Ubezpieczenie mieszkania

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Ubezpieczenie mieszkania można wykupić w dowolnie wybranej firmie ubezpieczeniowej. Generalnie, zakłady oferują trzy rodzaje tego typu polis. Pierwsza, najbardziej podstawowa służy finansowemu zabezpieczeniu właściciela na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, ale wyłącznie w zakresie szkód w murach i dachu budynku. Takie ubezpieczenie zawierane jest np. na życzenie banku, jeśli żąda on dodatkowego zabezpieczenia kredytowanej nieruchomości. Jest to wówczas ubezpieczenie mieszkania od ognia i innych zdarzeń.

Chcąc zapewnić sobie szerszą ochronę z ubezpieczenia mieszkania, jego zakres musi obejmować ponadto elementy stałe i ruchome w domu. Do elementów stałych zalicza się tynki, podłogi, sufity, glazurę, stolarkę okienną i drzwiową, instalacje czy też inne, podobne części składowe. Ruchomości także mogą podlegać ochronie z tytułu zawartego przez właściciela mieszkania ubezpieczenia. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie za zniszczenie, uszkodzenie lub utratę mebli, sprzętu AGD i RTV czy innych, cennych aktywów z mieszkania.

Przed podpisaniem wynegocjowanej umowy ubezpieczeniowej klient powinien sprawdzić, czy na pewno obejmuje ona swoim zakresem wszystkie najbardziej istotne dla niego elementy. Powinien skontrolować ustaloną sumę gwarancyjną oraz wszystkie wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Do takich informacji najłatwiej dotrzeć sięgając po Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Im wyższa suma gwarancyjna w ubezpieczeniu mieszkania, tym wyższą składkę opłaci klient. Najlepiej, aby suma odpowiadała rzeczywistej wartości ubezpieczanej nieruchomości. Dzięki temu klient będzie uzyskiwał świadczenia z polisy mieszkaniowej adekwatne do skali i kosztów poniesionych przez siebie szkód. Ubezpieczenie mieszkania można rozszerzyć wykupując dodatkowe polisy - pakiet Assistance czy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (odpowiedzialności cywilnej).

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Z roku na rok spada liczba zawartych ubezpieczeń chroniących uprawy rolne od suszy. W tym roku tego typu polisy wykupiło jedynie 227 rolników dla ochrony upraw, których zbiór nastąpi w 2018 roku. W większości przypadków (203) ubezpieczycielem było Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

31.07.2018

Nie jesteś zadowolony z obecnie posiadanego ubezpieczenia domu lub mieszkania? Możesz je zmienić w każdej chwili, ale dopiero po pierwszym roku.  

30.01.2018

Posiadasz ubezpieczenie od klęsk żywiołowych lub jako rolnik korzystasz z obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarczych? Wyjaśniamy, co powinieneś zrobić, żebyś mógł liczyć na pełne odszkodowanie za straty spowodowane przez nawałnice.

28.08.2017

W ofercie Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group pojawiła się innowacyjna propozycja: polisa mieszkaniowa z usługą iMe, w której skład wchodzi help desk IT i konsultacje informatyczne.

29.05.2017

Szukasz dobrego ubezpieczenia domu? Przed wybraniem oferty musisz sprawdzić, czy polisa, którą chcesz wykupić na pewno zawiera te 4 najistotniejsze elementy.

28.01.2017

Uważasz, że skoro prowadzisz firmę przez internet, to nie musisz się obawiać o ewentualne straty? Nawet jeśli prowadzisz stosunkowo bezpieczny e-biznes, handel on-line, gdzie tylko pośredniczysz przy zakupie produktów, powinieneś zastanowić się nad odpowiednią polisą. Sprawdź, które ubezpieczenie dla sklepu internetowego warto wybrać.

27.01.2017