Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 45 311 zł
Redukcja sumy ubezpieczenia: Wprowadzona
Tooltip
Po wykupieniu tej opcji suma ubezpieczenia będzie się zmniejszała o wypłacone odszkodowanie.
Wariant Naprawy: Kosztorys
Tooltip
Za zawarcie umowy AC z tą opcją otrzymujesz dodatkową zniżkę. Wysokość odszkodowania zostanie określona w przygotowanym przez towarzystwo ubezpieczeń kosztorysie/wycenie, zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).
Udział Własny: 2000 zł
Tooltip
Wypłata odszkodowania będzie pomniejszony o wprowadzony udział własny.
Ochrona od kradzieży: Tak
Tooltip
Ubezpieczenie od kradzieży pojazdu.
Amortyzacja Części: Wprowadzona
Tooltip
Stosowanie amortyzacji na częściach.
Franszyza Integralna: <!-- 0 -->Brak
Tooltip
Wykupienie franszyzy integralnej
Ochrona zniżki: Brak
Tooltip
Ochrona zniżek BM po szkodzie
Rozszerzenie ochrony - wymagane: Zielona Karta
Tooltip
Zielona Karta

Dokumenty do pobrania:

OWU komunikacja  link

Pojazd, podsumowanie:
Fiat Tipo 1.4 16v Pop

Przebieg: 1km
Rok produkcji: 2017
Właściciel, podsumowanie:
Kobieta, lat 60
Miasto: Bielsko-Biała
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5 000 000 zł na osobie, 1 000 000 na mieniu
Rozłożenie składki na raty tak  2 lub 4 raty
Zielona karta tak
Dodatkowe świadczenia w ramach OC tak  Za 1 zł ubezpieczenie bagażu do 2000 zł
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi nie
Kradzież pojazdu tak  Tylko w zakresie pełnym.
Rabunek/Rozbój tak  Tylko w zakresie pełnym.
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak
Plusy i minusy oferty
  • Możliwość wykupienia polisy AC dla pojazdów do 15 roku eksploatacji
  • Zniesienie amortyzacji części dla pojazdów do 5 roku eksploatacji
  • Możliwość rozszerzenia zakresu o kradzież (za opłatą dodatkowej składki)
  • Wprowadzony udział własny
  • Zakres ograniczony (żywioły)
  • Minimalna szkoda(franszyza integralna) wynosi 400 zł.