Ubezpieczenie mieszkania

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Podpisując umowę ubezpieczenia mieszkania lub domu musimy wiedzieć, jakie elementy składowe ona zawiera i jakie są wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej danej firmy. Takie informacje możemy uzyskać z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, jakie obowiązkowo muszą zostać udostępnione każdemu potencjalnemu klientowi zakładu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia mieszkań lub domów w różnych wariantach. Najprostszy obejmuje ochronę tylko murów i dachu budynku. Tego rodzaju polisy są zawierane między innymi w przypadku zabezpieczania kredytu hipotecznego w banku. Większe bezpieczeństwo i szansę wypłaty odszkodowania zapewniają polisy obejmujące ochroną również elementy stałe i ruchome w mieszkaniu. W takim przypadku ubezpieczenie nieruchomości będzie służyło finansowemu zabezpieczeniu właściciela na wypadek zniszczenia, uszkodzenia czy kradzieży podłóg, tynków, elementów instalacji elektrycznej czy hydraulicznej, czy sprzętu AGD i RTV oraz mebli i innych aktywów znajdujących się w mieszkaniu.

Ubezpieczyciel może zaproponować rozbudowanie podstawowej polisy ubezpieczenia mieszkania o mieszkaniowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz pakiet Assistance. Pierwsze ubezpieczenie chroni przed ponoszeniem finansowych konsekwencji szkód wyrządzonych osobom trzecim przez właściciela nieruchomości w toku jej użytkowania. Pakiet Assistance zapewni domownikom wsparcie fachowców na wypadek awarii, czy nawet opiekę niani nad niepełnoletnimi dziećmi klienta, jeśli zajdzie taka konieczność.

Składka na ubezpieczenie mieszkania uzależniona jest od zakresu ubezpieczenia nieruchomości oraz od wysokości sumy gwarancyjnej, która generalnie powinna odpowiadać rzeczywistej, aktualnej wartości ubezpieczanego mieszkania.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Senat poparł projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Nowe przepisy mają zachęcić osoby prowadzące gospodarstwa rolne do wykupywania ubezpieczeń od suszy, które do tej pory były traktowane po macoszemu zarówno przez rolników, jak i ubezpieczycieli.

30.10.2018

Z roku na rok spada liczba zawartych ubezpieczeń chroniących uprawy rolne od suszy. W tym roku tego typu polisy wykupiło jedynie 227 rolników dla ochrony upraw, których zbiór nastąpi w 2018 roku. W większości przypadków (203) ubezpieczycielem było Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

31.07.2018

Nie jesteś zadowolony z obecnie posiadanego ubezpieczenia domu lub mieszkania? Możesz je zmienić w każdej chwili, ale dopiero po pierwszym roku.  

30.01.2018

Posiadasz ubezpieczenie od klęsk żywiołowych lub jako rolnik korzystasz z obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarczych? Wyjaśniamy, co powinieneś zrobić, żebyś mógł liczyć na pełne odszkodowanie za straty spowodowane przez nawałnice.

28.08.2017

W ofercie Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group pojawiła się innowacyjna propozycja: polisa mieszkaniowa z usługą iMe, w której skład wchodzi help desk IT i konsultacje informatyczne.

29.05.2017

Szukasz dobrego ubezpieczenia domu? Przed wybraniem oferty musisz sprawdzić, czy polisa, którą chcesz wykupić na pewno zawiera te 4 najistotniejsze elementy.

28.01.2017