Nie masz czasu,
aby porównać składki?
Zostaw nam kontakt, a przygotujemy
porównanie za Ciebie.

Dziękujemy za wysłanie zapytania. Nasz agent skonsultuje się
z Państwem w celu przygotowania kalkulacji.

Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne nie jest obowiązkowe dla osób wyjeżdżających za granicę, ale w wielu przypadkach może się ono okazać bardzo pomocne. W praktyce nie może ono zostać zastąpione Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawaną bezpłatnie, na wniosek ubezpieczonego, w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia. Karta EKUZ chroni pacjentów w podstawowym zakresie, jedynie na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej i krajów EFTA - Szwajcarii, Liechtensteinu, Islandii oraz Norwegii. Karta nie pokryje kosztów usług medycznych odpłatnych w danym kraju czy kosztów transportu medycznego.

Takie wydatki podróżni nie muszą pokrywać z własnej kieszeni, jeśli przed wyjazdem wykupią ubezpieczenie turystyczne, o pożądanym zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Przede wszystkim, powinna ona uwzględniać pokrycie kosztów leczenia za granicą, na wypadek nagłego zachorowania, kontuzji czy wypadku.

Turysta przy podpisywaniu umowy o ubezpieczenie turystyczne powinien dokładnie sprawdzić, przed czym będzie ono chroniło i jaka jest górna granica odpowiedzialności finansowej zakładu, tj. jaka jest suma gwarancyjna, do której ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia itp.

Poza ubezpieczeniem turystycznym w podstawowej formie, można rozszerzyć je o dodatkowe opcje, w tym ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, ubezpieczenie OC turysty i podróżujących z nim osób, pakiet Assistance, ubezpieczenie bagażu, opóźnionego lotu czy też kosztów rezygnacji czy przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej. Im większy zakres opcji ubezpieczeniowych, tym bardziej bezpieczny w podróży będzie mógł czuć się turysta, ale jednocześnie poniesie wyższe obciążenie finansowe z tytułu naliczonej składki ubezpieczeniowej.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

26.02.2018

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

31.01.2018

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.

31.12.2017

W ofercie produktów dostępnych w aplikacji SkyCash znalazło się teraz także ubezpieczenie turystyczne od TU Europa. Dzięki temu możesz wykupić niezbędną polisę w kilka chwil, nawet już w drodze na wakacje.

07.07.2017

Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) pozwala na korzystanie z publicznej opieki zdrowotnej za granicą. Karta może okazać się wybawieniem w razie nagłego wypadku czy choroby, które mogą nas zaskoczyć podczas wakacji. Co istotne – EKUZ jest wydawana za darmo, a na jej otrzymanie nie trzeba długo czekać.

28.06.2017

Koniec lata to okres wzmożonych skarg na biura podróży, które nie chcą niezadowolonym klientom zwrócić pieniędzy za niezgodne z opisem wycieczki. Mimo wszystko w większości przypadków, by móc liczyć na zwrot części poniesionych kosztów, wystarczy pisemna reklamacja.

29.08.2016