Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Zawieranie umów ubezpieczeniowych nie powinno odbywać się pod presją. Nie należy się z tym spieszyć. Najlepiej w pierwszej kolejności zapoznać się z różnymi ofertami i opcjami ubezpieczeniowymi w poszczególnych firmach ubezpieczeniowych. Taka zasada odnosi się między innymi do grupy ubezpieczeń osobowych, a więc i do ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Takie ubezpieczenie chroni życie lub zdrowie człowieka przed następstwami nieszczęśliwych, niespodziewanych wypadków. Świadczenia wypłacane są za obrażenia powstałe w takich przypadkach, bez względu na zakres szkody. Poziom uszczerbku na zdrowiu oceniony w odniesieniu do danej osoby poszkodowanej, która posiada polisę NNW, decyduje jedynie w pewnym stopniu o tym, ile odszkodowania otrzyma z zakładu dana osoba. Zwykle na każdy 1 proc. uszczerbku na zdrowiu przypada 1 proc. sumy gwarancyjnej

.

Suma ta wyznacza górny poziom odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Powinna być na tyle wysoka, aby zapewnić np. osobom bliskim klienta zabezpieczenie finansowe na wypadek jego śmierci w nieszczęśliwym wypadku.

Towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zgodnie z wyłączeniami odpowiedzialności, jakie powinny zostać wyszczególnione w umowie i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Odmowa najczęściej ma miejsce, jeśli nieszczęśliwy wypadek zdarzył się w momencie popełniania przez ubezpieczonego przestępstwa, podczas kierowania pojazdem mechanicznym bez ważnych uprawnień, czy pod wpływem alkoholu, narkotyków czy środków odurzających. Warto wcześniej, przed podpisaniem umowy o ubezpieczenie NNW sprawdzić, kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia

.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.