Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne powinno stanowić dla turysty i podróżujących z nim osób margines bezpieczeństwa. To od klienta i firmy ubezpieczeniowej, z której oferty korzysta zależy, jaki będzie rzeczywisty zakres ochrony ubezpieczeniowej w takiej polisie. Powinna ona przede wszystkim gwarantować ubezpieczenie KL, czyli kosztów leczenia. W takim wypadku to zakład pokrywa koszty hospitalizacji, zabiegów medycznych, operacji, badań, wizyt lekarskich u specjalistów, transportu medycznego czy akcji ratunkowych. Podróżujący nie muszą więc sięgać w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku, głębiej do kieszeni, aby uiścić koszty związane ze swoim leczeniem poza granicami kraju.

Co prawda w całej Unii Europejskiej i w krajach EFTA podstawowe koszty leczenia pokrywa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, uprawniająca właściciela do korzystania z elementarnych świadczeń opieki zdrowotnej. Karta EKUZ nie działa jednak poza Unią i EFTA, a dodatkowo nie zapewnia pokrycia kosztów usług medycznych płatnych w danym kraju czy transportu medycznego. Dlatego przy dalszych podróżach i chęci zabezpieczenia solidnie swojego zdrowia, warto wykupić odpowiednią polisę turystyczną.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej można poszerzyć o ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zapewniające wypłatę świadczenia w przypadku zaistnienia zdarzeń powodujących u ubezpieczonego trwały uszczerbek na zdrowiu lub jego śmierć. W podróży może przydać się pakiet pomocowy Assistance, czy ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) turysty i osób z nim podróżujących. Ważne jest zabezpieczenie swojego bagażu, np. wraz z cennym sprzętem sportowym. Ubezpieczenie turystyczne może zagwarantować turystom ubezpieczenie bagażu od uszczerbku, uszkodzenia czy kradzieży.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Alkohol to często czynnik przeważający na niekorzyść ubezpieczonych, którzy chcą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy. Ale tak być nie musi. W te wakacje LINK4 zaprezentował specjalną ofertę polisy turystycznej, która gwarantuje pomoc w razie wypadku (lub zachorowania) w zagranicznej podróży także wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu przez ubezpieczonego lampki wina, piwa czy drinka.

Zacznijmy od tego: EKUZ to nie ubezpieczenie turystyczne! Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje za granicą dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej, niezbędnej w sytuacji poważnego zagrożenia życia i zdrowia. EKUZ to zdecydowanie za mało, by można było wyjechać na wczasy bez obaw o koszty leczenia, którego mógłby potrzebować turysta.

Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.