Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków
kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Wypadek samochodowy powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć ojca rodziny w wyniku nieszczęśliwego splotu okoliczności - to podstawowe zdarzenia ubezpieczeniowe, które powodują wypłatę odszkodowania z polisy Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zakładając, że dana osoba podpisze stosowną umowę z wybranym Towarzystwem Ubezpieczeniowym

.

Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest objęcie ochroną życia lub zdrowia człowieka. Jeśli dojdzie do nieprzewidzianego zdarzenia, w wyniku którego ucierpi klient - dozna urazu, trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, wówczas ubezpieczyciel poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą i wypłaci ubezpieczonemu lub osobom uposażonym w umowie, odpowiednie świadczenie. Nie ma przy tym znaczenia, czy uraz doznany przez klienta jest poważny czy też jest to niewielki uszczerbek na zdrowiu.

Wysokość odszkodowania z polisy NNW uzależniona jest od stopnia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego oraz wysokości sumy gwarancyjnej w polisie NNW. Najczęściej za każdy 1 proc. uszczerbku klient uzyskuje odszkodowanie w wysokości 1 proc. sumy ubezpieczenia. Im wyższa będzie owa suma, tym wyższe odszkodowania będą wypłacane z polisy NNW.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli osoba doznała uszczerbku na zdrowiu w momencie popełniania przestępstwa, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, w wyniku umyślnego działania czy np. w trakcie wyczynowego uprawiania sportów ekstremalnych. W tym ostatnim przypadku klient powinien rozszerzyć zakres podstawowej ochrony ubezpieczeniowej w polisie NNW. Warto przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej sprawdzić dokładny zakres oferowanej nam polisy

.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Przedsiębiorca ma prawo do przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Rezygnacja z tego przywileju to oszczędność kilkudziesięciu złotych w skali miesiąca, jednak korzyści mogą być dużo większe. Nie oznacza to, że na chorobowe osobie prowadzącej własną działalność pójść tak samo łatwo, jak pracownikowi etatowemu.

Od 1 grudnia 2018 r. jedynym akceptowanym przez ZUS rodzajem zwolnienia lekarskiego będą e-zwolnienia (e-ZLA). Zmiana ma na celu uproszczenie procesu obsługi zwolnień chorobowych, odciążając zarówno pracowników, jak i pracodawców.

OC i NNW to podstawowa ochrona niezbędna każdemu rowerzyście. Kosztuje tymczasem grosze.

W 2017 r. z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego skorzystało aż o 22% więcej osób niż rok wcześniej - podaje Polska Izba Ubezpieczeń. Na tak gwałtowny wzrost popularności dodatkowych ubezpieczeń medycznych wpływ mają przede wszystkim długie kolejki do specjalistów i długi czas oczekiwania na specjalistyczne badania w ramach NFZ-etu, niska ocena jakości usług świadczonych przez publiczną opiekę zdrowotną i niskie koszty prywatnych polis.

W ubiegły wtorek rząd przyjął projektu ustawy umożliwiający wystawianie recept po przeprowadzeniu przez lekarza badania pacjenta przez Internet. To pierwszy krok w kierunku rozwoju telemedycyny.

Aż 2,17 mln Polaków postawiło na prywatną opiekę zdrowotną - wynika na najnowszych danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zainteresowanie niepublicznymi świadczeniami zdrowotnymi stale rośnie i prawdopodobnie będzie rosnąć nadal jeszcze przez długi czas.