Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Wśród ubezpieczeń osobowych na uwagę zasługuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe, które oferują niemalże wszystkie Towarzystwa ubezpieczeniowe na polskim rynku finansowym. Można więc dobrać dla siebie odpowiednią polisę, której głównym zadaniem jest ochrona życia lub zdrowia człowieka.

Podpisując umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków należy dokładnie zapoznać się z kształtem polisy, aby wiedzieć, w jakich przypadkach można liczyć na odszkodowanie i kiedy zakład może odmówić wypłaty świadczenia. Zwykle odszkodowanie z polisy NNW uzależnione jest od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Za 1 proc. uszczerbku klient otrzymuje 1 proc. sumy ubezpieczeniowej. Dlatego też tak istotne jest jej ustanowienie na odpowiednim poziomie

.

Suma gwarancyjna w polisie NNW wyznacza górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu. Pełna suma wypłacana jest głównie w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Wtedy świadczenie kierowane jest do osób uposażonych w umowie ubezpieczeniowej, bliskich klientowi, np. jego rodzinie

.

Jednocześnie, powinniśmy przed podpisaniem umowy o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w wybranej firmie sprawdzić, jakie są jej wyłączenia odpowiedzialności, tj. kiedy będzie mogła zgodnie z prawem odmówić wypłaty odszkodowania klientowi. Będzie to miało między innymi miejsce, gdy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie w trakcie kierowania pojazdem mechanicznym bez ważnych uprawnień, w momencie popełniania przestępstwa, uprawiania sportów ekstremalnych, nieobjętych zakresem ubezpieczenia, czy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających innego rodzaju.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

18.10.2018

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

30.09.2018

OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

31.08.2018

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

31.05.2018

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

28.02.2018

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.

12.02.2018