Ubezpieczenie mieszkania

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo

Podstawową funkcją, jaką ma spełniać ubezpieczenie mieszkania lub domu, jest zapewnienie finansowej ochrony właścicielowi nieruchomości na wypadek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty mieszkania lub jego elementów stałych i ruchomych, w wyniku działania osób trzecich lub sił natury.

Na polskim rynku ubezpieczeniowym wyróżnia się trzy podstawowe polisy mieszkaniowe. W pierwszym przypadku podstawowe ubezpieczenie nieruchomości obejmuje zasięgiem ochrony wyłącznie mury i dach, czyli tak naprawdę stan surowy otwarty. W drugiej opcji zakres ubezpieczenia ulega rozszerzeniu na elementy stałe, czyli również tynki, podłogi, instalacje, stolarkę okienną i drzwiową. Najbardziej kompleksowe polisy mieszkaniowe chronią właścicieli także przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą rzeczy ruchomych z mieszkania, czyli mebli, sprzętu elektronicznego czy cennych aktywów.

Przy wyborze polisy mieszkaniowej i podpisywaniu umowy z wybranym towarzystwem, warto sięgnąć po Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Będziemy mogli sprawdzić w nich, czy polisa swoim zakresem obejmuje wszystkie istotne dla nas elementy oraz jakie są wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela.

Wysokość składki na ubezpieczenie mieszkania uzależniona jest od zakresu ubezpieczenia, wewnętrznej polityki ustalania kosztów ubezpieczenia w danym zakładzie i oczywiście od sumy gwarancyjnej. Suma ta wyznacza górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Powinna generalnie odpowiadać rzeczywistej, aktualnej wartości ubezpieczanej nieruchomości. Dzięki temu jej wypłata, np. w przypadku doszczętnego zniszczenia mieszkania w wyniku pożaru, pozwoli na zakup podobnej nieruchomości właścicielowi.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Nie jesteś zadowolony z obecnie posiadanego ubezpieczenia domu lub mieszkania? Możesz je zmienić w każdej chwili, ale dopiero po pierwszym roku.  

30.01.2018

Posiadasz ubezpieczenie od klęsk żywiołowych lub jako rolnik korzystasz z obowiązkowego ubezpieczenia budynków gospodarczych? Wyjaśniamy, co powinieneś zrobić, żebyś mógł liczyć na pełne odszkodowanie za straty spowodowane przez nawałnice.

28.08.2017

W ofercie Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group pojawiła się innowacyjna propozycja: polisa mieszkaniowa z usługą iMe, w której skład wchodzi help desk IT i konsultacje informatyczne.

29.05.2017

Szukasz dobrego ubezpieczenia domu? Przed wybraniem oferty musisz sprawdzić, czy polisa, którą chcesz wykupić na pewno zawiera te 4 najistotniejsze elementy.

28.01.2017

Uważasz, że skoro prowadzisz firmę przez internet, to nie musisz się obawiać o ewentualne straty? Nawet jeśli prowadzisz stosunkowo bezpieczny e-biznes, handel on-line, gdzie tylko pośredniczysz przy zakupie produktów, powinieneś zastanowić się nad odpowiednią polisą. Sprawdź, które ubezpieczenie dla sklepu internetowego warto wybrać.

27.01.2017

Czasem chcemy, czasem musimy - choć polisę mieszkaniową kupujemy z różnych powodów, warto, by jej jakość szła w parze z ceną. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co tak naprawdę za cenę 100-300 zł rocznie zapewnia Ci najtańsze ubezpieczenie (murów) mieszkania? Zobacz, czy w ogóle warto się na nie decydować.

28.09.2016