Ubezpieczenie mieszkania

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Ubezpieczając mieszkanie musimy wziąć pod uwagę wiele kwestii, które pozwolą nam na ustalenie optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Polisy majątkowe mają chronić nasz dobytek pod względem finansowym, na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Dlatego musimy określić w pierwszej kolejności zakres ryzyk, jakie mogą pozbawić nas mieszkania czy elementów, jakie się w nim znajduje. Najczęściej ubezpieczenie mieszkania lub domu dotyczy zniszczenia, uszkodzenia lub utraty nieruchomości i jej wyposażenia w wyniku działania sił natury czy osób trzecich.

W gestii klienta Towarzystwa ubezpieczeniowego leży określenie, co będzie przedmiotem ubezpieczenia. W najprostszych polisach są nim mury i dach nieruchomości, czyli stan surowy otwarty. Można jednak wybrać większy zakres ubezpieczenia, obejmując ochroną z tytułu polisy mieszkaniowej również elementy stałe i ruchome w mieszkaniu. Do tych pierwszych zalicza się tynki, podłogi, stolarkę okienną i drzwiową czy instalacje elektryczne i hydrauliczne. Z kolei, elementy ruchome to wszystkie ruchomości stanowiące dla klienta pewną wartość, w tym meble, cenne aktywa, wyposażenie AGD i RTV itp.

Przy ubezpieczaniu mieszkania sprawdźmy, czy obejmuje ono taki zakres, jaki jest przez nas pożądany. W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, jakie muszą nam zostać udostępnione przez wybraną firmę ubezpieczeniową przed podpisaniem umowy, powinniśmy skontrolować umieszczone tam wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Wskazują one na sytuacje, w których zakład pomimo zaistnienia szkody, będzie uprawniony do odmowy wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Senat poparł projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Nowe przepisy mają zachęcić osoby prowadzące gospodarstwa rolne do wykupywania ubezpieczeń od suszy, które do tej pory były traktowane po macoszemu zarówno przez rolników, jak i ubezpieczycieli.

30.10.2018

Z roku na rok spada liczba zawartych ubezpieczeń chroniących uprawy rolne od suszy. W tym roku tego typu polisy wykupiło jedynie 227 rolników dla ochrony upraw, których zbiór nastąpi w 2018 roku. W większości przypadków (203) ubezpieczycielem było Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

31.07.2018

Nie jesteś zadowolony z obecnie posiadanego ubezpieczenia domu lub mieszkania? Możesz je zmienić w każdej chwili, ale dopiero po pierwszym roku.  

30.01.2018

Posiadasz ubezpieczenie od klęsk żywiołowych lub jako rolnik korzystasz z obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarczych? Wyjaśniamy, co powinieneś zrobić, żebyś mógł liczyć na pełne odszkodowanie za straty spowodowane przez nawałnice.

28.08.2017

W ofercie Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group pojawiła się innowacyjna propozycja: polisa mieszkaniowa z usługą iMe, w której skład wchodzi help desk IT i konsultacje informatyczne.

29.05.2017

Szukasz dobrego ubezpieczenia domu? Przed wybraniem oferty musisz sprawdzić, czy polisa, którą chcesz wykupić na pewno zawiera te 4 najistotniejsze elementy.

28.01.2017