Ubezpieczenie turystyczne

Będąc za granicą nie musimy być zdani sami na siebie i z własnej kieszeni pokrywać koszty leczenia czy akcji ratowniczych. Jeśli wykupimy ubezpieczenie turystyczne, będziemy w sposób wszechstronny chronieni przed ponoszeniem finansowych konsekwencji leczenia. Podstawowym zadaniem, jakie powinno spełniać ubezpieczenie turystyczne jest gwarancja pokrycia kosztów leczenia za granicą, w tym hospitalizacji, zabiegów i badań, wizyt lekarskich u specjalistów, kosztów lekarstw, transportu medycznego czy akcji ratowniczych. Jeśli podróżujący po całym świecie turyści nie chcą pokrywać kosztów związanych z chorobą czy kontuzją z własnej kieszeni, powinni wybrać odpowiednie dla nich ubezpieczenie turystyczne.

Nie może ono zostać całkowicie zastąpione przez wydawaną bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta ta funkcjonuje wyłącznie w krajach Unii Europejskiej i EFTA. Nie zapewni pokrycia kosztów leczenia w innych państwach, a ponadto klient i tak będzie musiał samodzielnie uiścić płatność za usługi medyczne odpłatne w danym kraju czy za niezbędny transport medyczny.

Ubezpieczenie turystyczne może przynieść nam o wiele szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej, jeśli zdecyduje się na to klient. Poza ubezpieczeniem kosztów leczenia, polisa może obejmować również ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - NNW, gwarantujące wypłatę świadczenia na wypadek zdarzeń powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu czy śmierć. Można skorzystać także z pakietu pomocowego assistance, czy też ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej turysty i osób towarzyszących.

Ciekawą opcją w ubezpieczeniu turystycznym jest ubezpieczenie bagażu od uszkodzenia czy utraty, ubezpieczenie opóźnienia lotu, oraz rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Alkohol to często czynnik przeważający na niekorzyść ubezpieczonych, którzy chcą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy. Ale tak być nie musi. W te wakacje LINK4 zaprezentował specjalną ofertę polisy turystycznej, która gwarantuje pomoc w razie wypadku (lub zachorowania) w zagranicznej podróży także wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu przez ubezpieczonego lampki wina, piwa czy drinka.

Zacznijmy od tego: EKUZ to nie ubezpieczenie turystyczne! Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje za granicą dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej, niezbędnej w sytuacji poważnego zagrożenia życia i zdrowia. EKUZ to zdecydowanie za mało, by można było wyjechać na wczasy bez obaw o koszty leczenia, którego mógłby potrzebować turysta.

Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.