Podaj swoje dane, porównaj oferty ubezpieczeniowe, oszczędź do 1000 zł!
16.12.2014

Ubezpieczenie NNW: najczęściej zadawane pytania

Chcesz zabezpieczyć się finansowo przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, ale nie wiesz, czy polisa NNW jest tym, czego oczekujesz od ubezpieczenia? Poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, a wybór stanie się prostszy.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest ubezpieczeniem osobowym, które ma na celu chronić zdrowie i życie ubezpieczonego. Polisa nadaje prawo do odszkodowania z tytułu doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek losowych wypadków, określanych w warunkach umowy.

Ubezpieczenie NNW może zostać wykupione jako samodzielna polisa lub wchodzić w skład pakietu ubezpieczeń (np. komunikacyjnych, turystycznych, szkolnych), uzupełniając ich zakres.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia NNW?

Przedmiotem polisy NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków, skutkujących trwałym uszkodzeniem ciała lub zdrowia albo śmiercią ubezpieczonego.

Poprzez trwały uszczerbek na zdrowiu rozumie się naruszenie funkcji organizmu, które na stałe, nieodwracalnie ogranicza sprawność poszkodowanego, np. utrata słuchu, kończyn, poważne złamania, których konsekwencją jest ograniczenie ruchowości do końca życia.

Jak zdefiniować nieszczęśliwy wypadek?

Ubezpieczyciele określają nieszczęśliwy wypadek jako nagłe zdarzenie spowodowane działaniem zewnętrznym, którego skutkiem jest niezależne od woli poszkodowanego uszkodzenie jego ciała lub śmierć. Przykładem może być wypadek drogowy, ale także wybuch samochodu.

Czy polisa NNW chroni za granicą?

Zakres terytorialny obowiązywania polisy NNW zależy od warunków umów proponowanych przez poszczególnych ubezpieczycieli.

Zazwyczaj ochrona ubezpieczeniowa poza granicami Polski obowiązuje, ale tylko w określonym zakresie (często nie ma możliwości zwrotu kosztów pobytu w zagranicznym szpitalu). Zdarza się, że świadczenia dostępne są tylko w wyniku zdarzeń zaszłych w wybranych krajach, np. członkowskich Unii Europejskiej.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Każdy rodzaj polisy, w tym NNW, wiąże się z wyłączeniami ochrony, które mają zabezpieczać interesy zakładów ubezpieczeniowych. Informacja o zdarzeniach, których skutki nie uprawniają do otrzymania świadczenia podawana jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

Mimo że poszczególni ubezpieczyciele ustalają listę wykluczeń odpowiedzialności w oparciu o własne regulaminy, niemal w każdej ofercie polisy NNW w ramach wyłączeń znajdziemy szkody spowodowane:

  • kierowania pojazdem bez odpowiednich uprawnień,

  • wpływem środków odurzających (alkoholu, narkotyków, leków psychotropowych etc.),

  • popełnienia bądź usiłowania popełnienia przestępstwa (także udziału w bójkach),

  • popełnienia bądź usiłowania popełnienia samobójstwa,

  • działań wojennych, aktów terroryzmu, sabotażu oraz udziału w strajkach i zamieszkach.

Jak wyliczana jest wysokość świadczenia z NNW?

Świadczenie wynikające z umowy ubezpieczenia wypłacone zostaje do wysokości sumy ubezpieczenia lub jej części w gotówce lub przelewem.

Pełna suma ubezpieczenia przysługuje z tytułu 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Gdy poszkodowany doznał częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu – otrzyma świadczenie proporcjonalne do stopnia inwalidztwa. Może również uzyskać dodatkowe odszkodowanie (np. zwrot kosztów leczenia czy nabycia protez) w wysokości naliczonej zgodnie z warunkami umowy.

Szukasz jeszcze bardziej szczegółowych informacji o polisach NNW? Zadzwoń do ekspertów Comperia.pl! Dowiedz się o aktualnych ofertach ubezpieczycieli i wybierz produkt najlepiej dopasowany do Twoich oczekiwań.

Podziel się:

NK

Wykop

Znajdź nas w Google+
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje