Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków traktowane są zwykle jako dodatek do głównych ubezpieczeń, m.in. ubezpieczenia OC komunikacyjnego czy ubezpieczenia turystycznego. Tymczasem, nic nie stoi na przeszkodzie, aby stanowiły odrębną, ważną dla ochrony życia i zdrowia ubezpieczonego, polisę

.

Ubezpieczenia tego typu zaliczane są do ubezpieczeń osobowych, nieobowiązkowych, które mogą stanowić pomocne rozwiązanie dla każdego klienta. Podstawą do wypłacenia przez zakład odszkodowania jest zaistnienie szkody w wyniku nieszczęśliwego wypadku, któremu uległ klient. Nie ma znaczenia przy tym, czy doznał on poważnego, trwałego uszczerbku na zdrowiu, czy też uraz jest zasadniczo błahy. Skala obrażeń decyduje jedynie w pewnej części o wysokości wypłacanego mu odszkodowania

.

Te z kolei zależne jest od ujętej w umowie ubezpieczeniowej sumy gwarancyjnej. Powinna ona być na tyle wysoka, aby wypłata odszkodowania z polisy następstw nieszczęśliwych wypadków była satysfakcjonująca dla poszkodowanego czy osób mu bliskich. Pełna suma gwarancyjna wypłacana jest w wyniku śmierci ubezpieczonego w nieszczęśliwym wypadku, na rzecz osób uposażonych w umowie ubezpieczeniowej. W innych przypadkach najczęściej za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu firmy ubezpieczeniowe wypłacają 1 proc. sumy gwarancyjnej ubezpieczonemu, jako odszkodowanie

.

Firma ubezpieczeniowa, w której zawieramy polisę NNW może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli na przykład do nieszczęśliwego wypadku doszło w momencie popełniania przestępstwa przez osobę ubezpieczoną, pod wpływem alkoholu, narkotyków czy środków odurzających, albo w wyniku kierowania pojazdem mechanicznym bez ważnych uprawnień.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.