Ubezpieczenie turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne dostępne na polskim rynku ubezpieczeniowym różnią się pomiędzy sobą m.in. wysokością składki ubezpieczeniowej. Kierując się tym kryterium nie powinniśmy jednak decydować o podpisaniu umowy ubezpieczeniowej w konkretnej firmie. Tania polisa może zapewniać jedynie podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej i niską sumę gwarancyjną bądź wąski zakres terytorialny świadczeń z ubezpieczenia. Tania polisa turystyczna często z powodzeniem może zostać zastąpiona przez bezpłatnie wydawaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która zapewnia bezpłatną opiekę lekarską na terenie krajów Unii Europejskiej i EFTA. Poza tymi krajami turysta musi już sam płacić za koszty leczenia, w tym za hospitalizację, zabiegi, badania, transport medyczny czy wizyty lekarskie u specjalistów.

Nie musi nadwyrężać w przypadku choroby czy kontuzji doznanej za granicą, własnego budżetu, jeśli wykupi odpowiednie ubezpieczenie turystyczne. Podkreślić należy, że podstawowa polisa powinna uwzględniać przede wszystkim koszty leczenia za granicą. Jednakże, można poszerzyć zakres ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe pakiety.

Poza ubezpieczeniem KL, w ramach jednej polisy turystycznej klient może zapewnić sobie ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, z którego wypłacane są świadczenia na wypadek zaistnienia zdarzeń, w których klient umrze lub dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie turystyczne może dotyczyć także pakietu pomocowego assistance, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej turysty i osób towarzyszących, na wypadek wyrządzenia innym szkód majątkowych i osobowych, czy też ubezpieczenie bagażu, opóźnienia lotu i kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Generali ARGO
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Alkohol to często czynnik przeważający na niekorzyść ubezpieczonych, którzy chcą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy. Ale tak być nie musi. W te wakacje LINK4 zaprezentował specjalną ofertę polisy turystycznej, która gwarantuje pomoc w razie wypadku (lub zachorowania) w zagranicznej podróży także wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu przez ubezpieczonego lampki wina, piwa czy drinka.

Zacznijmy od tego: EKUZ to nie ubezpieczenie turystyczne! Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje za granicą dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej, niezbędnej w sytuacji poważnego zagrożenia życia i zdrowia. EKUZ to zdecydowanie za mało, by można było wyjechać na wczasy bez obaw o koszty leczenia, którego mógłby potrzebować turysta.

Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.