Nie masz czasu,
aby porównać składki?
Zostaw nam kontakt, a przygotujemy
porównanie za Ciebie.

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Nasz agent skonsultuje się
z Państwem w celu przygotowania kalkulacji.

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne powinno być elementarnym składnikiem przygotowań do podróży zagranicznej. Niestety, nie zawsze się tak dzieje. Tymczasem, wydatek na składkę ubezpieczeniową nie jest bezzasadny. Nawet jeśli turysta posiada ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, działającą w krajach Unii Europejskiej i w EFTA, to nie przyniesie mu ona pełnej ochrony ubezpieczeniowej.

Podstawową funkcją spełnianą przez ubezpieczenie turystyczne jest gwarantowanie klientowi pokrycia kosztów leczenia za granicą. Są to koszty związane z chorobą czy kontuzją i jej leczeniem. Nawet transport medyczny czy wydatki związane z organizacją akcji ratowniczej mogą by pokrywane z ubezpieczenia turystycznego, o ile ustalona zostanie dla niego odpowiednio wysoka suma gwarancyjna. Zaniżanie jej powoduje, że zakres ochrony ubezpieczeniowej i odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu za szkody, będzie niższy.

Ponadto, ubezpieczenie turystyczne prócz kosztów leczenia, może obejmować szereg innych opcji ważnych dla turysty. Zalicza się do nich ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku zdarzeń skutkujących śmiercią ubezpieczonego lub powstaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu. Można skorzystać także z wybranego programu pomocy turyście za granicą. Ubezpieczenie Assistance zapewni m.in. organizację opieki medycznej dla turysty i podróżujących z nim osób. Firma ubezpieczeniowa może zaproponować klientowi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej turysty i osób towarzyszących. Jeśli spowodują oni szkody majątkowe i osobowe, to ubezpieczyciel pokryje ich koszty. Przydatnym ubezpieczeniem turystycznym okazuje się ubezpieczenie bagażu, opóźnienia lotu czy kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

31.01.2018

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.

31.12.2017

W ofercie produktów dostępnych w aplikacji SkyCash znalazło się teraz także ubezpieczenie turystyczne od TU Europa. Dzięki temu możesz wykupić niezbędną polisę w kilka chwil, nawet już w drodze na wakacje.

07.07.2017

Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) pozwala na korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej za granicą. Karta może okazać się wybawieniem w razie nagłego wypadku czy choroby, które mogą nas zaskoczyć podczas wakacji. Co istotne – EKUZ jest wydawana za darmo, a na jej otrzymanie nie trzeba długo czekać.

28.06.2017

Koniec lata to okres wzmożonych skarg na biura podróży, które nie chcą niezadowolonym klientom zwrócić pieniędzy za niezgodne z opisem wycieczki. Mimo wszystko w większości przypadków, by móc liczyć na zwrot części poniesionych kosztów, wystarczy pisemna reklamacja.

29.08.2016

Dziś w Turcji ogłoszono stan wyjątkowy. To odpowiedź na zagrożenia, z jakimi obecnie zmaga się kraj po nieudanej próbie zamachu stanu. MSZ ostrzega przed podróżami w tamte rejony, ale touroperatorzy zapewniają, że polskim turystom nic nie grozi. Czy to prawda? Czy urlop w Turcji będzie w wakacje 2016 bezpieczny?

21.07.2016