Ubezpieczenie turystyczne

Podczas wyjazdu zagranicznego wiele może się zdarzyć, a turysta powinien uwzględnić w swoich planach również czarny scenariusz. W podróży można zachorować, paść ofiarą kradzieży, ulec wypadkowi czy też musieć poddać się hospitalizacji. We wszystkich takich przypadkach pomocna okazuje się polisa turystyczna.

Wyjeżdżając do Unii Europejskiej lub krajów EFTA wielu turystów twierdzi, że nie potrzebuje indywidualnego ubezpieczenia turystycznego, ponieważ można bezpłatnie z NFZ-tu uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Ma ona jednak wąski zakres ochrony i nie obejmie swoim zasięgiem między innymi kosztów usług medycznych płatnych w danym kraju czy też transportu medycznego, jeśli zajdzie taka konieczność. W odróżnieniu od karty EKUZ większość polis turystycznych pokrywa wszystkie koszty leczenia i hospitalizacji klientów poza granicami kraju, nie ograniczając się jedynie do krajów europejskich. Ubezpieczyciel pokryje koszty, do wyznaczonej sumy gwarancyjnej, związane z leczeniem szpitalnym i ambulatoryjnym, transportem medycznym, akcjami ratowniczymi, czy wizytami u specjalistów i zakupem niezbędnych lekarstw.

Ubezpieczenie turystyczne z gwarantowanym świadczeniem KL, można poszerzyć na życzenie klienta zakładu ubezpieczeniowego o dodatkowe opcje, w tym NNW, OC w życiu prywatnym, Pakiet Assistance, ubezpieczenie bagażu podróżnego, kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej czy opóźnionego lotu. Im więcej elementów składowych ma polisa turystyczna, tym w szerszym zakresie chroniony jest turysta i podróżujące z nim osoby, ale wyższą składkę musi on opłacić. Należy pamiętać, że dla zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczenie turystyczne musi zostać wykupione na pewien czas przed planowanym wyjazdem za granicę.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Alkohol to często czynnik przeważający na niekorzyść ubezpieczonych, którzy chcą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy. Ale tak być nie musi. W te wakacje LINK4 zaprezentował specjalną ofertę polisy turystycznej, która gwarantuje pomoc w razie wypadku (lub zachorowania) w zagranicznej podróży także wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu przez ubezpieczonego lampki wina, piwa czy drinka.

26.07.2018

Zacznijmy od tego: EKUZ to nie ubezpieczenie turystyczne! Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje za granicą dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej, niezbędnej w sytuacji poważnego zagrożenia życia i zdrowia. EKUZ to zdecydowanie za mało, by można było wyjechać na wczasy bez obaw o koszty leczenia, którego mógłby potrzebować turysta.

11.07.2018

Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

31.05.2018

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

26.02.2018

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

31.01.2018

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.

31.12.2017