Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 5 150 zł
Wariant Naprawy: Kosztorys
Tooltip
Za zawarcie umowy AC z tą opcją otrzymujesz dodatkową zniżkę. Wysokość odszkodowania zostanie określona w przygotowanym przez towarzystwo ubezpieczeń kosztorysie/wycenie, zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).
Amortyzacja Części: Wprowadzona
Tooltip
Wykupienie amortyzacji części
Rozszerzenie ochrony - wymagane: Zielona Karta
Tooltip
Zielona Karta

Dokumenty do pobrania:

OWU Komunikacja HDI link
OWU HDI AC  link

Pojazd, podsumowanie:
Renault Clio 1.2 16V Authentique

Przebieg: 132 043km
Rok produkcji: 2002
Właściciel, podsumowanie:
Mężczyzna, lat 23
Miasto: Ćwikielnia
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5 000 000 zł na osobie, 1 000 000 na mieniu
Rozłożenie składki na raty tak  2 lub 4 raty
Zielona karta tak
Dodatkowe świadczenia w ramach OC tak  Za 1 zł ubezpieczenie bagażu do 2000 zł
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu tak  z wyłączeniem przywłaszczenia
Rabunek/Rozbój tak
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak
Plusy i minusy oferty
  • Gwarancja wypłaty odszkodowania w razie rozbicia pojazdu, dewastacji, próbie włamania czy kradzieży.
  • Umowa zawierana na zasadach All Risk
  • Brak ograniczeń wiekowych w których można ubezpieczyć pojazd
  • Wprowadzona amortyzacja części w zależności od okresu eksploatacji pojazdu (potrącenie to będzie wynosić od 15% do 60% ceny nowych elementów)
  • Stosuje się 10% udział własny z tytułu szkód powstałych, gdy kierującym w momencie zajścia zdarzenia była osoba o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym (chyba że ten udział własny został zniesiony)
  • Dla określonych rodzajów lub marek pojazdów WARTA może wprowadzić udział własny w szkodzie polegającej na kradzieży pojazdu