Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne oferowane przez różne firmy, mogą dawać klientom różny zakres ochrony ubezpieczeniowej. Podstawowa polisa powinna przy tym gwarantować pokrycie kosztów leczenia za granicą - przy nagłym zachorowaniu, wypadku lub kontuzji. Ubezpieczyciel zapewnia uiszczenie kosztów związanych z hospitalizacją, zabiegami i badaniami, wizytami lekarskimi u specjalistów, czy transportem medycznym, ale jedynie do kwoty sumy gwarancyjnej ustalonej z klientem. Im będzie ona wyższa, tym szerszy zakres ochrony gwarantuje zakład, ale składka na ubezpieczenie od razu także pociąga za sobą spory koszt.

Prywatna polisa turystyczna tylko w niewielkim zakresie może zostać zastąpiona przez kartę EKUZ, wydawaną bezpłatnie przez NFZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego funkcjonuje wyłącznie w Unii Europejskiej i w krajach EFTA, a dodatkowo klient i tak płaci za usługi płatne w danym kraju czy za transport medyczny. Bezwzględnie wyjeżdżając do dalszych zakątków świata lub chcąc mieć zapewnioną szeroką ochronę, warto wykupić indywidualnie wybrane ubezpieczenie turystyczne.

Może ono uwzględniać prócz kosztów leczenia, także ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, pakiet Assistance, ubezpieczenie bagażu, opóźnienia lotu, kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej turysty i osób towarzyszących.

Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku zdarzeń powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu turysty lub jego śmierć. Assistance okazuje się bardzo przydatny, gdy np. trzeba zapewnić opiekę nad osobami nieletnimi w podróży, gdy ich opiekun musi poddać się hospitalizacji. Z kolei OC pokrywa finansowe konsekwencje szkód majątkowych i osobowych wyrządzonych osobom trzecim.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Alkohol to często czynnik przeważający na niekorzyść ubezpieczonych, którzy chcą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy. Ale tak być nie musi. W te wakacje LINK4 zaprezentował specjalną ofertę polisy turystycznej, która gwarantuje pomoc w razie wypadku (lub zachorowania) w zagranicznej podróży także wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu przez ubezpieczonego lampki wina, piwa czy drinka.

26.07.2018

Zacznijmy od tego: EKUZ to nie ubezpieczenie turystyczne! Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje za granicą dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej, niezbędnej w sytuacji poważnego zagrożenia życia i zdrowia. EKUZ to zdecydowanie za mało, by można było wyjechać na wczasy bez obaw o koszty leczenia, którego mógłby potrzebować turysta.

11.07.2018

Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

31.05.2018

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

26.02.2018

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

31.01.2018

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.

31.12.2017