12.12.2014

Ubezpieczenie mieszkania od nieszczęśliwych wypadków

Zasadniczo ubezpieczenia NNW, czyli od następstw nieszczęśliwych wypadków, są ubezpieczeniami osobowymi, chroniącymi osobę ubezpieczoną i jego najbliższych przed ryzykami wskazanymi w umowie ubezpieczeniowej. Jak na tym tle wygląda konstrukcja ubezpieczenia mieszkania NNW?

Oferowane ubezpieczenia na rynku

Na polskim rynku ubezpieczeniowym oferowane są polisy NNW mieszkań, czego przykładem jest oferta Allianz Direct. Mowa tu o produkcie Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Mieszkanie. NNW Direct to polisa ubezpieczeniowa przeznaczona dla właściciela mieszkania i wskazanych w umowie ubezpieczeniowej osób prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe. Jedyną możliwością nabycia NNW mieszkania jest wykupienie równocześnie standardowego ubezpieczenia mieszkania, czyli ubezpieczenia majątkowego. Ochroną ubezpieczeniową w NNW Direct w firmie ubezpieczeniowej Allianz objęte są generalnie następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub utracie zdrowia osób ubezpieczonych.

W Allianz Direct w ramach ubezpieczenia NNW mieszkania zapewniane są wysokie sumy świadczeń ubezpieczeniowych w razie:

  • trwałego uszczerbku na zdrowiu - odszkodowanie w wysokości do 10 tys. zł,
  • orzeczonego przynajmniej 90-procentowego trwałego uszczerbku na zdrowiu - odszkodowanie w wysokości do 20 tys. zł,
  • śmierci ubezpieczonego lub jego najbliższych - odszkodowanie 5 tys. zł,
  • zawału serca lub udaru mózgu osoby poniżej 30. roku życia - odszkodowanie 5 tys. zł.

W towarzystwie ubezpieczeniowym Proama można z kolei wykupić ubezpieczenie NNW mieszkania, które chroni klienta i jego najbliższych przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków, w wyniku których poniosą oni śmierć lub doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu. Suma ubezpieczenia na jedną osobę objętą ochroną ubezpieczeniową wynosi przy tym 20 tys. zł.

Home Assistance

W odniesieniu do ubezpieczenia NNW mieszkania, można mówić także o usługach Assistance w zakresie domowym. Taka polisa ubezpieczeniowa gwarantuje właścicielom mieszkań pakiet dodatkowych usług, obejmujących swoim zakresem ochronę przed nieszczęśliwymi wypadkami, jakie mogą zdarzyć się w domu.

Home Assistance polega na zorganizowaniu przez towarzystwo ubezpieczeniowe w razie zaistnienia konkretnego zdarzenia losowego, pomocy dla ubezpieczonych w możliwie jak najkrótszym czasie. W zakres Home Assistance mogą wchodzić:

  • pomoc medyczna,
  • opieka nad dziećmi,
  • opieka nad zwierzętami,
  • pomoc techniczna interwencyjna,
  • ochrona mienia,
  • usługi informacyjne.

Jeśli zdarzy się nieszczęśliwy wypadek, np. dojdzie do awarii instalacji wodnej w mieszkaniu, w ramach wykupionego ubezpieczenia Home Assistance ubezpieczyciel zapewni klientowi natychmiastową pomoc hydrauliczną. Podobnie w przypadku np. zawału serca u ojca rodziny - wtedy jego najbliżsi mogą liczyć z ubezpieczenia NNW mieszkania na opiekę towarzystwa ubezpieczeniowego, a on sam na pomoc medyczną i świadczenia odszkodowawcze.

Podziel się:

NK

Wykop

Znajdź nas w Google+
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje