Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

W wyniku nieszczęśliwego wypadku - samochodowego, w życiu prywatnym lub w trakcie wyjazdów krajowych i zagranicznych, możemy doznać urazów, które będą generowały wysokie koszty leczenia i ewentualnej rehabilitacji. Można je pokrywać z własnej kieszeni lub z odszkodowań wypłacanych z polis ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

.

Zawarcie umowy NNW w wybranej firmie ubezpieczeniowej powinno być dobrze przemyślane przez danego klienta, aby polisa stała się w rzeczywistości pomocnym rozwiązaniem, z którego warto skorzystać. Może ona jednocześnie stanowić zabezpieczenie dla osób bliskich ubezpieczonego, na wypadek jego śmierci w niespodziewanym wypadku. W takiej sytuacji zakład wypłaca odszkodowanie w wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie, na rzecz osób uposażonych, bliskich zmarłemu

.

Generalnie, zadaniem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest ochrona życia lub zdrowia człowieka, zaś podstawą do wypłaty świadczenia w wysokości części sumy gwarancyjnej, jest powstanie obrażeń w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Najczęściej skala urazu wyznacza wysokość rzeczywistego odszkodowania wypłacanego klientowi. Za każdy 1 proc. uszczerbku dostajemy 1 proc sumy ubezpieczenia. Trzeba jednak dokładnie zapoznać się z warunkami umowy ubezpieczeniowej, aby wiedzieć, jakie wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej Towarzystwa będą nas obowiązywały. Sposobem na zwiększenie świadczenia z polisy NNW jest skorzystanie z ubezpieczenia z bardzo wysoką sumą gwarancyjną. Ubezpieczyciel może w wielu przypadkach odmówić wypłaty odszkodowania z polisy NNW, na przykład wtedy, gdy wypadek zdarzył się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Generali ARGO
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.