Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest przydatnym rozwiązaniem dla klientów i ich najbliższych, o ile zostało wybrane rozważnie, a suma gwarancyjna w polisie została wynegocjowana na racjonalnym poziomie. Ubezpieczenie to nie oszczędzi bólu poszkodowanym czy żałobnikom po stracie bliskiej osoby, ale pieniądze wypłacone z niego mogą być ogromnym wsparciem. Na przykład, jeśli dana osoba uległa wypadkowi, w którym doznała urazu, pieniądze z polisy NNW można spożytkować na pokrycie kosztów jej leczenia

.

Generalnie, ubezpieczenia NNW oferowane przez wszystkie Towarzystwa ubezpieczeniowe w Polsce zaliczane są do grona ubezpieczeń osobowych, w których ochrona dotyczy zdrowia lub życia człowieka. Są to polisy nieobowiązkowe, często oferowane w parze z ubezpieczeniem majątkowym, ubezpieczeniem OC komunikacyjnym, ubezpieczeniem turystycznym czy ubezpieczeniem na życie.

Podstawą dla firmy ubezpieczeniowej do wypłaty świadczenia z polisy NNW jest powstanie po stronie klienta obrażeń w wyniku zaistnienia niespodziewanego wypadku. Nie ma przy tym znaczenia, czy uraz jest znaczny czy też nie. Bardzo ważnym elementem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest suma gwarancyjna, wskazująca na górny pułap odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Im będzie wyższa, tym wypłacane świadczenia z NNW również będą cenniejsze. Generalnie, za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu ubezpieczony otrzymuje wypłatę odszkodowania w wysokości 1 proc. sumy gwarancyjnej. Pełna kwota, na którą zawarta jest polisa NNW wypłacana jest w przypadku śmierci klienta w wyniku następstwa nieszczęśliwego wypadku dla osób uposażonych w polisie.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

18.10.2018

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

30.09.2018

OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

31.08.2018

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

31.05.2018

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

28.02.2018

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.

12.02.2018