Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 2 346 zł
Wariant Naprawy: Kosztorys
Tooltip
Za zawarcie umowy AC z tą opcją otrzymujesz dodatkową zniżkę. Wysokość odszkodowania zostanie określona w przygotowanym przez towarzystwo ubezpieczeń kosztorysie/wycenie, zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).
Rozszerzenie ochrony - wymagane: Assistance Podstawowy
Tooltip
Assistance podstawowy
Amortyzacja Części: Wprowadzona
Tooltip
Wykupienie amortyzacji części

Pojazd, podsumowanie:
Renault Laguna 1.6 RTE

Przebieg: 250 000km
Rok produkcji: 1999
Właściciel, podsumowanie:
Mężczyzna, lat 45
Miasto: Antonin
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5 000 000 zł na osobie, 1 000 000 zł na mieniu
Rozłożenie składki na raty tak  2 raty
Zielona karta nie  Możliwość dokupienia
Dodatkowe świadczenia w ramach OC tak  Bezpłatny assistance z zakresem podstawowym
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu tak  z wyłączeniem przywłaszczenia
Rabunek/Rozbój tak
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak
Plusy i minusy oferty
 • Bezpłatny Assistance w ramach OC
 • Możliwość płatności w 2 lub 4 ratach
 • Możliwośc dokupienia szeregu dodatkowych opcji:ubezpieczenie szyb, opon czy bagażu
 • Ochrona zniżek w OC w przypadku jednej szkody
 • Zniżka za kolejny pojazd
 • Gwarancja wypłaty odszkodowania w razie rozbicia pojazdu, dewastacji, próbie włamania czy kradzieży.
 • Umowa zawierana na zasadach All Risk
 • Brak ograniczeń wiekowych w których można ubezpieczyć pojazd
 • Wprowadzona amortyzacja części w zależności od okresu eksploatacji pojazdu (potrącenie to będzie wynosić od 15% do 60% ceny nowych elementów)
 • Brak zielonej karty w ramach OC. Konieczność dokupienia przy wyjeździe poza kraje Unii Europejskiej.
 • Stosuje się 10% udział własny z tytułu szkód powstałych, gdy kierującym w momencie zajścia zdarzenia była osoba o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym (chyba że ten udział własny został zniesiony)
 • Dla określonych rodzajów lub marek pojazdów WARTA może wprowadzić udział własny w szkodzie polegającej na kradzieży pojazdu