Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne może obejmować swoim zasięgiem wiele opcji ubezpieczeniowych, oznaczanych skrótami - KL, NNW, OC, Assistance, bagaż i koszty dodatkowe. Turysta może, ale nie musi wykupić ubezpieczenia tego typu przed wyjazdem zagranicznym, ale kompleksowa polisa daje mu wszechstronną ochronę ubezpieczeniową w czasie podróży.

Takiej ochrony nie daje darmowa karta EKUZ wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Karta ta chroni jedynie przed ponoszeniem podstawowych kosztów leczenia, na wypadek nagłego zachorowania czy wypadku w czasie pobytu w jednym z krajów Unii Europejskiej lub EFTA. Niemniej, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie będzie funkcjonowała między innymi w krajach azjatyckich czy afrykańskich oraz nie obejmuje kosztów usług medycznych płatnych za granicą oraz kosztów transportu medycznego.

Wszystkie te wydatki może za jednym razem pokryć ubezpieczenie turystyczne obejmujące koszty leczenia pacjenta za granicą, o ile będzie posiadało odpowiednio wysoką sumę gwarancyjną. Powinno ono gwarantować klientowi pokrycie kosztów leczenia na wypadek choroby, kontuzji czy wypadku, do których doszło poza granicami kraju.

Ubezpieczenie NNW to kolejna, ewentualna, opcja ubezpieczeniowa w polisie turystycznej. Zakład wypłaca z tego ubezpieczenia świadczenia na wypadek zaistnienia zdarzeń powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć klienta.

Skrót OC dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej turysty i podróżujących z nim osób. Opcja Assistance zagwarantuje pomoc w podbramkowych sytuacjach, np. przy konieczności organizowania opieki medycznej czy transportu do kraju turysty i jego najbliższych. W podróży przydatne okazuje się ubezpieczenie bagażu od uszczerbku, kradzieży, zniszczenia czy utraty. Można ubezpieczyć także ewentualność przerwania lub rezygnacji z imprezy turystycznej. Ubezpieczyciel zwraca wówczas poniesione przez klienta koszty na dokonane rezerwacje.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Alkohol to często czynnik przeważający na niekorzyść ubezpieczonych, którzy chcą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy. Ale tak być nie musi. W te wakacje LINK4 zaprezentował specjalną ofertę polisy turystycznej, która gwarantuje pomoc w razie wypadku (lub zachorowania) w zagranicznej podróży także wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu przez ubezpieczonego lampki wina, piwa czy drinka.

Zacznijmy od tego: EKUZ to nie ubezpieczenie turystyczne! Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje za granicą dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej, niezbędnej w sytuacji poważnego zagrożenia życia i zdrowia. EKUZ to zdecydowanie za mało, by można było wyjechać na wczasy bez obaw o koszty leczenia, którego mógłby potrzebować turysta.

Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.