Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczając się przed wyjazdem za granicę należy zdecydować się na określony zakres ochrony ubezpieczeniowej. Przy podpisywaniu umowy z wybranym Towarzystwem ubezpieczeniowym klient musi też oszacować, jaka suma gwarancyjna ma być ustanowiona dla jego polisy. Wyznacza ona bowiem górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela. Jeśli będzie zbyt niska, ubezpieczony i tak będzie zmuszony część np. kosztów leczenia pokryć z własnej kieszeni.

Co prawda, podstawową opiekę medyczną w krajach Unii Europejskiej i EFTA może zapewnić bezpłatna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana na wniosek osoby ubezpieczonej w Polsce przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie obejmie ona swoim zakresem leczenia pacjenta poza wspominanym terytorium, czy usług medycznych płatnych w danym kraju i transportu medycznego.

Takie koszty pokrywa zwykle prywatna polisa turystyczna, która obejmuje wydatki na hospitalizację, zabiegi i badania ubezpieczonego, wizyty lekarskie, akcje ratownicze czy transport medyczny. Dodatkowo, polisa turystyczna może zostać rozszerzona o szereg dodatkowych usług ubezpieczeniowych.

Wśród nich wymienia się najczęściej ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW), w ramach którego zakład wypłaci odszkodowanie w wyniku zaistnienia zdarzeń powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć danej osoby. Firma ubezpieczeniowa może zaoferować turystom ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, za szkody osobowe i majątkowe spowodowane przez nich osobom trzecim. Ciekawym i przydatnym ubezpieczeniem jest pakiet Assistance, który np. zapewni zakwaterowanie i transport w podróży zagranicznej, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W podróży można zabezpieczyć w polisie turystycznej dodatkowo bagaż przed utratą lub uszkodzeniem czy zniszczeniem. Można ubezpieczyć się od ponoszenia kosztów za rezygnację lub przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej czy też od opóźnienia lotu.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Alkohol to często czynnik przeważający na niekorzyść ubezpieczonych, którzy chcą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy. Ale tak być nie musi. W te wakacje LINK4 zaprezentował specjalną ofertę polisy turystycznej, która gwarantuje pomoc w razie wypadku (lub zachorowania) w zagranicznej podróży także wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu przez ubezpieczonego lampki wina, piwa czy drinka.

Zacznijmy od tego: EKUZ to nie ubezpieczenie turystyczne! Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje za granicą dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej, niezbędnej w sytuacji poważnego zagrożenia życia i zdrowia. EKUZ to zdecydowanie za mało, by można było wyjechać na wczasy bez obaw o koszty leczenia, którego mógłby potrzebować turysta.

Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.