Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem nieobowiązkowym, zaliczanym do grona polis osobowych. Przeznaczone jest ono dla klientów, którzy chcą chronić się pod względem finansowym przed skutkami niespodziewanych wypadków, w których mogą doznać trwałego uszczerbku na zdrowiu lub nawet ponieść śmierć

.

Ważnym elementem konstrukcji polisy ubezpieczenia NNW jest suma gwarancyjna. To od niej zależy górna granica odpowiedzialności odszkodowawczej firmy ubezpieczeniowej. Im wyższa suma ubezpieczeniowa, tym wyższe świadczenia będą wypłacane z polisy NNW. Zwykle bowiem za każdy 1 proc. uszczerbku na zdrowiu klient otrzymuje odszkodowanie w wysokości 1 proc. sumy gwarancyjnej. Cała suma wypłacana jest po śmierci osoby ubezpieczonej, na rzecz osób uposażonych w umowie. Co prawda takie świadczenie nie oszczędzi im bólu po stracie osoby bliskiej, ale pozwoli na przykład stanąć na nogi w przyszłości.

Rozważny wybór polisy następstw nieszczęśliwych wypadków jest bardzo ważny, aby klient płacił składkę ubezpieczeniową, zapewniając sobie realną ochronę życia lub zdrowia. Należy podkreślić, że firmy oferujące ubezpieczenia NNW, nie w każdym przypadku będą skłonne do wypłaty odszkodowań dla osób poszkodowanych w niespodziewanych wypadków. Odmowa wypłaty świadczenia może być związana między innymi z tym, że do wypadku doszło pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, w chwili popełniania przestępstwa, czy uprawiania sportów wyczynowych, które nie były objęte polisą następstw nieszczęśliwych wypadków. Wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela są zwykle ujmowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.