Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku drogowego, nieszczęśliwego wypadku na stoku, czy we własnym domu? W takich sytuacjach bardzo przydatne okazuje się ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli ubezpieczenie osobowe chroniące życie lub zdrowie człowieka. Jeśli dojdzie do niespodziewanego wypadku, w którym powstaną obrażenia danej osoby, może ona dochodzić wypłaty odszkodowania z zawartej uprzednio umowy ubezpieczenia NNW.

Takie ubezpieczenie będzie doskonałym rozwiązaniem, z którego naprawdę warto skorzystać, ponieważ przynosi środki finansowe wtedy, kiedy są one najbardziej potrzebne. Polisa NNW pozwala na uzyskanie przez poszkodowanego w niespodziewanym wypadku świadczenia pieniężnego, pozwalającego na przykład na pokrycie kosztów leczenia. Z polisy zostanie wypłacone także odszkodowanie w wysokości sumy gwarancyjnej jeśli dojdzie do śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie wypłacane jest przez Towarzystwo ubezpieczeniowe na rzecz osób uposażonych w umowie, a więc zwykle bliskich zmarłego. Nie ukoi ono na pewno bólu tym osobom, ale będzie stanowiło realne wsparcie w trudnych dla nich chwilach

.

Dobrze i świadomie wybrane ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków będzie pomocnym rozwiązaniem. Ważnym punktem ubezpieczenia jest suma gwarancyjna, wyznaczająca limit odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu za powstałe szkody. Zwykle za 1 proc. uszczerbku na zdrowiu dana osoba otrzymuje 1 proc. sumy gwarancyjnej jako odszkodowanie za doznane urazy. Najmniejsze odszkodowania wypłacane są za niewielkie obrażenia, np. złamanie palców u ręki, choć wysoka suma ubezpieczeniowa spowoduje, że i w takim przypadku uiszczane przez Towarzystwo ubezpieczeniowe świadczenia będą dosyć wysokie

.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.