Ubezpieczenie mieszkania

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Ubezpieczając mieszkanie zapewniamy sobie ochronę finansową przed szkodami będącymi skutkiem zaistnienia przewidzianych zdarzeń losowych w naszym domu czy mieszkaniu. Ochronie w ramach takiej polisy mogą podlegać mury i dach mieszkania, elementy stałe i elementy ruchome. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od tego, jaki wariant polisy wykupi klient. Musi on także wiedzieć, że ubezpieczyciel może w umowie i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zawrzeć liczne wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej. Dzięki temu będzie mógł m.in. odmówić wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia mieszkaniowego, jeśli mieszkanie zostanie zniszczone w pożarze zaprószonym przez samego właściciela.

Dlatego też przed złożeniem podpisu pod umową ubezpieczeniową powinniśmy sprawdzić, czy oferowany nam uprzednio zakres ochrony ubezpieczeniowej w polisie mieszkaniowej jest dla nas odpowiedni. Ważne jest też ustalenie z zakładem adekwatnej sumy gwarancyjnej, wyznaczającej limit odpowiedzialności finansowej za szkody powstałe w mieszkaniu. Ubezpieczyciel wypłaca pełną sumę gwarancyjną na przykład w wypadku zniszczenia całkowitego nieruchomości przy wybuchu gazu w budynku czy pożaru. Suma gwarancyjna powinna zatem być na tyle wysoka, aby umożliwić klientowi zakup nowego mieszkania o podobnym standardzie. Najlepiej, aby odpowiadała ona rzeczywistej wartości mieszkania w dniu zawierania polisy mieszkaniowej, dzięki czemu wypłacane odszkodowania będą zawsze odpowiednio wysokie do skali poniesionych przez ubezpieczenia szkód.

Ubezpieczenie mieszkania może zostać poszerzone o dodatkowe polisy, m.in. mieszkaniowe ubezpieczenie OC czy pakiet Assistance, co wiąże się z koniecznością opłacenia dodatkowej składki ubezpieczeniowej.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Senat poparł projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Nowe przepisy mają zachęcić osoby prowadzące gospodarstwa rolne do wykupywania ubezpieczeń od suszy, które do tej pory były traktowane po macoszemu zarówno przez rolników, jak i ubezpieczycieli.

30.10.2018

Z roku na rok spada liczba zawartych ubezpieczeń chroniących uprawy rolne od suszy. W tym roku tego typu polisy wykupiło jedynie 227 rolników dla ochrony upraw, których zbiór nastąpi w 2018 roku. W większości przypadków (203) ubezpieczycielem było Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

31.07.2018

Nie jesteś zadowolony z obecnie posiadanego ubezpieczenia domu lub mieszkania? Możesz je zmienić w każdej chwili, ale dopiero po pierwszym roku.  

30.01.2018

Posiadasz ubezpieczenie od klęsk żywiołowych lub jako rolnik korzystasz z obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarczych? Wyjaśniamy, co powinieneś zrobić, żebyś mógł liczyć na pełne odszkodowanie za straty spowodowane przez nawałnice.

28.08.2017

W ofercie Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group pojawiła się innowacyjna propozycja: polisa mieszkaniowa z usługą iMe, w której skład wchodzi help desk IT i konsultacje informatyczne.

29.05.2017

Szukasz dobrego ubezpieczenia domu? Przed wybraniem oferty musisz sprawdzić, czy polisa, którą chcesz wykupić na pewno zawiera te 4 najistotniejsze elementy.

28.01.2017