Nie masz czasu,
aby porównać składki?
Zostaw nam kontakt, a przygotujemy
porównanie za Ciebie.

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Nasz agent skonsultuje się
z Państwem w celu przygotowania kalkulacji.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Wśród ubezpieczeń osobowych na uwagę zasługuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe, które oferują niemalże wszystkie Towarzystwa ubezpieczeniowe na polskim rynku finansowym. Można więc dobrać dla siebie odpowiednią polisę, której głównym zadaniem jest ochrona życia lub zdrowia człowieka.

Podpisując umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków należy dokładnie zapoznać się z kształtem polisy, aby wiedzieć, w jakich przypadkach można liczyć na odszkodowanie i kiedy zakład może odmówić wypłaty świadczenia. Zwykle odszkodowanie z polisy NNW uzależnione jest od stopnia uszczerbku na zdrowiu. Za 1 proc. uszczerbku klient otrzymuje 1 proc. sumy ubezpieczeniowej. Dlatego też tak istotne jest jej ustanowienie na odpowiednim poziomie

.

Suma gwarancyjna w polisie NNW wyznacza górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu. Pełna suma wypłacana jest głównie w przypadku śmierci ubezpieczonego w wyniku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Wtedy świadczenie kierowane jest do osób uposażonych w umowie ubezpieczeniowej, bliskich klientowi, np. jego rodzinie

.

Jednocześnie, powinniśmy przed podpisaniem umowy o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w wybranej firmie sprawdzić, jakie są jej wyłączenia odpowiedzialności, tj. kiedy będzie mogła zgodnie z prawem odmówić wypłaty odszkodowania klientowi. Będzie to miało między innymi miejsce, gdy do nieszczęśliwego wypadku dojdzie w trakcie kierowania pojazdem mechanicznym bez ważnych uprawnień, w momencie popełniania przestępstwa, uprawiania sportów ekstremalnych, nieobjętych zakresem ubezpieczenia, czy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających innego rodzaju.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.

12.02.2018

Zawód lekarza obarczony jest dużym ryzykiem. Każdy błąd w sztuce może doprowadzić medyka do finansowej katastrofy. By tak się nie stało, każdy lekarz powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie. Podstawowa polisa OC może jednak nie wystarczyć.

30.12.2017

Podjąłeś naukę na uczelni wyższej, ale w trybie niestacjonarnym? Jako student zaoczny masz takie same prawa do ubezpieczenia NFZ jak student dzienny.

17.10.2017

W ofercie Open Life TU Życie SA pojawiło się nowe ubezpieczenie: "Dziesiątka", które zapewnia szerokie możliwości w dopasowaniu warunków polisy do własnych potrzeb. Najniższa składka to tylko 10 zł miesięcznie.

11.09.2017

Jeszcze do niedawna nikt nie zwracał uwagi na wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej w przypadku odniesienia przez ubezpieczonego szkód w wyniku aktów terrorystycznych. Teraz - gdy informacje o zamachach w Europie i krajach będących popularnymi destynacjami urlopowymi Europejczyków (jak Egipt) - coraz częściej pojawiają się w mediach, standardowe polisy zaczynają być niewystarczające. Dlaczego? Bo podstawowe ubezpieczenie NNW nie chroni od skutków ataków terrorystycznych.

20.07.2017

Chcesz zapewnić swoim dzieciom dobry start w dorosłe życie? Nationale-Nederlanden ma dla Ciebie propozycję: ubezpieczenie "Strażnik przyszłości", dzięki któremu możesz regularnie odkładać kapitał z myślą o swoich pociechach, a dodatkowo co roku otrzymasz premię w wysokości nawet do 500 zł.

25.05.2017