Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Pomimo zawartego z wybraną firmą ubezpieczeniową kontraktu na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, nie zawsze poszkodowany w niespodziewanym wypadku otrzyma wypłatę odszkodowania. Jest to równocześnie całkowicie zgodne z prawem, bowiem w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, jakie dołączane są zawsze do umowy zawieranej z zakładem, może on uwzględnić wyłączenia swojej odpowiedzialności odszkodowawczej

.

Odmowa wypłaty odszkodowania z tytułu polisy NNW może nas spotkać, jeśli do wypadku doszło w momencie popełnienia przez klienta przestępstwa, pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub narkotyków, albo w momencie prowadzenia pojazdu mechanicznego bez ważnych uprawnień. Towarzystwo odrzuci wniosek o wypłatę świadczenia także wtedy, gdy wypadek był wynikiem uprawiania przez osobę ubezpieczoną sportów ekstremalnych. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której polisa wyraźnie wskazuje, że takie ryzyka znajdują się w jej zakresie.

Generalnie, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli ubezpieczenie osobowe, powinno obejmować ochroną życie lub zdrowie człowieka. Przed podpisaniem umowy w wybranej firmie powinniśmy wnikliwie zapoznać się z umową podsuwaną nam przez Towarzystwo i z OWU, aby w przyszłości nie czuć się zawiedzionym odmową wypłaty odszkodowania

.

Ważnym elementem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest ustalenie sumy gwarancyjnej na odpowiednim poziomie. Decyduje ona o górnym limicie odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu za szkody wynikające z niespodziewanych wypadków. Zwykle za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu osoby ubezpieczonej może ona otrzymać świadczenie odpowiadające swą kwotą 1 proc. sumy gwarancyjnej.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

31.05.2018

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

28.02.2018

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.

12.02.2018

Zawód lekarza obarczony jest dużym ryzykiem. Każdy błąd w sztuce może doprowadzić medyka do finansowej katastrofy. By tak się nie stało, każdy lekarz powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie. Podstawowa polisa OC może jednak nie wystarczyć.

30.12.2017

Podjąłeś naukę na uczelni wyższej, ale w trybie niestacjonarnym? Jako student zaoczny masz takie same prawa do ubezpieczenia NFZ jak student dzienny.

17.10.2017

W ofercie Open Life TU Życie SA pojawiło się nowe ubezpieczenie: "Dziesiątka", które zapewnia szerokie możliwości w dopasowaniu warunków polisy do własnych potrzeb. Najniższa składka to tylko 10 zł miesięcznie.

11.09.2017