Podaj swoje dane, porównaj oferty ubezpieczeniowe, oszczędź do 1000 zł!
22.01.2015

Ubezpieczenie od utraty pracy

Podczas kryzysu gospodarczego, który w  Polsce szczególnie odczuwalny był w 2012 i 2013 roku, wielu obywateli musiało podołać problemom związanym z bezrobociem. Na wygranej pozycji były osoby, które wcześniej wykupiły dla siebie ubezpieczenie od utraty pracy.

Czy wiesz że...?

Według informacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w 2012 roku w ramach zwolnień grupowych zwolniono 41 tys. pracowników. W 2011 roku było to 35 tys. osób. W kryzysowym 2013 roku stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wynosiła 14 proc.

Ubezpieczenie od utraty pracy - czy warto?

W obliczu wysokiej stopy bezrobocia w Polsce oraz zwiększonego ryzyka utraty stanowiska pracy, zasadne wydaje się zaopatrzenie się w ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy. Taką polisę najczęściej wykupuje się w parze z zaciąganym kredytem hipoteczny. W zamian za comiesięczną składkę firma ubezpieczeniowa zapewnia ochronę na wypadek zwolnienia. Ubezpieczenie uruchamiane jest, gdy kredytobiorca straci pracę. Wówczas ubezpieczyciel bierze na siebie obowiązek spłaty rat kredytowych przez określony w umowie ubezpieczenia czas.

Oznacza to, że spłata kredytu nie zostaje zawieszona, ale obowiązki kredytobiorcy przejmuje ubezpieczyciel. Ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu przed utratą pracy jest obwarowana wieloma dodatkowymi warunkami, ograniczającymi skutecznie odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego.

Tylko w pakiecie

Najczęściej nie ma możliwości wykupienia indywidualnego ubezpieczenia przed utratą pracy bez dodatkowej polisy, m.in. ubezpieczenia na życie i od niemożności wykonywania pracy w wyniku choroby. Ubezpieczenie tego typu pociąga za sobą stosunkowo wysoką składkę ubezpieczeniową. Trudno wyegzekwować w praktyce wypłatę świadczenia z polisy, a jeśli już wypłata dojdzie do skutku - świadczenie wypłacane jest przez pewien okres.

Składka na ubezpieczenie od utraty pracy może być płatna co miesiąc, co kwartał, albo np. na rok, czy raz na pięć lat.

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu utraty pracy, jeśli kredytobiorca został zwolniony w ciągu pierwszych trzech miesięcy od podpisania umowy ubezpieczeniowej. Odmowa będzie najczęściej pewna, jeśli zwolnienie odbywa się z winy ubezpieczonego. Sposób rozwiązania umowy o pracę jest tu kluczowy. Niektórzy ubezpieczyciele dopuszczają wypłatę świadczenia z ubezpieczenia od utraty pracy, jeśli rozwiązanie umowy odbyło się za porozumieniem stron, ale jedynie w ramach zwolnienia grupowego.  Firma ubezpieczeniowa może nie wypłacić świadczenia, jeśli poza utraconą pracą dana osoba zatrudniona jest choćby na niewielką część etatu w innej firmie. Nie ma przy tym znaczenia wysokość jej obecnych zarobków.

Przykłady ubezpieczeń przed utratą pracy

Przede wszystkim to banki oferują kredytobiorcom dodatkowe ubezpieczenie przed utratą pracy. Są to:

 • Alior Bank - ubezpieczenie na okres trwania umowy kredytowej, a wypłata świadczenia odbywa się maksymalnie przez 12 miesięcy w każdym 5-letnim okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej,
 • Bank BGŻ - nieoznaczony okres ubezpieczenia, a wypłata świadczenia odbywa się maksymalnie przez 24 miesiące lub 8 kwartałów dla kredytów, których okres ubezpieczenia jest nie dłuższy niż 10 lat,
 • Bank Millennium - ubezpieczenie ważne przez 24 miesiące, podlegające automatycznemu odnowieniu, a wypłata świadczenia odbywa się maksymalnie przez 12 miesięcy oraz dodatkowo ubezpieczyciel zwraca opłaty eksploatacyjne do 500 zł,
 • Bank Pocztowy - okres trwania umowy kredytu hipotecznego odpowiada okresowi trwania ochrony ubezpieczeniowej, a wypłata świadczenia odbywa się maksymalnie przez 9 miesięcy w każdym 36-miesięcznym okresie spłaty kredytu,
 • Bank BNP Paribas - ubezpieczenie trwa przez 12, 36 lub 60 miesięcy i podlega automatycznemu odnowieniu, a wyplata świadczenia odbywa się maksymalnie przez 12 kolejnych miesięcy w każdym okresie ubezpieczenia,
 • BZ WBK - ubezpieczenie na okres spłaty kredytu hipotecznego, a wypłata świadczenia odbywa się maksymalnie przez 12 miesięcy w jednym zdarzeniu ubezpieczeniowym,
 • Credit Agricole - ubezpieczenie na 24 miesiące z możliwością przedłużenia, a wypłata świadczenia odbywa się maksymalnie przez 12 miesięcy,
 • Eurobank - ubezpieczenie przez okres od 12 do 60 miesięcy, które nie jest automatycznie odnawiane, a wypłata świadczenia odbywa się maksymalnie przez 12 miesięcy,
 • ING Bank Śląski - ubezpieczenie bezterminowe, a wypłata świadczenia odbywa się maksymalnie przez 12 miesięcy i nie więcej niż łącznie przez 48 miesięcy z tytułu wszystkich utrat stałego źródła dochodu w okresie spłaty kredytu,
 • Pekao SA - ubezpieczenie na okres pierwszych 48 miesięcy spłaty kredytu, a wypłata świadczenia odbywa się maksymalnie przez 12 miesięcy,
 • PKO BP - ubezpieczenie na okres 24 lub 48 miesięcy, nieodnawialne automatycznie, a wypłata świadczenia odbywa się maksymalnie przez 12 miesięcy.

Podziel się:

NK

Wykop

Znajdź nas w Google+
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje