Ubezpieczenie turystyczne

Wyjazd zagraniczny można planować na kilka miesięcy przed planowanym wylotem. To dobry czas, aby jednocześnie zastanowić się nad możliwością wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego, zwłaszcza, jeśli wybieramy się do jednego z krajów spoza Unii Europejskiej lub krajów EFTA - Szwajcarii, Liechtensteinu, Islandii czy Norwegii. Poza tymi państwami nie obowiązuje bowiem wydawana bezpłatnie przez NFZ dla ubezpieczonych pacjentów Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Poza tym, nie można w jej przypadku liczyć na pełną ochronę ubezpieczenia w zakresie pokrywania kosztów leczenia.

Tą może zapewnić stosowne ubezpieczenie turystyczne z odpowiednio wysoką dla klienta sumą gwarancyjną, wyznaczającą górny poziom odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu. Ubezpieczenie w podstawowej formie zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą, tj. hospitalizacji, transportu medycznego, wizyt lekarskich, zabiegów i badań, a nawet zakupu lekarstw.

Poza tym, ubezpieczenie turystyczne można rozszerzyć dodatkowo o ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW, z którego wypłacane są świadczenia na wypadek zaistnienia zdarzeń skutkujących powstaniem trwałych uszczerbków na zdrowiu lub śmierci osoby ubezpieczonej.

Popularne jest rozszerzanie ubezpieczenia podróżnych o ubezpieczenie bagażu od kradzieży czy uszkodzenia, ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej turysty i podróżujących z nim osób. Firmy ubezpieczeniowe mogą oferować swoim klientom decydującym się na wykupienie ubezpieczenia turystycznego, również pakiet assistance w podróży.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Alkohol to często czynnik przeważający na niekorzyść ubezpieczonych, którzy chcą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy. Ale tak być nie musi. W te wakacje LINK4 zaprezentował specjalną ofertę polisy turystycznej, która gwarantuje pomoc w razie wypadku (lub zachorowania) w zagranicznej podróży także wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu przez ubezpieczonego lampki wina, piwa czy drinka.

Zacznijmy od tego: EKUZ to nie ubezpieczenie turystyczne! Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje za granicą dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej, niezbędnej w sytuacji poważnego zagrożenia życia i zdrowia. EKUZ to zdecydowanie za mało, by można było wyjechać na wczasy bez obaw o koszty leczenia, którego mógłby potrzebować turysta.

Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.