Podaj swoje dane, porównaj oferty ubezpieczeniowe, oszczędź do 1000 zł!
22.01.2015

Wykrycie śmiertelnej choroby a ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie ma zasadniczo chronić ubezpieczonego (lub jego bliskich) przed ponoszeniem finansowych konsekwencji poważnego zachorowania, wypadku lub śmierci. Przed podpisaniem umowy polisy ubezpieczyciel może zażądać dokonania wstępnych badań lekarskich.

Kiedy badania są koniecznością?

Zwykle badania lekarskie osoby chcącej ubezpieczyć się na życie są obowiązkowe, jeśli:

  • ubezpieczenie ma opiewać na bardzo wysoką sumę ubezpieczenia,
  • ubezpieczony jest w zaawansowanym wieku,
  • ubezpieczony wykonuje specyficzny zawód obarczony dużym ryzykiem wypadku lub choroby.

W każdym z powyższych przypadków firma ubezpieczeniowa, podpisując umowę polisy na życie, ponosi zwiększone ryzyko zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego, dlatego wykonywane są badania lekarskie, które mają oszacować owo ryzyko i pomóc w wyliczaniu składki dla klienta.

Uwaga!

Jeśli lekarz współpracujący z zakładem ubezpieczeń wyda negatywną opinię o stanie zdrowia klienta, np. wykryje chorobę śmiertelną, najprawdopodobniej polisa w ogóle nie zostanie zawarta, a wniosek o ubezpieczenie będzie odrzucony.

Badanie stanu zdrowia

Przykładowo w Eurobanku przy ubezpieczeniu na życie, gdzie suma ubezpieczenia jest większa lub równa 400 tys. zł, ale mniejsza lub równa 500 tys. zł, kredytobiorca podpisuje Deklarację o Stanie Zdrowia, a jeśli nie może poświadczyć informacji o dobrym stanie zdrowia, zostanie skierowany na badania lekarskie.

Na podstawie danych z kwestionariusza medycznego, wypełnianego przez klienta chcącego zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie, oraz wyników badań lekarskich przeprowadzana jest kalkulacja składki ubezpieczeniowej. Jeśli w toku badań wykryta zostanie choroba śmiertelna, ubezpieczyciel może odmówić zawarcia polisy, podwyższyć składkę ubezpieczeniową albo wyłączyć swoją odpowiedzialność ubezpieczeniową, jeśli zgon ubezpieczonego nastąpiłby w związku z wykazaną na tym etapie chorobą śmiertelną.

Ubezpieczenie na wypadek choroby śmiertelnej

Fakt chorowania danej osoby na chorobę nieuleczalną i z definicji chorobę śmiertelną nie uniemożliwia całkowicie zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Są towarzystwa ubezpieczeniowe, które mają polisy na życie kierowane także do takich klientów.

Warta posiada w swoim asortymencie ubezpieczenie na wypadek choroby śmiertelnej, gwarantujące wypłatę świadczenia w razie wystąpienia tzw. choroby śmiertelnej w okresie ubezpieczenia. Choroba śmiertelna nie jest warunkiem wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, a wręcz przeciwnie.

SKOK Ubezpieczenia oferuje Ubezpieczenie na Życie VERTUS, z możliwością objęcia ubezpieczeniem małżonka lub partnera oraz pełnoletniego dziecka. Ubezpieczenie ma szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej i może uwzględniać ubezpieczenie dodatkowe: „choroba śmiertelna”.

Podziel się:

NK

Wykop

Znajdź nas w Google+
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje