, na wypadek naszej śmierci. Podstawą do wypłacenia odszkodowania z polisy NNW są obrażenia powstałe w wyniku nieszczęśliwych, niespodziewanych wypadków. Ich wysokość zależna jest od skali urazu oraz od wysokości ustalonej z zakładem sumy gwarancyjnej. Nawet za najmniejszy uraz, np. złamanie palca u ręki, można otrzymać świadczenie z polisy NNW, choć nie będzie ono zbyt wysokie. Najczęściej za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu klient otrzymuje wypłatę świadczenia w wysokości 1 proc. sumy gwarancyjnej. Aby zwiększyć odszkodowanie należy zawrzeć umowę na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z wysoką sumą ubezpieczeniową

.

Przed opłaceniem składki na polisę NNW należy dokładnie wczytać się w Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w których powinny być wyszczególnione ewentualne wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Odmówi on wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków między innymi wtedy, gdy do wypadku doszło w momencie popełniania przestępstwa, pod wpływem alkoholu lub narkotyków czy środków odurzających, w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych, nieobjętych zakresem ubezpieczenia lub przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych bez ważnych uprawnień.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

31.05.2018

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

28.02.2018

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.

12.02.2018

Zawód lekarza obarczony jest dużym ryzykiem. Każdy błąd w sztuce może doprowadzić medyka do finansowej katastrofy. By tak się nie stało, każdy lekarz powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie. Podstawowa polisa OC może jednak nie wystarczyć.

30.12.2017

Podjąłeś naukę na uczelni wyższej, ale w trybie niestacjonarnym? Jako student zaoczny masz takie same prawa do ubezpieczenia NFZ jak student dzienny.

17.10.2017

W ofercie Open Life TU Życie SA pojawiło się nowe ubezpieczenie: "Dziesiątka", które zapewnia szerokie możliwości w dopasowaniu warunków polisy do własnych potrzeb. Najniższa składka to tylko 10 zł miesięcznie.

11.09.2017