Ubezpieczenie turystyczne

Przy rezerwacji wyjazdu za granicę, touroperator zapewni nam podstawowe ubezpieczenie turystyczne. Wyjeżdżając do jednego z krajów Unii Europejskiej lub krajów EFTA, mamy zapewnione ubezpieczenie zdrowotne w ramach karty EKUZ wydawanej bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia, aczkolwiek nie zapewnia ona pokrycia kosztów usług medycznych płatnych w danym kraju czy transportu medycznego. Przy dalszych wyjazdach zagranicznych Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego okazuje się całkowicie nieprzydatna.

Podróżni powinni zastanowić się nad możliwością wykupienia indywidualnej polisy turystycznej, która może nam zagwarantować wszechstronną umowę, do górnej kwoty sumy gwarancyjnej ustalonej z wybranym zakładem ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie turystyczne powinno przede wszystkim gwarantować pokrycie kosztów leczenia za granicą, związanego z chorobą czy kontuzją klienta. Taka polisa sprawi, że to ubezpieczyciel rozliczy się np. z instytucją organizującą akcję ratowniczą dla nas.

Ponadto, polisa turystyczna może zapewniać ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i dawać możliwość wypłaty odszkodowania w przypadku zdarzeń powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu czy śmierć. Można skorzystać także z ubezpieczenia OC, które pokryje koszty szkód majątkowych i osobowych wyrządzonych osobom trzecim. Przydatny może być pakiet assistance, zapewniający pomoc m.in. w organizacji opieki medycznej czy pobytu i powrotu do kraju osób towarzyszących ubezpieczonemu.

Polisa turystyczna może zabezpieczyć nasz bagaż przed uszczerbkiem, zniszczeniem czy kradzieżą. Turysta ma możliwość objęcia zakresem ubezpieczenia turystycznego kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Alkohol to często czynnik przeważający na niekorzyść ubezpieczonych, którzy chcą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy. Ale tak być nie musi. W te wakacje LINK4 zaprezentował specjalną ofertę polisy turystycznej, która gwarantuje pomoc w razie wypadku (lub zachorowania) w zagranicznej podróży także wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu przez ubezpieczonego lampki wina, piwa czy drinka.

Zacznijmy od tego: EKUZ to nie ubezpieczenie turystyczne! Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje za granicą dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej, niezbędnej w sytuacji poważnego zagrożenia życia i zdrowia. EKUZ to zdecydowanie za mało, by można było wyjechać na wczasy bez obaw o koszty leczenia, którego mógłby potrzebować turysta.

Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.