Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia ochronę życia i zdrowia człowieka. Odszkodowania z polisy NNW wypłacane są za obrażenia powstałe w wyniku niespodziewanego wypadku. Dana osoba, która ubezpieczyła się w ramach oferty NNW może liczyć na świadczenie nawet jeśli w wyniku szkody doszło u niej do niewielkiego urazu, np. złamania nogi czy ręki. Oczywiście, skala urazu wpływa na wysokość odszkodowania wypłacanego z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zwykle, za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu klient może otrzymać z ubezpieczenia NNW wypłatę odszkodowania w wysokości 1 proc. sumy gwarancyjnej. Dlatego też przy podpisywaniu umowy ubezpieczeniowej koniecznie musimy wziąć pod uwagę to, jaka kwota gwarancyjna jest uwzględniona w ofercie. Im suma gwarancyjna będzie wyższa, tym świadczenia z polisy NNW również będą rosły, ale jednocześnie klient musi liczyć się z wysoką składką na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczenie NNW jest nieobowiązkowe i zaliczane jest do ubezpieczeń osobowych. Dobrze i świadomie wybrane pozwala na pozyskanie środków finansowych w momencie, kiedy będą one nam najbardziej potrzebne. Odszkodowania z NNW nie zaoszczędzą bólu i problemów zdrowotnych klientom, ale przyniosą środki finansowe, które można przeznaczyć na przykład na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji

.

W większości przypadków z polisy NNW nie można liczyć na wypłatę odszkodowania, jeśli do wypadku doszło pod wpływem alkoholu, narkotyków czy środków odurzających, czy na przykład podczas popełniania przestępstwa bądź prowadzenia pojazdu bez ważnych uprawnień. Takie wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej firmy ubezpieczeniowej znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.