Ubezpieczenie turystyczne

Planowanie wyjazdu turystycznego może obejmować wiele miesięcy. Klienci sprawdzają poszczególne oferty turystyczne w biurach podróży, kontrolują oceny hoteli i touroperatorów, aby wybrać najlepszą możliwą opcję wyjazdową, zwłaszcza, jeśli cena za wycieczkę zagraniczną jest niebagatelna. W ramach układania planów turystycznych na zimę czy lato, warto uwzględnić konieczność wykupienia ubezpieczenia turystycznego. Gwarantuje ono przede wszystkim pokrycie kosztów leczenia za granicą, w tym kosztów hospitalizacji, wizyt lekarskich u specjalistów, zabiegów i operacji, transportu medycznego czy przeprowadzenia akcji ratowniczej, jeśli zachodzi taka konieczność.

Ubezpieczenie KL to podstawowy element ubezpieczenia turys, ale nie jedyny. Wielu podróżnych może zastanawiać się nad zasadnością wykupienia polisy tego rodzaju, skoro w Unii Europejskiej oraz w krajach EFTA chronieni jesteśmy przed ponoszeniem z własnej kieszeni kosztów leczenia dzięki wydawanym bezpłatnie przez NFZ, Europejskim Kartom Ubezpieczenia Zdrowotnego. Po pierwsze jednak, o kartę EKUZ należy wnioskować przed wyjazdem - nie jest ona wydawana od ręki, tego samego dnia. Poza tym, karta nie pokryje swoim zakresem kosztów usług medycznych płatnych w danym kraju czy wydatków na niezbędny transport medyczny i na akcję ratunkową.

Stąd też warto zaopatrzyć się w indywidualne ubezpieczenie turystyczne, na które składka może być stosunkowo niska. Ubezpieczenie to można poszerzyć o dodatkowy zakres ochrony ubezpieczeniowej, w tym o ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (od odpowiedzialności cywilnej), ubezpieczenie bagażu, opóźnienia lotu oraz od rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Alkohol to często czynnik przeważający na niekorzyść ubezpieczonych, którzy chcą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy. Ale tak być nie musi. W te wakacje LINK4 zaprezentował specjalną ofertę polisy turystycznej, która gwarantuje pomoc w razie wypadku (lub zachorowania) w zagranicznej podróży także wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu przez ubezpieczonego lampki wina, piwa czy drinka.

Zacznijmy od tego: EKUZ to nie ubezpieczenie turystyczne! Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje za granicą dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej, niezbędnej w sytuacji poważnego zagrożenia życia i zdrowia. EKUZ to zdecydowanie za mało, by można było wyjechać na wczasy bez obaw o koszty leczenia, którego mógłby potrzebować turysta.

Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.