Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków może być oferowane jako autonomiczne ubezpieczenie klientom, obejmujące ochronę życia lub zdrowia człowieka. Może ono iść także w parze z innymi ubezpieczeniami - ubezpieczeniem na życie, turystycznym, majątkowym lub OC komunikacyjnym. Bez względu jednak na to, w jakiej formie wykupujemy dla siebie ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powinniśmy sprawdzić, co jest podstawą do wypłaty odszkodowania i kiedy będzie ono mogło stać się naszym udziałem. Ważna jest wysokość oferowanej sumy gwarancyjnej oraz wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu za powstałe szkody osobowe

.

Źródłem informacji o konstrukcji polisy NNW, jaka jest nam oferowana przez zakład ubezpieczeniowy są Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Najczęściej podstawą do wypłaty odszkodowania z polisy następstw nieszczęśliwych wypadków są obrażenia powstałe w wyniku niespodziewanego wypadku. Nie ma tu znaczenia, czy klient doznał niegroźnego w gruncie rzeczy urazu czy trwałego, poważnego uszczerbku na zdrowiu. Dopiero przy wyliczaniu procentu owego uszczerbku ma znaczenie skala urazu, ponieważ decyduje ona o wysokości wypłacanego z ubezpieczenia odszkodowania

.

Zwykle za 1 proc. utraty sprawności po stronie klienta ubezpieczyciel wypłaci 1 proc. sumy gwarancyjnej, jako odszkodowanie. Suma gwarancyjna powinna być więc ustalona z wybraną firmą ubezpieczeniową na takim poziomie, aby ewentualne świadczenia zaspokajały potrzeby poszkodowanych. Nie zaoszczędzą one bólu klientom i ich rodzinom, ale będzie można dzięki nim pokryć na przykład koszty leczenia poszkodowanych.

Ubezpieczyciel zgodnie z OWU polisy NNW może w pewnych przypadkach odmówić wypłaty odszkodowania, pomimo zaistnienia szkody w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Będzie to miało miejsce, jeśli doszło do niego pod wpływem alkoholu, narkotyków i środków odurzających, w momencie popełniania przestępstwa przez daną osobę lub na przykład w trakcie jazdy pojazdem mechanicznym bez ważnych uprawnień

.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.