Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może być oferowane jako autonomiczne ubezpieczenie klientom, obejmujące ochronę życia lub zdrowia człowieka. Może ono iść także w parze z innymi ubezpieczeniami - ubezpieczeniem na życie, turystycznym, majątkowym lub OC komunikacyjnym. Bez względu jednak na to, w jakiej formie wykupujemy dla siebie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powinniśmy sprawdzić, co jest podstawą do wypłaty odszkodowania i kiedy będzie ono mogło stać się naszym udziałem. Ważna jest wysokość oferowanej sumy gwarancyjnej oraz wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu za powstałe szkody osobowe

.

Źródłem informacji o konstrukcji polisy NNW, jaka jest nam oferowana przez zakład ubezpieczeniowy są Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Najczęściej podstawą do wypłaty odszkodowania z polisy następstw nieszczęśliwych wypadków są obrażenia powstałe w wyniku niespodziewanego wypadku. Nie ma tu znaczenia, czy klient doznał niegroźnego w gruncie rzeczy urazu czy trwałego, poważnego uszczerbku na zdrowiu. Dopiero przy wyliczaniu procentu owego uszczerbku ma znaczenie skala urazu, ponieważ decyduje ona o wysokości wypłacanego z ubezpieczenia odszkodowania

.

Zwykle za 1 proc. utraty sprawności po stronie klienta ubezpieczyciel wypłaci 1 proc. sumy gwarancyjnej, jako odszkodowanie. Suma gwarancyjna powinna być więc ustalona z wybraną firmą ubezpieczeniową na takim poziomie, aby ewentualne świadczenia zaspokajały potrzeby poszkodowanych. Nie zaoszczędzą one bólu klientom i ich rodzinom, ale będzie można dzięki nim pokryć na przykład koszty leczenia poszkodowanych.

Ubezpieczyciel zgodnie z OWU polisy NNW może w pewnych przypadkach odmówić wypłaty odszkodowania, pomimo zaistnienia szkody w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Będzie to miało miejsce, jeśli doszło do niego pod wpływem alkoholu, narkotyków i środków odurzających, w momencie popełniania przestępstwa przez daną osobę lub na przykład w trakcie jazdy pojazdem mechanicznym bez ważnych uprawnień

.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

31.08.2018

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

31.05.2018

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

28.02.2018

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.

12.02.2018

Zawód lekarza obarczony jest dużym ryzykiem. Każdy błąd w sztuce może doprowadzić medyka do finansowej katastrofy. By tak się nie stało, każdy lekarz powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie. Podstawowa polisa OC może jednak nie wystarczyć.

30.12.2017

Podjąłeś naukę na uczelni wyższej, ale w trybie niestacjonarnym? Jako student zaoczny masz takie same prawa do ubezpieczenia NFZ jak student dzienny.

17.10.2017