Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 18 156 zł
Ochrona od kradzieży: Ubezpieczenie od kradzieży
Tooltip
Ubezpieczenie od Kradzieży
Amortyzacja Części: Wprowadzona
Tooltip
Przy ustaleniu odszkodowania jest stosowane odliczenie za zużycie eksploatacyjne części pojazdu.
Wariant Naprawy: Kosztorys
Tooltip
Kosztorysoway wariant naprawy
Udział Własny: 1500 zł
Tooltip
Zastosowanie przy ustaleniu odszkodowania udziału własnego w wysokości 1 500zł
Opcje dodatkowe: Ubezpieczenie OC w Compensie tego samego pojazdu
Tooltip
Ubezpieczenie OC w Compensie tego samego pojazdu
Redukcja sumy ubezpieczenia: Wprowadzona
Tooltip
Nieredukcyjna Suma Ubezpieczenia
Rozszerzenie ochrony - wymagane: Assistance BAZA
Tooltip
Assistance BAZA

Pojazd, podsumowanie:
Alfa Romeo MiTo 1.4 TB Distinctive

Przebieg: 122 000km
Rok produkcji: 2009
Właściciel, podsumowanie:
Mężczyzna, lat 56
Miasto: Bąki
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5 000 000 zł na osobie, 1 000 000 na mieniu
Rozłożenie składki na raty tak  2 lub 4 raty
Zielona karta tak
Dodatkowe świadczenia w ramach OC nie
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu nie
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi nie
Kradzież pojazdu tak  (możliwość wyłączenia)
Rabunek/Rozbój tak
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak
Plusy i minusy oferty
 • Pokrycie kosztów naprawy pojazdu w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, a także zapewnia finansową rekompensatę w razie jego kradzieży
 • Szeroki zakres terytorialny: Polska i kraje systemu Zielonej Karty oraz kraje byłego ZSRR
 • Po opłaceniu dodatkowej składki mogą zostać objęte ubezpieczeniem pojazdy np: używane jako rekwizyty, do jazd testowych, nauka jazdy, wynajmowane zarobkowo czy używane do celów specjalnych
 • Stała suma ubezpieczenia dla pojazdów do 12 roku eksploatacji
 • Dwa warianty rozliczenia szkody: kosztorysowy i serwisowy
 • Wariant serwisowy: dostępny dla pojazdów do 10 roku eksploatacji (polisy nowe), w przypadku kontynuacji dostępny również dla pojazdów starszych niż 10 lat
 • Wariant kosztorysowy: dostępny dla pojazdów do 12 roku eksploatacji (polisy nowe), w przypadku kontynuacji dostępny również dla pojazdów starszych niż 12 lat
 • Możliwość zniesienia amortyzacji w wariancie serwisowym
 • W ramach ubezpieczenia AC szereg klauzul np. Ochrona utraty zniżki w OC i AC, Ubezpieczenie Bagażu,Gan Track
 • Standardowy udział własny wynosi 700 zł. v
 • Jeżeli we wniosku zadeklarowano, że pojazd będzie kierowany wyłącznie przez osoby w wieku powyżej 25 lat albo w wieku powyżej 28 lat, a szkoda powstała podczas kierowania pojazdu przez kierowcę, który jest osobą w wieku młodszym niż zadeklarowano to we wniosku, potrąca się udział własny w szkodzie w wysokości 1500 zł.