Ubezpieczenie turystyczne

Wyjazd zagraniczny zwykle jest pieczołowicie planowany przez turystów. Rozważamy wszystkie możliwości transportu i zakwaterowania w miejscu docelowym. Często zapominamy jednak o tym, co jest najważniejsze, a mianowicie o bezpieczeństwo własnym i podróżujących z nami osób. Zwyczajne ubezpieczenie turystyczne zapewniane przez touroperatora czy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, nie mają szerokiego zasięgu ochrony. W wielu przypadkach podróżni będą więc zdani tylko na siebie, chyba że wcześniej zdecydują się na podpisanie umowy ubezpieczeniowej w wybranym Towarzystwie.

Podstawową funkcją, jaką powinna spełniać polisa turystyczna, jest gwarancja pokrycia kosztów leczenia za granicą - KL. Ubezpieczenie obejmuje koszty związane z hospitalizacją, zabiegami, operacjami, wizytami lekarskimi u specjalistów, transportem medycznym czy niezbędną akcją ratunkową. Sam poszkodowany nie płaci za nic do wysokości sumy gwarancyjnej, wynegocjowanej z zakładem ubezpieczeniowym. Im będzie ona wyższa, tym wyższy zakres odpowiedzialności finansowej ubezpieczyciela, ale i jednocześnie wyższa składka na ubezpieczenie uiszczana przez klienta.

Oprócz polisy turystycznej w zakresie KL, turysta może zadecydować o objęciu ubezpieczeniem wszelkie następstwa nieszczęśliwych wypadków - NNW. Zakład wypłaci odszkodowanie w wypadku zaistnienia zdarzeń, których skutkiem będzie trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej.

W podróży przydaje się opcja Assistance do ubezpieczenia turystycznego, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej turysty i podróżujących z nim osób, ubezpieczenie bagażu, kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej czy też ubezpieczenie opóźnienia lotu.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Alkohol to często czynnik przeważający na niekorzyść ubezpieczonych, którzy chcą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy. Ale tak być nie musi. W te wakacje LINK4 zaprezentował specjalną ofertę polisy turystycznej, która gwarantuje pomoc w razie wypadku (lub zachorowania) w zagranicznej podróży także wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu przez ubezpieczonego lampki wina, piwa czy drinka.

Zacznijmy od tego: EKUZ to nie ubezpieczenie turystyczne! Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje za granicą dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej, niezbędnej w sytuacji poważnego zagrożenia życia i zdrowia. EKUZ to zdecydowanie za mało, by można było wyjechać na wczasy bez obaw o koszty leczenia, którego mógłby potrzebować turysta.

Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.