Ubezpieczenie mieszkania

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Ubezpieczając mieszkanie lub dom jego właściciel musi podjąć kilka decyzji odnośnie konstrukcji swojej polisy. W pierwszej kolejności powinien on wybrać firmę ubezpieczeniową, w której zechce wykupić ubezpieczenie mieszkania. Nie należy przy tym kierować się wyłącznie ceną ubezpieczenia. Niska składka na ubezpieczenie mienia może być związana z wąskim zakresem ochrony ubezpieczeniowej oraz skrajnie niską, nieadekwatną do wartości nieruchomości, sumą gwarancyjną.

Generalnie, ubezpieczenie mieszkania lub domu powinno zapewniać finansowe zabezpieczenie właściciela nieruchomości na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych, takich jak zalanie, pożar, wybuch gazu, akty wandalizmu czy kradzież. Ubezpieczając mieszkanie należy się zastanowić, co ma być właściwie przedmiotem ochrony świadczonej przez zakład. Mogą podlegać jej tylko mury i dach mieszkania, jak również elementy stałe czy dodatkowo elementy ruchome. Im szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej, tym droższe będzie ubezpieczenie, ale będzie ono jednocześnie zapewniało komfort dla klienta.

Ubezpieczyciele oferują możliwość poszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej poprzez wykupienie do polisy mieszkaniowej także mieszkaniowego ubezpieczenia OC czy pakietu Assistance. Pierwsze ubezpieczenie chroni przed ponoszeniem przez właściciela nieruchomości finansowych konsekwencji szkód wywołanych osobom trzecim, np. zalanie mieszkania sąsiada, z kolei pakiet Assistance zapewnia wszechstronną pomoc domownikom przy wszelkiego rodzaju awariach itp.

Przed podpisaniem umowy z firmą ubezpieczeniową klient powinien zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a w nich z wyłączeniami odpowiedzialności zakładu za zaistniałe szkody.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Senat poparł projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Nowe przepisy mają zachęcić osoby prowadzące gospodarstwa rolne do wykupywania ubezpieczeń od suszy, które do tej pory były traktowane po macoszemu zarówno przez rolników, jak i ubezpieczycieli.

30.10.2018

Z roku na rok spada liczba zawartych ubezpieczeń chroniących uprawy rolne od suszy. W tym roku tego typu polisy wykupiło jedynie 227 rolników dla ochrony upraw, których zbiór nastąpi w 2018 roku. W większości przypadków (203) ubezpieczycielem było Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

31.07.2018

Nie jesteś zadowolony z obecnie posiadanego ubezpieczenia domu lub mieszkania? Możesz je zmienić w każdej chwili, ale dopiero po pierwszym roku.  

30.01.2018

Posiadasz ubezpieczenie od klęsk żywiołowych lub jako rolnik korzystasz z obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarczych? Wyjaśniamy, co powinieneś zrobić, żebyś mógł liczyć na pełne odszkodowanie za straty spowodowane przez nawałnice.

28.08.2017

W ofercie Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group pojawiła się innowacyjna propozycja: polisa mieszkaniowa z usługą iMe, w której skład wchodzi help desk IT i konsultacje informatyczne.

29.05.2017

Szukasz dobrego ubezpieczenia domu? Przed wybraniem oferty musisz sprawdzić, czy polisa, którą chcesz wykupić na pewno zawiera te 4 najistotniejsze elementy.

28.01.2017