Ubezpieczenie turystyczne

W podróży wiele może się wydarzyć, a niespodzianki w takim przypadku niekoniecznie będą dla nas przyjemne. Choroba, skradziony bagaż, uszczerbek na zdrowiu albo szkoda wywołana przez turystę w mieniu osób trzecich, to sytuacje, w których musi on ponieść niebagatelne koszty. Może ich uniknąć, zaopatrując się przed wyjazdem za granicę w ubezpieczenie turystyczne, w wybranym przez siebie wariancie.

Podstawową funkcją, jakie spełnia taka polisa, jest pokrywanie kosztów leczenia za granicą, czyli kosztów związanych z hospitalizacją, zabiegami i badaniami, wizytami u specjalistów czy transportem medycznym. Części takich kosztów pokryłaby bezpłatna karta EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Niemniej, nie daje ona pełnej ochrony - działa tylko w obrębie krajów Unii Europejskiej oraz krajów EFTA, a na dodatek i tak dana osoba z własnej kieszeni pokrywa koszty usług płatnych w danym kraju czy transportu medycznego.

Dlatego dla braku obowiązku ponoszenia finansowych konsekwencji leczenia za granicą, lepiej jest wykupić polisę turystyczną. Jeśli klient tego chce, firma ubezpieczeniowa może mu zapewnić znacznie szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu podróży. Może ono objąć swoim zasięgiem ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, pakiet Assistance, ubezpieczenie OC dla turysty i podróżujących z nim osób, ubezpieczenie bagażu, opóźnienia lotu, rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej. Im więcej elementów składowych będzie uwzględniało ubezpieczenie turystyczne, tym szerszy będzie zakres odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczyciela, ale osoba ubezpieczona zapłaci więcej za składkę.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Alkohol to często czynnik przeważający na niekorzyść ubezpieczonych, którzy chcą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy. Ale tak być nie musi. W te wakacje LINK4 zaprezentował specjalną ofertę polisy turystycznej, która gwarantuje pomoc w razie wypadku (lub zachorowania) w zagranicznej podróży także wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu przez ubezpieczonego lampki wina, piwa czy drinka.

Zacznijmy od tego: EKUZ to nie ubezpieczenie turystyczne! Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje za granicą dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej, niezbędnej w sytuacji poważnego zagrożenia życia i zdrowia. EKUZ to zdecydowanie za mało, by można było wyjechać na wczasy bez obaw o koszty leczenia, którego mógłby potrzebować turysta.

Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.