16.12.2014

Jak złożyć reklamację ubezpieczenia na mieszkanie?

Każda firma ubezpieczeniowa powinna mieć swój regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji od klientów w związku z wykupionymi przez nich polisami. Klient może złożyć reklamację np. wówczas, gdy nie zgadza się z odrzuconym przez zakład ubezpieczeniowy wnioskiem o wypłatę odszkodowania lub z wyceną zaistniałych w jego mieszkaniu szkód.

Reklamacja musi być przyjęta

Zgodnie z przyjętym stanem prawnym w Polsce, konsument ma prawo do składania reklamacji na produkty i usługi niespełniające jego oczekiwań lub takie, które w jego mniemaniu nie są zgodne z zasadami uprzednio ustalonymi w umowie ze sprzedawcą czy usługodawcą. Nie inaczej jest w przypadku usług ubezpieczeniowych. Jeśli klient ma zastrzeżenia np. do wysokości odszkodowania czy szacowania szkody z ubezpieczenia na mieszkanie, może złożyć reklamację do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeśli to nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, może złożyć formalną skargę na daną firmę u Rzecznika Ubezpieczonych.

Czy wiesz że...?

Rzecznik zajmie się każdą sprawą skierowaną do niego w formie pisemnej przez ubezpieczonego, niezależnie od tego, na jakie ubezpieczenie się skarży. Skargę można złożyć za każdym razem, gdy zdaniem klienta zakład ubezpieczeń naruszył prawo lub interesy ubezpieczonych.

Rzecznik Ubezpieczonych rozpatruje najczęściej w postępowaniach skargowych problemy zgłaszane z zakresu ubezpieczeń, dotyczące:

  • wysokości przyznanego odszkodowania lub świadczenia,
  • odmowy uznania wnoszonego roszczenia o odszkodowanie lub świadczenie,
  • opieszałości w prowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

Rozpatrywanie reklamacji przez firmy ubezpieczeniowe

Każda firma ubezpieczeniowa oferująca ubezpieczenie na mieszkanie powinna rozpatrywać reklamacje swoich klientów bezzwłocznie, rzetelnie, obiektywnie i wnikliwie, z poszanowaniem powszechnie obowiązujących w tym zakresie praktyk.

W zależności od polityki działalności prowadzonej przez daną firmę ubezpieczeniową, klient stwierdzający nieprawidłowości dotyczące świadczonych usług przez ubezpieczyciela, ma możliwość złożenia reklamacji:

  • osobiście, w siedzibie ubezpieczyciela,
  • telefonicznie,
  • w trybie online, za pomocą poczty elektronicznej lub formularza reklamacyjnego umieszczonego na stronie www firmy ubezpieczeniowej.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie w piśmie reklamacyjnym imienia i nazwiska klienta, numeru polisy ubezpieczeniowej oraz opisu sprawy. Reklamacje rozpatrywane są w terminie około 15 dni kalendarzowych, liczonych od momentu otrzymania pisma przez ubezpieczyciela. Jeśli rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe w takim terminie, klient powinien zostać o tym fakcie poinformowany i powinny zostać mu podane przyczyny opóźnienia. Termin rozpatrzenia reklamacji nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych od momentu otrzymania reklamacji.

Podziel się:

NK

Wykop

Znajdź nas w Google+
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje