Nie masz czasu,
aby porównać składki?
Zostaw nam kontakt, a przygotujemy
porównanie za Ciebie.

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Nasz agent skonsultuje się
z Państwem w celu przygotowania kalkulacji.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są nieobowiązkowymi ubezpieczeniami osobowymi, które mogą być kupowane w parze z inną polisą lub całkowicie oddzielnie. Jeśli są dobrze i świadomie wybrane spośród dostępnej oferty ubezpieczeniowej, mogą być bardzo pomocnym rozwiązaniem dla klientów i ich bliskich.

Generalnie, ich zadaniem jest ochrona życia lub zdrowia człowieka, ale można je traktować jako zabezpieczenie finansowe dla najbliższych członków rodziny, na wypadek naszej śmierci. Podstawą do wypłacenia odszkodowania z polisy NNW są obrażenia powstałe w wyniku nieszczęśliwych, niespodziewanych wypadków. Ich wysokość zależna jest od skali urazu oraz od wysokości ustalonej z zakładem sumy gwarancyjnej. Nawet za najmniejszy uraz, np. złamanie palca u ręki, można otrzymać świadczenie z polisy NNW, choć nie będzie ono zbyt wysokie. Najczęściej za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu klient otrzymuje wypłatę świadczenia w wysokości 1 proc. sumy gwarancyjnej. Aby zwiększyć odszkodowanie należy zawrzeć umowę na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z wysoką sumą ubezpieczeniową

.

Przed opłaceniem składki na polisę NNW należy dokładnie wczytać się w Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w których powinny być wyszczególnione ewentualne wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Odmówi on wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków między innymi wtedy, gdy do wypadku doszło w momencie popełniania przestępstwa, pod wpływem alkoholu lub narkotyków czy środków odurzających, w wyniku uprawiania sportów ekstremalnych, nieobjętych zakresem ubezpieczenia lub przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych bez ważnych uprawnień.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Podjąłeś naukę na uczelni wyższej, ale w trybie niestacjonarnym? Jako student zaoczny masz takie same prawa do ubezpieczenia NFZ jak student dzienny.

17.10.2017

W ofercie Open Life TU Życie SA pojawiło się nowe ubezpieczenie: "Dziesiątka", które zapewnia szerokie możliwości w dopasowaniu warunków polisy do własnych potrzeb. Najniższa składka to tylko 10 zł miesięcznie.

11.09.2017

Jeszcze do niedawna nikt nie zwracał uwagi na wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej w przypadku odniesienia przez ubezpieczonego szkód w wyniku aktów terrorystycznych. Teraz - gdy informacje o zamachach w Europie i krajach będących popularnymi destynacjami urlopowymi Europejczyków (jak Egipt) - coraz częściej pojawiają się w mediach, standardowe polisy zaczynają być niewystarczające. Dlaczego? Bo podstawowe ubezpieczenie NNW nie chroni od skutków ataków terrorystycznych.

20.07.2017

Chcesz zapewnić swoim dzieciom dobry start w dorosłe życie? Nationale-Nederlanden ma dla Ciebie propozycję: ubezpieczenie "Strażnik przyszłości", dzięki któremu możesz regularnie odkładać kapitał z myślą o swoich pociechach, a dodatkowo co roku otrzymasz premię w wysokości nawet do 500 zł.

25.05.2017

Najprawdopodobniej już jesienią Sejm będzie obradował nad projektem ustawy dystrybucyjnej, która może zatrząść rynkiem pośrednictwa ubezpieczeniowego. Padają zapowiedzi rychłego końca zawodu agenta ubezpieczeniowego i monopolizacji branży przez najsilniejsze firmy. Czy taki scenariusz rzeczywiście ma szanse się ziścić?

23.05.2017

Nie masz jeszcze prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego? Moda na korzystanie z polis medycznych na dobre zagościła wśród pracowników korporacji i większych firm. Teraz zdobywa kolejnych zwolenników - wśród klientów indywidualnych.

30.04.2017