16.12.2014

Drogie ubezpieczenie mieszkania, czy to się jednak opłaca?

Różnice cenowe pomiędzy najtańszą a najdroższą ofertą ubezpieczenia mieszkania mogą wynosić nawet kilkaset złotych. Czy jednak warto kupić drogie ubezpieczenie? Jakie profity przyniesie ono ubezpieczonemu?

Szeroki zakres ubezpieczenia

Droższe polisy ubezpieczeniowe mienia obejmują swoim zakresem najczęściej wiele różnych ryzyk ubezpieczeniowych. Jeśli wystąpi szkoda, bez względu na jej typ, ubezpieczyciel wypłaci klientowi odszkodowanie, które ją zrekompensuje. Droższe ubezpieczenia mieszkania obejmują:

  • ubezpieczenie murów, elementów stałych i elementów ruchomych w mieszkaniu od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w mieszkaniu,
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i dewastacji,
  • ubezpieczenie NNW mieszkania,
  • ubezpieczenie OC właściciela w życiu prywatnym.

Wysokość sumy ubezpieczeniowej

Składka na ubezpieczenie mieszkania wzrasta, jeśli ustalamy z towarzystwem ubezpieczeniowym wysoką sumę ubezpieczenia, na jaką ma opiewać polisa. Nie należy przy tym uwzględniać zbyt wysokiej sumy ubezpieczeniowej, ponieważ wystąpi przy tym zjawisko nadubezpieczenia. Jeśli zaś będzie ona zbyt niska - zjawisko niedoubezpieczenia.

Uwaga!

Określając sumę ubezpieczenia mieszkania należy kierować się wartością rynkową mienia, dzięki czemu ewentualne odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową pozwoli na pełne pokrycie szkody. Jeśli doszłoby do całkowitego pożaru mieszkania, odszkodowanie umożliwi zaś nabycie mieszkania podobnego do dotychczas zajmowanego lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi o takich samych parametrach, standardzie wykończeniu budynku, stanie technicznym czy lokalizacji.

Czy wiesz że...?

Tanie ubezpieczenie mieszkania może brać pod uwagę wartość rzeczywistą, a nie wartość odtworzeniową. W pierwszym przypadku zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie pomniejszone o stopień zużycia technicznego utraconej rzeczy, co oznacza niższe świadczenie ubezpieczeniowe niepozwalające na pokrycie kosztów zakupu tej samej rzeczy czy kosztów remontu przy użyciu nowych materiałów.

Z kolei, w przypadku ubezpieczenia uwzględniającego tzw. wartość odtworzeniową, co prawda wysokość składki rocznej może być wyższa, ale w razie szkody wypłacone przez firmę ubezpieczeniową odszkodowanie pozwoli naprawić lub zakupić utracony przedmiot tego samego lub podobnego rodzaju.

Uproszczona likwidacja szkód

Droższe ubezpieczenia mieszkania mogą przynieść klientowi korzyść w postaci uproszczonej procedury wyceny i likwidacji szkody mieszkaniowej. Skraca się czas niezbędny na rozpoczęcie i przeprowadzenie procesu likwidacyjnego.

Podziel się:

NK

Wykop

Znajdź nas w Google+
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje