Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne nie jest obowiązkowe dla osób wyjeżdżających za granicę, ale w wielu przypadkach może się ono okazać bardzo pomocne. W praktyce nie może ono zostać zastąpione Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawaną bezpłatnie, na wniosek ubezpieczonego, w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia. Karta EKUZ chroni pacjentów w podstawowym zakresie, jedynie na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów EFTA - Szwajcarii, Liechtensteinu, Islandii oraz Norwegii. Karta nie pokryje kosztów usług medycznych odpłatnych w danym kraju czy kosztów transportu medycznego.

Takie wydatki podróżni nie muszą pokrywać z własnej kieszeni, jeśli przed wyjazdem wykupią ubezpieczenie turystyczne, o pożądanym zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Przede wszystkim, powinna ona uwzględniać pokrycie kosztów leczenia za granicą, na wypadek nagłego zachorowania, kontuzji czy wypadku.

Turysta przy podpisywaniu umowy o ubezpieczenie turystyczne powinien dokładnie sprawdzić, przed czym będzie ono chroniło i jaka jest górna granica odpowiedzialności finansowej zakładu, tj. jaka jest suma gwarancyjna, do której ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia itp.

Poza ubezpieczeniem turystycznym w podstawowej formie, można rozszerzyć je o dodatkowe opcje, w tym ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, ubezpieczenie OC turysty i podróżujących z nim osób, pakiet Assistance, ubezpieczenie bagażu, opóźnionego lotu czy też kosztów rezygnacji czy przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej. Im większy zakres opcji ubezpieczeniowych, tym bardziej bezpieczny w podróży będzie mógł czuć się turysta, ale jednocześnie poniesie wyższe obciążenie finansowe z tytułu naliczonej składki ubezpieczeniowej.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

31.05.2018

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

26.02.2018

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

31.01.2018

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.

31.12.2017

W ofercie produktów dostępnych w aplikacji SkyCash znalazło się teraz także ubezpieczenie turystyczne od TU Europa. Dzięki temu możesz wykupić niezbędną polisę w kilka chwil, nawet już w drodze na wakacje.

07.07.2017

Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) pozwala na korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej za granicą. Karta może okazać się wybawieniem w razie nagłego wypadku czy choroby, które mogą nas zaskoczyć podczas wakacji. Co istotne – EKUZ jest wydawana za darmo, a na jej otrzymanie nie trzeba długo czekać.

28.06.2017