Ubezpieczenie turystyczne

Wymarzony wyjazd turystyczny może zostać zniweczony przez sytuacje losowe. Kiedy podczas pobytu za granicą zachorujemy, będziemy mieli wypadek czy skradziony zostanie nam bagaż, przydatna okazuje się kompleksowa polisa ubezpieczenia turystycznego.

Przede wszystkim, powinna ona gwarantować pokrycie kosztów leczenia za granicą. Co prawda, wyjeżdżając do jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej turysta ma zapewnioną ochronę zdrowotną za pośrednictwem wydawanej bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ. Jednak także i ona nie daje pełnej ochrony podróżnym, bowiem m.in. nie obejmuje swoim zasięgiem pokrycia kosztów usług medycznych płatnych w danym kraju czy transportu medycznego.

W takich sytuacjach, podobnie jak wyjeżdżając do krajów spoza Unii Europejskiej i EFTA (Szwajcaria, Liechtenstein, Islandia, Norwegia), warto wyposażyć się dodatkowo w indywidualną lub grupową polisę turystyczną.

Oprócz pokrycia kosztów leczenia, polisa powinna obejmować ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), OC w życiu prywatnym, czy pakiet Assistance. Pierwsze z wymienionych ubezpieczeń pozwala na uzyskanie świadczenia z zakładu za doznany przez ubezpieczonego uszczerbek na zdrowiu w podróży. Odszkodowanie zostanie wypłacone również przy śmierci osoby ubezpieczonej, dla osób uposażonych w umowie.

Dodatkowo, klient może zadecydować o rozszerzeniu ochrony ubezpieczeniowej z polisy turystycznej o ubezpieczenie bagażu, czy kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej lub przerwania uczestnictwa w opłaconym z góry wyjeździe.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Alkohol to często czynnik przeważający na niekorzyść ubezpieczonych, którzy chcą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy. Ale tak być nie musi. W te wakacje LINK4 zaprezentował specjalną ofertę polisy turystycznej, która gwarantuje pomoc w razie wypadku (lub zachorowania) w zagranicznej podróży także wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu przez ubezpieczonego lampki wina, piwa czy drinka.

Zacznijmy od tego: EKUZ to nie ubezpieczenie turystyczne! Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje za granicą dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej, niezbędnej w sytuacji poważnego zagrożenia życia i zdrowia. EKUZ to zdecydowanie za mało, by można było wyjechać na wczasy bez obaw o koszty leczenia, którego mógłby potrzebować turysta.

Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.