Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są życie lub zdrowie człowieka. Podstawą do wypłacenia odszkodowania są obrażenia powstałe w wyniku niespodziewanego wypadku. I nie ma tu znaczenia zakres szkody - może to być niewielki uraz, jak złamana ręka, lub zdecydowanie poważniejsze uszczerbki na zdrowiu, będące wynikiem wypadku samochodowego, a nawet śmierć ubezpieczonego.

Dobrze i świadomie wybrane ubezpieczenie NNW jest pomocnym rozwiązaniem, z którego warto korzystać. Oczywiście, nie oszczędzi bólu poszkodowanym, ale pozwoli pokryć koszty leczenia. Warto pamiętać, że polisy tego rodzaju można łączyć, a co za tym idzie, z każdego z zawartych ubezpieczeń NNW otrzymać niezależne odszkodowanie.

Wysokość odszkodowania z polisy NNW zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Zwykle za każdy 1 proc. uszczerbku dostajemy 1 proc. sumy ubezpieczenia. Trzeba jednak dokładnie czytać warunki ubezpieczenia, a w szczególności skupić się na wyłączeniach odpowiedzialności. Sposobem na zwiększenie świadczenia z polisy NNW jest skorzystanie z ubezpieczenia z wysoką sumą ubezpieczenia, ponieważ to od tego parametru zależy wysokość odszkodowania.

Należy podkreślić, że ubezpieczyciel nie w każdym przypadku wypłaci odszkodowanie. Na świadczenie nie ma co liczyć osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu w momencie popełniania przestępstwa, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, podczas prowadzenia pojazdu bez stosownych uprawnień lub w trakcie wyczynowego uprawiania sportu (chyba, że wykupi polisę obejmującą takie zdarzenie).

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.