Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Świadomie wybrane ubezpieczenie NNW, o odpowiednio wysokiej sumie gwarancyjnej, może stanowić nieocenioną pomoc dla ubezpieczonego i jego najbliższych. Wypłacane są z niego świadczenia na wypadek uszczerbku na zdrowiu lub śmierci klienta. Pieniądze z polisy NNW nie ukoją i nie oszczędzą bólu poszkodowanym, ale na pewno będą pomocne. Dzięki nim można stanąć na nogi czy rozpocząć kosztowne leczenie lub rehabilitację.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym, osobowym, które obejmuje zakresem ochrony życie i zdrowie danego człowieka. Podstawą do wypłaty przez firmę odszkodowania jest powstanie w wyniku niespodziewanego wypadku obrażeń. Z polisy NNW wypłacane jest świadczenie w wysokości części sumy gwarancyjnej, odpowiadającej procentowemu uszczerbkowi na zdrowiu u osoby ubezpieczonej. Pełna suma wypłacana jest na rzecz osób uposażonych w ubezpieczeniu na wypadek śmierci klienta

.

Firma ubezpieczeniowa, z którą zawieramy umowę o ubezpieczenie NNW, może uwzględniać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia sytuacje, w których zgodnie z ustaleniami z klientem, odmówi wypłaty odszkodowania. Może to mieć miejsce, jeśli do wypadku i uszczerbku na zdrowiu doszło w momencie popełniania przestępstwa przez daną osobę lub pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Odszkodowanie może nie zostać wypłacone, jeśli uszczerbek na zdrowiu spowodowany jest prowadzeniem pojazdów mechanicznych bez ważnych uprawnień czy uprawianiem sportów wyczynowych i ekstremalnych, o ile ich ryzyka nie obejmuje polisa NNW. Warto się wcześniej zapoznać z OWU wybranej polisy NNW, aby nie być zaskoczonym odmową wypłaty świadczenia

.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.