Ubezpieczenie turystyczne

Touroperatorzy zobowiązani są do zapewnienia swoim klientom podstawowego ubezpieczenia turystycznego. Niska składka opłacana w ramach kosztów imprezy turystycznej przez podróżnych przynosi im wąski zakres ochrony ubezpieczeniowej. Można go wydatnie poszerzyć decydując się na indywidualne wykupienie polisy turystycznej.

Jej głównym zadaniem jest gwarancja pokrycia kosztów leczenia pacjentów za granicą. Polisa turystyczna obejmuje koszty leczenia, w tym hospitalizacji, niezbędnych zabiegów i operacji, badań, wizyt u specjalistów, zakupu leków, przeprowadzenia akcji ratunkowej czy zorganizowania transportu medycznego. Nie można jej zastąpić bezpłatnie wydawaną przez NFZ kartą EKUZ - Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, bowiem funkcjonuje ona jedynie w Unii Europejskiej i w krajach EFTA, a ponadto nie obejmuje swoim zasięgiem m.in. usług medycznych płatnych w danym kraju.

Ubezpieczenie turystyczne niekoniecznie musi składać się wyłącznie z polisy KL (kosztów leczenia). Można poszerzyć jego zakres między innymi o popularne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, czyli NNW. Ubezpieczenie zapewni wypłatę odszkodowania w przypadku zdarzeń powodujących powstanie trwałych uszczerbków na zdrowiu, czy nawet śmierci osoby ubezpieczonej.

Turyści mogą też skorzystać z ubezpieczenia assistance, czyli z pakietu pomocowego, czy z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej turysty i osób towarzyszących. Świadczenia z OC zostaną wypłacone za spowodowane przez klientów szkody osobowe i majątkowe.

Polisa turystyczna może obejmować także ubezpieczenie bagażu od zniszczenia, utraty lub uszkodzenia, ubezpieczenie opóźnionego lotu czy rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.

Compensa
PZU
HDI
InterRisk
Aviva
Axa Direct
Concordia
Wiener
Pocztowe TUW
TUW TUW
TUW TUZ
Ergo Hestia
Benefia
Generali
Uniqa
Warta
Allianz
LINK 4
MTU
Proama
You Can Drive
Axa
Axa Życie
AXA Assistance
Generali Życie
Euroins

Poradniki ubezpieczeniowe


Eksperci o ubezpieczeniach


Alkohol to często czynnik przeważający na niekorzyść ubezpieczonych, którzy chcą ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy. Ale tak być nie musi. W te wakacje LINK4 zaprezentował specjalną ofertę polisy turystycznej, która gwarantuje pomoc w razie wypadku (lub zachorowania) w zagranicznej podróży także wówczas, gdy do zdarzenia doszło po spożyciu przez ubezpieczonego lampki wina, piwa czy drinka.

Zacznijmy od tego: EKUZ to nie ubezpieczenie turystyczne! Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego gwarantuje za granicą dostęp jedynie do podstawowej opieki medycznej, niezbędnej w sytuacji poważnego zagrożenia życia i zdrowia. EKUZ to zdecydowanie za mało, by można było wyjechać na wczasy bez obaw o koszty leczenia, którego mógłby potrzebować turysta.

Już od 1 lipca 2018 r. turyści zostaną objęci szerszą ochroną na wypadek bankructwa biura podróży. Jeśli agencja turystyczna upadnie, jej klienci, którzy aktualnie znajdują się na wczasach za granicą, będą mogli spokojnie dokończyć pobyt.

Nationale Nederlanden zaprezentowało warunki wprowadzonej właśnie do oferty polisy turystycznej. Ubezpieczeni mogą liczyć na ochronę podczas podróży już od momentu wyjścia z domu, pomoc w przypadku aktów terroryzmu, a do tego assistance domowe, działające pod ich nieobecność.

Złamałeś nogę na nartach, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania, bo znajdowałeś się pod wpływem alkoholu? Takich sytuacji można uniknąć, rozszerzając polisę o tzw. "klauzulę alkoholową".

Play startuje z nowym pomysłem na biznes. Rozwija swoją ofertę o usługi całkowicie odmienne od dotychczasowego profilu firmy. Obok usług telekomunikacyjnych będzie oferować ubezpieczenia.