Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Wypadki zdarzają się każdego dnia - w ruchu komunikacyjnym, na ulicy, czy nawet w domach. Często nie można ich uniknąć, ale istnieje możliwość zabezpieczenia się przed ich skutkami. Wystarczy w tym celu wykupić odpowiednie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków NNW, które zaliczane jest do grupy ubezpieczeń osobowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie człowieka, zaś podstawą dla Towarzystwa ubezpieczeniowego do wypłacenia odszkodowania będzie powstanie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej w wyniku niespodziewanego wypadku. Ubezpieczenie NNW nie chroni m.in. przed śmiercią ubezpieczonego spowodowaną przewlekłą chorobą

.

Zakład, z którym podpisujemy umowę NNW może zawrzeć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia szereg wyłączeń swojej odpowiedzialności odszkodowawczej. Może odmówić między innymi wypłaty odszkodowania dla klienta lub osób uposażonych w umowie, jeśli do nieszczęśliwego wypadku doszło z umyślnej winy ubezpieczonego, w momencie popełniania przez niego przestępstwa, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Także wypadek spowodowany w trakcie prowadzenia pojazdu mechanicznego bez ważnych uprawnień może skutkować odmową wypłaty odszkodowania

.

W pozostałych przypadkach świadczenie z polisy NNW wypłacane będzie każdorazowo przy urazach spowodowanych niespodziewanym wypadkiem. Nie ma tu znaczenia zakres szkody. Świadczenie będzie należne klientowi za niewielki uraz czy zdecydowanie poważniejsze uszczerbki na zdrowiu. Jego wysokość uzależniona jest od skali uszczerbku na zdrowiu oraz od ustalonej z klientem sumy gwarancyjnej, właściwej dla polisy następstw nieszczęśliwych wypadków

.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.