Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne powinno być elementarnym składnikiem przygotowań do podróży zagranicznej. Niestety, nie zawsze się tak dzieje. Tymczasem, wydatek na składkę ubezpieczeniową nie jest bezzasadny. Nawet jeśli turysta posiada ważną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, działającą w krajach Unii Europejskiej i w EFTA, to nie przyniesie mu ona pełnej ochrony ubezpieczeniowej.

Podstawową funkcją spełnianą przez ubezpieczenie turystyczne jest gwarantowanie klientowi pokrycia kosztów leczenia za granicą. Są to koszty związane z chorobą czy kontuzją i jej leczeniem. Nawet transport medyczny czy wydatki związane z organizacją akcji ratowniczej mogą by pokrywane z ubezpieczenia turystycznego, o ile ustalona zostanie dla niego odpowiednio wysoka suma gwarancyjna. Zaniżanie jej powoduje, że zakres ochrony ubezpieczeniowej i odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu za szkody, będzie niższy.

Ponadto, ubezpieczenie turystyczne prócz kosztów leczenia, może obejmować szereg innych opcji ważnych dla turysty. Zalicza się do nich ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku zdarzeń skutkujących śmiercią ubezpieczonego lub powstaniem trwałego uszczerbku na zdrowiu. Można skorzystać także z wybranego programu pomocy turyście za granicą. Ubezpieczenie Assistance zapewni m.in. organizację opieki medycznej dla turysty i podróżujących z nim osób. Firma ubezpieczeniowa może zaproponować klientowi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej turysty i osób towarzyszących. Jeśli spowodują oni szkody majątkowe i osobowe, to ubezpieczyciel pokryje ich koszty. Przydatnym ubezpieczeniem turystycznym okazuje się ubezpieczenie bagażu, opóźnienia lotu czy kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Alkohol to często czynnik przeważający na niekorzyść ubezpieczonych, którzy chcą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy. Ale tak być nie musi. W te wakacje LINK4 zaprezentował specjalną ofertę polisy turystycznej, która gwarantuje pomoc w razie wypadku (lub zachorowania) w zagranicznej podróży także wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu przez ubezpieczonego lampki wina, piwa czy drinka.

26.07.2018

Zacznijmy od tego: EKUZ to nie ubezpieczenie turystyczne! Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje za granicą dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej, niezbędnej w sytuacji poważnego zagrożenia życia i zdrowia. EKUZ to zdecydowanie za mało, by można było wyjechać na wczasy bez obaw o koszty leczenia, którego mógłby potrzebować turysta.

11.07.2018

Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

31.05.2018

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

26.02.2018

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

31.01.2018

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.

31.12.2017