12.12.2014

Ubezpieczenie mieszkania od włamania

Mieszkanie na parterze czy na pierwszym piętrze, w okolicy uznawanej za niespokojną,  może niwelować poczucie bezpieczeństwa we własnym, domowym azylu. W takich przypadkach warto rozważyć możliwość wykupienia polisy ubezpieczenia mieszkania od włamania i kradzieży.

Gwarancja ochrony

Podstawowe ubezpieczenie mieszkania od włamania i kradzieży gwarantuje właścicielom lokali mieszkalnych ochronę ubezpieczeniową w razie rabunku elementów ruchomych majątku, tzw. wyposażenia mieszkania. Na ogół zakresem ubezpieczenia objęte są:

  • ruchomości zwykłe,
  • sprzęt elektroniczny,
  • ruchomości specjalne.

W grupie ruchomości zwykłych znajdują się meble, sprzęt AGD, odzież, pieniądze i karty płatnicze, sprzęt turystyczny i sportowy, czy narzędzia oraz przedmioty codziennego użytku.  Sprzęt elektroniczny obejmuje swoim zakresem sprzęty audio-video, sprzęty komputerowe i fotograficzne czy konsole do gier.  Ruchomości specjalne objęte ubezpieczeniem mieszkania przed włamaniem to m.in. biżuteria, dzieła sztuki czy zbiory kolekcjonerskie o dużej wartości.

Suma ubezpieczenia

Składka na ubezpieczenie mieszkania od włamania i kradzieży uzależniona jest przede wszystkim od wysokości sumy ubezpieczenia. Jest ona ustalana indywidualnie przez klienta i ubezpieczyciela. Przy jej wyznaczaniu można przyjąć zasadę pierwszego ryzyka, tj. wycenić ruchomości, które jako pierwsze w kolejności mogą paść łupem złodzieja, ponieważ są najcenniejsze. Na ich podstawie powstaje suma, która może odpowiadać podstawowej sumie ubezpieczenia.

Czy wiesz że....?

Ubezpieczyciel może zastrzec w OWU, że za niektóre przedmioty nie wypłaci odszkodowania, jeśli domownicy nie będą obecni w mieszkaniu przez dłuższy czas, np. powyżej 30 lub 60 dni.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie mieszkania od włamania powinno obejmować swoim zakresem nie tylko ubezpieczenie kradzieży mienia na odpowiednią kwotę, ale również:

  • ochronę przed dewastacją - często jest to opcja dodatkowa w ubezpieczeniu,
  • ochronę przed kradzieżą mienia wartościowego - biżuterii czy kolekcjonerskich przedmiotów wartościowych - przy ubezpieczaniu takich przedmiotów ubezpieczyciel może wymagać od klienta dodatkowego alarmu i monitoringu firmy ochroniarskiej.

Uwaga!

Ubezpieczyciele ustanawiają też limity procentowe sumy ubezpieczenia, do których wypłacają odszkodowanie. Za sprzęt audio może to być np. tylko 70 proc. sumy ubezpieczenia. Jeśli więc sprzęt wart był 10 tys. zł, odszkodowanie wyniesie tylko 7 tys. zł.

Ubezpieczenie przed włamaniem może nie obejmować pieniędzy, kart płatniczych i kredytowych, albo będą one ubezpieczone tylko niskie kwoty np. do 500 czy 1000 zł. Powyżej tej sumy ubezpieczyciel nie zwróci nam w ramach odszkodowania naszej straty.

Podziel się:

NK

Wykop

Znajdź nas w Google+
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje