17.12.2014

Razem ubezpieczenie może być tańsze

Wybierając się w podróż za granicę, całą rodziną lub z grupą przyjaciół, warto zastanowić się nad możliwością wykupienia grupowego ubezpieczenia turystycznego. Jest to korzystne, ponieważ można zaoszczędzić na jednostkowych kosztach ubezpieczenia podróży.

Indywidualnie czy grupowo?

Ubezpieczenie podróży, nazywane również ubezpieczeniem turystycznym, chroni klientów przed ponoszeniem finansowych skutków zdarzeń zaistniałych w trakcie pobytu na wakacjach czy w podróży służbowej. Najczęściej zawiera ono ubezpieczenie:

 • kosztów leczenia,
 • OC,
 • NNW.

Można je rozszerzyć m.in. o ubezpieczenie bagażu podróżnego czy ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Uwaga!

Ubezpieczenie turystyczne należy wykupić przed podróżą, zwykle na 3 dni przed planowanym wyjazdem, albo nawet w momencie rezerwacji wyjazdu turystycznego. Aby zaoszczędzić można zdecydować się na pakiet ubezpieczenia turystycznego grupowego - dla minimum dwóch osób.

Wszystkie osoby wymienione w umowie ubezpieczeniowej dotyczącej grupowego ubezpieczenia podróży obejmowane są dokładnie tym samym wariantem ubezpieczenia, na takich samych warunkach, choć sumy ubezpieczenia odnoszą się do każdej z tych osób oddzielnie.

Przykład

Na polskim rynku ubezpieczeniowym polisę grupową turystyczną oferuje m.in. firma ERV, dla minimum 10 osób wybierających się na wyjazd zagraniczny. Polisa obejmuje ubezpieczenie KL i NNW na terenie Europy, a można ją poszerzyć o ochronę ubezpieczeniową:

 • bagażu podróżnego,
 • odpowiedzialności cywilnej,
 • następstwa chorób przewlekłych,
 • sportów wysokiego ryzyka.

W powyższym przypadku koszty leczenia i transportu w formule grupowej polisy są pokrywane do sumy ubezpieczenia w wysokości 10 tys. euro, a koszty następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 10 tys. zł.

Zakres turystycznych ubezpieczeń grupowych

Ubezpieczenie turystyczne w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych można wykupić w formie polisy:

 • indywidualnej,
 • dla dwóch osób (małżeństwa czy partnerów),
 • dla całej rodziny (ubezpieczenie rodzinne).

Takie polisy w najwyższych i zarazem najdroższych wariantach zapewniają klientom:

 • ubezpieczenie kosztów leczenia oraz assistance,
 • transport ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania,
 • transport zwłok ubezpieczonego,
 • dostarczenie niezbędnych lekarstw lub środków farmaceutycznych,
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych,
 • przekazywanie pilnych informacji,
 • transport osób towarzyszących ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci,
 • transport niepełnoletnich dzieci ubezpieczonego oraz pokrycie kosztów ich pobytu,
 • kierowcę zastępczego,
 • transport i pobyt członka rodziny wezwanego do ubezpieczonego lub innych osób wskazanych w umowie,
 • pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej ubezpieczonemu w podróży zagranicznej,
 • pokrycie kosztów poszukiwań oraz ratownictwa w górach i na morzu,
 • zwrot kosztów karnetów na wyciągi narciarskie,
 • świadczenie w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych,
 • zwrot kosztów wyposażenia sprzętu narciarskiego,
 • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu z wyjazdu,
 • pomoc w przypadku konieczności przedłużenia podróży,
 • kontynuację zaplanowanej podróży,
 • pomoc prawną,
 • wypłatę w poczet kaucji,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie OC,
 • ubezpieczenie od utraty, kradzieży lub uszkodzenia bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie opóźnienia lotu,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji lub wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej,
 • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu lotniczego lub noclegów,
 • amatorskie uprawianie sportów,
 • uprawianie sportów ekstremalnych,
 • zaostrzenie chorób przewlekłych,
 • wykonywanie pracy fizycznej.

Polisa może być zawarta dla wybranej liczby osób, a składka płacona jest jednorazowo, za cały okres ubezpieczenia lub w ratach. Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem teren kraju, Europę lub świat, według woli ubezpieczonego.

Podziel się:

NK

Wykop

Znajdź nas w Google+
Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje