Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się w każdej sekundzie naszego życia i każdy narażony jest na takie ryzyko, niezależnie od wieku, płci, czy wykonywanej pracy. Oczywiście, niektóre osoby, np. sportowcy uprawiający sporty wyczynowe, bardziej są na taką ewentualność narażone, ale generalnie urazy w następstwie nieszczęśliwych wypadków zdarzają się losowo i mogą dotyczyć każdego z nas

.

Dlatego też ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może być pomocnym rozwiązaniem, z którego rzeczywiście warto skorzystać w praktyce. Nie spowoduje ono, że nie ulegniemy wypadkowi, a ewentualny ból odczuwany przez poszkodowanych czy osób bliskich ubezpieczonemu, zostanie oszczędzony. Niemniej, polisa NNW obejmująca odpowiedni zakres ochrony życia lub zdrowia człowieka, pozwoli na uzyskanie pieniędzy w ramach odszkodowania, które na przykład można spożytkować na pokrycie kosztów leczenia i natychmiastowej rehabilitacji poszkodowanego

.

Świadczenia z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli z ubezpieczenia osobowego, wypłacane są w wyniku powstania obrażeń związanych z niespodziewanym wypadkiem. Zakres szkody nie wpływa na zasadność wypłaty odszkodowania, choć decyduje o wysokości odszkodowania, podobnie jak ustalona w umowie suma gwarancyjna. Zwykle za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest świadczenie odpowiadające 1 proc. sumy gwarancyjnej. Cała suma należy się osobom uposażonym w umowie NNW, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie do śmierci osoby ubezpieczonej. Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, zgodnie z zapisami wyłączającymi jego odpowiedzialność umieszczonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

18.10.2018

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

30.09.2018

OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

31.08.2018

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

31.05.2018

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

28.02.2018

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.

12.02.2018