Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

W wyniku nieszczęśliwego wypadku można doznać trwałego uszczerbku na zdrowiu lub nawet śmierci. W najgorszym przypadku pozostawiamy po sobie żałobę i bliskich, którzy mogą zostać w jednej chwili pozbawieni środków do życia. Ryzyko zaistnienia nieszczęśliwego, niespodziewanego wypadku jest wysokie u każdego z nas, dlatego zasadne wydaje się zawarcie umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków NNW

.

Co prawda, taka polisa osobowa nie jest obowiązkowa. Jeśli chcemy, możemy z dowolnym Towarzystwem ubezpieczeniowym zawrzeć umowę ubezpieczenia NNW, obejmując tym samym ochroną życie lub swoje zdrowie. Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznamy urazu lub śmierci, zakład wypłaci odszkodowanie. Pieniądze nie zaoszczędzą bólu poszkodowanym lub osobom bliskim z rodziny zmarłego, ale na pewno okażą się one przydatne

.

Odszkodowania z polis NNW są wypłacane niezależnie od tego, czy uraz jest znaczny u klienta czy też jest to niegroźne złamanie. Pieniądze wypłacone z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków mogą zostać przeznaczone na dowolny cel, m.in. na pokrycie kosztów leczenia poszkodowanego czy niezbędnej rehabilitacji.

Zwykle za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu firma ubezpieczeniowa, z którą klient zawarł umowę na polisę NNW, wypłaca świadczenie w wysokości 1 proc. sumy ubezpieczeniowej. Suma ta wyznacza górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Zostanie wypłacona osobom uposażonym w umowie na wypadek śmierci klienta w wyniku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Firma może odmówić uiszczenia świadczenia, jeśli do wypadku doszło pod wpływem alkoholu, narkotyków czy substancji odurzających, albo w momencie popełniania przestępstwa. To tylko jedne z licznych wyłączeń odpowiedzialności odszkodowawczej, jakie mogą zostać ujęte w umowie NNW.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

18.10.2018

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

30.09.2018

OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

31.08.2018

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

31.05.2018

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

28.02.2018

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.

12.02.2018