Ubezpieczenie turystyczne

Turystyka stwarza szerokie możliwości poznawania nowych miejsc, kultur i ludzi. Dzięki podróżom po świecie możemy na własne oczy zobaczyć cenne zabytki, wypocząć i zrelaksować się na ciepłych plażach, a jednocześnie spędzać aktywnie czas. Planując podróż zagraniczną nigdy nie powinniśmy zapominać o własnym bezpieczeństwie, a może nam je zapewnić kompleksowe ubezpieczenie turystyczne.

W podstawowym wariancie polisa turystyczna zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą, do wyznaczonego limitu sumy gwarancyjnej. Obejmuje ona koszty związane z hospitalizacją, transportem medycznym, akcjami ratunkowymi, zabiegami i badaniami, wizytami lekarskimi u specjalistów czy z zakupem leków. Takie ubezpieczenie turystyczne po części zapewnia karta EKUZ, wydawana bezpłatnie przez NFZ. Funkcjonuje ona jednak wyłącznie w krajach Unii Europejskiej i EFTA, a ponadto pacjent musi samodzielnie ponosić koszty usług medycznych płatnych w danym kraju, transportu medycznego itd.

Ubezpieczenie turystyczne może obejmować swoim zakresem znacznie więcej ryzyk ubezpieczeniowych, nie tylko ubezpieczenie KL. Firma ubezpieczeniowa może zaproponować klientowi jego poszerzenie o ochronę bagażu przed kradzieżą, zniszczeniem, utratą lub uszkodzeniem, czy ochronę przed ponoszeniem finansowych kosztów opóźnionego lotu lub rezygnacji czy przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

W podróży może przydać się pakiet pomocowy Assistance, zapewniający m.in. transport turystom podróżującym z osobą ubezpieczoną, jeśli zajdzie taka konieczność. Ubezpieczony może zapewnić sobie ochronę w ramach polisy turystycznej przed ponoszeniem finansowych kosztów szkód majątkowych i osobowych spowodowanych przez niego. Ubezpieczenie turystyczne obejmuje zwykle także polisę NNW, z której wypłacane są świadczenia w momencie zaistnienia zdarzeń, których skutkiem jest trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Gothaer
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Alkohol to często czynnik przeważający na niekorzyść ubezpieczonych, którzy chcą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy. Ale tak być nie musi. W te wakacje LINK4 zaprezentował specjalną ofertę polisy turystycznej, która gwarantuje pomoc w razie wypadku (lub zachorowania) w zagranicznej podróży także wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu przez ubezpieczonego lampki wina, piwa czy drinka.

26.07.2018

Zacznijmy od tego: EKUZ to nie ubezpieczenie turystyczne! Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje za granicą dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej, niezbędnej w sytuacji poważnego zagrożenia życia i zdrowia. EKUZ to zdecydowanie za mało, by można było wyjechać na wczasy bez obaw o koszty leczenia, którego mógłby potrzebować turysta.

11.07.2018

Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

31.05.2018

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

26.02.2018

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

31.01.2018

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.

31.12.2017