Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem osobowym, fakultatywnym, co oznacza, że nikt nie jest zobowiązany do jego wykupienia. Zwykle polisa NNW jest dołączana jako opcja dla klientów ubezpieczających odpowiedzialność cywilną w ruchu komunikacyjnym lub w życiu prywatnym, czy wykupujących ubezpieczenie mieszkania lub ubezpieczenie turystyczne. Podstawą polisy NNW jest ochrona życia lub zdrowia człowieka. Odszkodowania wypłacane są w związku z doznaniem obrażeń przez klienta, powstałych w wyniku niespodziewanych wypadków. Nie zawsze ubezpieczyciel będzie skłonny do wypłaty odszkodowania z polisy NNW

.

Odmowa na żądanie ubezpieczonego związana jest z ustalonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wyłączeniami odpowiedzialności odszkodowawczej za powstałe szkody osobowe. Towarzystwo Ubezpieczeniowe może nie wypłacić świadczenia z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, jeśli do takiego zdarzenia doszło pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających, w momencie popełniania przestępstwa przez klienta, kierowania pojazdami mechanicznymi bez ważnych uprawnień czy też podczas uprawiania sportów wyczynowych i ekstremalnych. Warto zaznaczyć, że tylko niektóre ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków uwzględniają swoim zakresem wypadki sportowe, ale najczęściej pociągają one za sobą konieczność uiszczania wyższej składki ubezpieczeniowej

.

Wysokość świadczenia z ubezpieczenia NNW uzależniona jest od skali uszczerbku na zdrowiu, jaki doznany został przez klienta. Zwykle za każdy 1 proc. uszczerbku osoba poszkodowana może otrzymać odszkodowanie w wysokości 1 proc. sumy ubezpieczenia.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.