18.12.2014

Ubezpieczenie podróży dla chorych na raka

Wyjeżdżając na ferie zimowe lub letnie wakacje za granicę, turyści coraz częściej decydują się na wykupienie indywidualnego ubezpieczenia podróży, zwłaszcza jeśli wyjazd organizują samodzielnie. Czy ubezpieczenie turystyczne można wykupić również w przypadku osób, które chorują na nowotwór?

Ubezpieczenie możliwe

Turyści cierpiący na raka, ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową, jak najbardziej mogą wykupić ubezpieczenie turystyczne. Niemniej, podstawowa polisa podróży, chroniąca przed kosztami leczenia, następstwami nieszczęśliwych wypadków oraz ponoszeniem finansowych konsekwencji odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, może nie obejmować leczenia lub zaostrzenia choroby przewlekłej w trakcie przebywania w podróży.

Uwaga!

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, w tym nowotwory, wykupując polisę turystyczną powinni wykupić zwyżkę. Zgłaszając ten fakt do ubezpieczyciela muszą liczyć się z nałożeniem na nich zwyżki w wysokości 300 procent wysokości składki podstawowej.

Dzięki powiadomieniu ubezpieczalni o stanie swojego zdrowia, ubezpieczenie podróży zostanie poszerzone o dodatkowe ryzyka. W przypadku zaostrzenia choroby nowotworowej w trakcie wakacji, ubezpieczyciel nie odmówi pokrycia kosztów leczenia swojego klienta. W przeciwnym wypadku, gdy chorzy na nowotwory nie powiadomią firmy ubezpieczeniowej o swojej indywidualnej sytuacji i wykupią wyłącznie podstawową polisę podróży, muszą liczyć się z odmową ubezpieczyciela w zakresie pokrycia kosztów leczenia za granicą. Odmowa może być związana również z tym, kiedy turysta będzie zmuszony do leczenia i hospitalizacji w trakcie wyjazdu turystycznego, a przed wyjazdem istniały udokumentowane np. kartą choroby, przeciwwskazania zdrowotne do podróży, zaś chory na własne ryzyko podjął decyzję o wyjeździe. Sam będzie musiał ponosić konsekwencje, również natury finansowej, takiego wyboru.

Czy wiesz, że?...

W standardowej opcji ubezpieczenia turystycznego wszelkie choroby przewlekłe, w tym choroby nowotworowe, niezależnie od typu i stadium rozwoju raka, znajdują się na liście wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

OWU pod szczególną uwagą

Wykupując polisę turystyczną o rozszerzonym zakresie ryzyk ubezpieczeniowych, turysta chorujący na raka powinien sprawdzić Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Może się w nich znaleźć bowiem standardowy zapis mówiący o tym, że ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów leczenia, transportu medycznego i innych usług klientom, którzy wyjechali na urlop pomimo istniejących przeciwwskazań lekarskich oraz w  przypadku chorób, które wiązały się z odbytą hospitalizacją w przeciągu 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej.

Jeśli np. po miesiącu od usunięcia guza o charakterze nowotworowym, pacjent wybiera się na wakacje, to w razie powikłań i problemów zdrowotnych, sam będzie pokrywał koszty związane z leczeniem, chyba że opłacił dodatkową składkę ubezpieczeniową chroniącą od następstw zaostrzenia i powikłań związanych z chorobą przewlekłą.

Podziel się:

NK

Wykop

Znajdź nas w Google+
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje