Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie NNW, czyli następstw nieszczęśliwych wypadków, należy do grupy ubezpieczeń nieobowiązkowych o charakterze osobowym. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie osoby ubezpieczonej. Świadczenia wypłacane z NNW można kumulować ze sobą - wypłacane są one w wyniku zaistnienia ryzyk ubezpieczeniowych z każdej z polis, jaką zawarł w odpowiednim czasie klient i na które opłacił on składki ubezpieczeniowe

.

Ubezpieczenia tego typu powinny być rozważnie wybierane przez klientów. Co prawda, mają one przede wszystkim roztaczać ochronę nad życiem i zdrowiem człowieka, ale wysokość odszkodowania zawsze może być odmienna. Zależna jest ona od ustalonej z Towarzystwem ubezpieczeniowym sumy gwarancyjnej, wyznaczającej górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Zostanie ona w całości wypłacona np. w wyniku śmierci osoby ubezpieczonej, na rzecz osób uposażonych w umowie.

Podstawą do wypłacenia przez zakład odszkodowania dla klienta jest zaistnienie szkód osobowych, które powodują uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Nie ma przy tym większego znaczenia, jaka jest skala urazu. Może to być złamana ręka, palec u dłoni lub stopy, czy też pęknięta kostka, ale też poważniejsze urazy. Generalnie, wysokość odszkodowania z polisy NNW uzależniona jest od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Zwykle za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu klient może otrzymać 1 proc. sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia NNW, zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową, powołując się na swoje wyłączenia odpowiedzialności, które są wyszczególnione zawsze w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.