Ubezpieczenie turystyczne

Podstawową funkcją, jaką powinno spełniać ubezpieczenie turystyczne, jest zapewnienie osobom ubezpieczonym pokrycie kosztów leczenia za granicą, zwłaszcza poza krajami Unii Europejskiej czy krajami EFTA (Szwajcaria, Liechtenstein, Islandia, Norwegia). Ubezpieczenie KL powinno pokrywać wszelkie usługi medyczne za granicą, nawet te, których nie obejmuje darmowa dla wszystkich ubezpieczonych zdrowotnie obywateli Polski w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawanej przez NFZ. Może też obejmować swoim zakresem koszty transportu medycznego do kraju.

Kolejnym, standardowym elementem składowym polisy turystycznej jest ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, gwarantujące wypłatę odszkodowania w przypadku zdarzeń powodujących u klienta trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Ogromną pomocą dla turystów jest pakiet assistance, który można wykupić wraz z polisą turystyczną. Zapewni on m.in. opiekę nad dziećmi ubezpieczonych turystów, na wypadek ich hospitalizacji.

Ubezpieczenie turystyczne może obejmować swoim zakresem ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej turysty i osób mu towarzyszących. Dotyczy ono szkód wyrządzonych przez te osoby osobom trzecim. W ramach ubezpieczenia pokrywane są zarówno szkody osobowe, jak i majątkowe. Inne ubezpieczenia podróżne to między innymi ubezpieczenie bagażu od zniszczenia, uszkodzenia lub utraty, ubezpieczenie od rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej czy ubezpieczenie od opóźnienia lotu. Dzięki ubezpieczeniom tego rodzaju można zapewnić sobie kompleksową ochronę w podróży.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Generali ARGO
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Alkohol to często czynnik przeważający na niekorzyść ubezpieczonych, którzy chcą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy. Ale tak być nie musi. W te wakacje LINK4 zaprezentował specjalną ofertę polisy turystycznej, która gwarantuje pomoc w razie wypadku (lub zachorowania) w zagranicznej podróży także wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu przez ubezpieczonego lampki wina, piwa czy drinka.

Zacznijmy od tego: EKUZ to nie ubezpieczenie turystyczne! Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje za granicą dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej, niezbędnej w sytuacji poważnego zagrożenia życia i zdrowia. EKUZ to zdecydowanie za mało, by można było wyjechać na wczasy bez obaw o koszty leczenia, którego mógłby potrzebować turysta.

Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.