15.12.2014

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to bardzo ważny dokument podczas zagranicznych podróży. Jest on bowiem dokumentem poświadczającym bycie objętym ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce, i na jego podstawie można korzystać ze świadczeń zdrowotnych w innych krajach UE/EFTA w czasie wyjazdów turystycznych.

Do czego jest potrzebna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Wybierając się w celach turystycznych do któregoś z krajów Unii Europejskiej lub do Norwegii, Islandii, Szwajcarii albo Liechtensteinu, warto zaopatrzyć się w EKUZ. Jest ona dokumentem poświadczającym prawo do otrzymania w tych krajach świadczeniu zdrowotnego w przypadku choroby czy nieszczęśliwego wypadku. Chodzi przy tym oczywiście o jednostki działające w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia, nie zaś prywatnych.

Po okazaniu EKUZ za granicą osoba ubezpieczona powinna mieć dostęp do takich samych świadczeń zdrowotnych co osoby ubezpieczone w tym kraju, a także nie zostać obciążonymi kosztami, których nie ponoszą osoby ubezpieczone w tym kraju.

EKUZ nie uprawnia do zwrotu środków za transport medyczny do kraju.

Wyrobienie EKUZ nie jest obowiązkowe, niemniej bardzo pożyteczne. W razie zachorowania czy nagłego wypadku za granicą, osoba nieposiadająca EKUZ może starać się o wydanie tymczasowego Certyfikatu poświadczającego objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce. Ewentualnym rozwiązaniem jest pokrycie kosztów leczenia, i następnie wnioskowanie w kraju w NFZ o ich zwrot.

EKUZ wydawana jest m.in. przy wyjazdach turystycznych czy naukowych, nie obowiązuje m.in. przy wyjeździe na planowane leczenie albo do pracy (poza pracownikami oddelegowanymi do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę).

Jak zdobyć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Aby otrzymać EKUZ, należy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Po wypełnieniu odpowiedniego wniosku i weryfikacji petenta w bazie Centralny Wykaz Ubezpieczonych, karta wydawana jest niemal natychmiast, co ważne - całkowicie bezpłatnie. Do wyrobienia EKUZ nie jest potrzebne zdjęcie.

Wniosek można także wysłać pocztą, w tym elektroniczną, lub faksem. W takiej sytuacji nie jest konieczny odbiór osobisty karty, można również poprosić o przesłanie EKUZ pod podany adres.

Jak długo jest ważna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Ważność karty EKUZ zależy m.in. od celu wyjazdu. Do 6 miesięcy może być ważna karta m.in. dla:

  • osób zatrudnionych,
  • osób prowadzających pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
  • studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
  • członkowie rodzin (jeśli starsi niż 18 lat - po przedstawieniu dowodu potwierdzającego prawo do świadczeń)
  • dzieci i młodzież do 18. roku życia

Do 5 lat może być ważna EKUZ dla emerytów. Z kolei osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy otrzymają EKUZ tylko na 2 miesiące. Jeszcze krócej, bo na 42 dni, wydawane są EKUZ kobietom w czasie połogu.

Pamiętaj! EKUZ nie chroni w każdym przypadku. Ważnym dopełnieniem jest ubezpieczenie podróżne. Skontaktuj się z doradcami ubezpieczeniowymi Comperia.pl - oni znajdą dla Ciebie najlepszą ofertę na rynku.

Podziel się:

NK

Wykop

Znajdź nas w Google+
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje