Podaj swoje dane, porównaj oferty ubezpieczeniowe, oszczędź do 1000 zł!
22.01.2015

Czy rezygnując z ubezpieczenia na życie, mogę odzyskać pieniądze?

Podpisując bezterminową umowę ubezpieczenia na życie, zobowiązujemy się do opłacania składek na taką polisę w trybie ciągłym. Nie możemy przy tym przewidzieć, czy nasza przyszła sytuacja finansowa nadal będzie pozwalała na wywiązywanie się z takiego zobowiązania. Czy osoba, która będzie chciała w przyszłości zrezygnować z uprzednio podpisanej umowy ubezpieczenia na życie, może liczyć na odzyskanie jakichkolwiek pieniędzy z tego tytułu od towarzystwa ubezpieczeniowego?

Nie w każdym przypadku osoba ubezpieczona, rezygnująca z opłacania składek ubezpieczeniowych na polisę na życie, w przeszłości miała możliwość odzyskania swoich pieniędzy. Możliwe było to w przypadku, gdy dożyła określonego wieku, jeśli podpisała umowę ubezpieczenia na życie i dożycie. Alternatywną możliwością była wypłata pieniędzy z polisy, która miała ustaloną wartość wykupu. Nowo zawarte polisy zwykle nie posiadały wartości wykupu. Nabywały je dopiero po dwóch lub trzech latach systematycznego opłacania składek ubezpieczeniowych przez klienta. Dopiero wtedy przy rezygnacji z polisy klient mógł odzyskać część swoich pieniędzy. Wcześniejsze zaniechanie opłacania składek na ubezpieczenie na życie równało się utracie wszystkich pieniędzy.

Wartość wykupu polisy na życie pomniejszana jest o koszty:

  • administracyjne,
  • koszty ryzyka towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • wynagrodzenia agenta lub firmy ubezpieczeniowej,
  • opłaty polisowej,
  • opłaty za zarządzanie funduszami itp.

Obecnie zmieniły się przepisy w zakresie ubezpieczeń na życie i istnieje możliwość odzyskania pieniędzy z wygasłych polis, z których ktoś zrezygnował i otrzymał wypłatę wartości wykupu.

Czy wiesz że...?

Wielu klientów towarzystw ubezpieczeniowych, którzy wypłacili wartość wykupu polisy na życie, po rezygnacji z niej może odzyskać stracone pieniądze.

Jak odzyskać pieniądze z polisy?

Generalnie, jeśli klient rezygnuje z polisy na życie w ciągu dwóch lat od podpisania umowy, nie może odzyskać zainwestowanych w nią pieniędzy. Po tym terminie może ubiegać się o zwrot częściowy, ale wartość wypłaconego świadczenia przez firmę ubezpieczeniową będzie uzależniona od czasu trwania polisy i rodzaju podpisanej umowy.

Gwarancja zwrotu składek

Na polskim rynku ubezpieczeniowym istnieją polisy na życie, terminowe, w których firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do zwrotu wszystkich wpłaconych przez klienta składek, jeśli w ciągu okresu ubezpieczeniowego nie zaistnieje ryzyko ubezpieczeniowe. W praktyce wygląda to w ten sposób, że kupujemy polisę np. na 5 lat, a jeśli w tym czasie nie zachorujemy poważnie lub nie umrzemy, firma ubezpieczeniowa zwróci nam wszystkie wpłacone składki. Takie ubezpieczenie zaoferował swoim klientom Raiffeisen Polbank w formule ubezpieczenia grupowego R-PREMIUM. Ubezpieczenie dostarczało ING Życie.

Gdzie tkwi haczyk?

Po pierwsze, składka z ubezpieczenia na życie zwracana jest w wartości nominalnej, więc klient otrzymuje tyle, ile wpłacił, bez odsetek czy uwzględnienia inflacji rocznej. Kosztem zawarcia takiej polisy ubezpieczenia na życie są odsetki, jakie można by uzyskać inwestując składki w lokatę bankową. Po drugie, wadą ubezpieczeń tego typu jest niska suma ubezpieczeniowa.

Podziel się:

NK

Wykop

Znajdź nas w Google+
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje