Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 5 353 zł
Amortyzacja Części: Wprowadzona
Tooltip
Amortyzacja na częściach
Redukcja sumy ubezpieczenia: Wprowadzona
Tooltip
Wprowadzona redukcja sumy ubezpieczenia.
Rozszerzenie ochrony - wymagane: Ochrona od kradzieży

Pojazd, podsumowanie:
Opel Astra II 1.4 GL / Club

Przebieg: 251 000km
Rok produkcji: 2000
Właściciel, podsumowanie:
Mężczyzna, lat 53
Miasto: Adamów
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5 000 000 zł na osobie, 1 000 000 na mieniu
Rozłożenie składki na raty tak  2 lub 4 raty
Zielona karta tak
Dodatkowe świadczenia w ramach OC nie
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu tak  Z wyłączeniem motocykli. Możliwość rezygnacji z ryzyka kradzieży.
Rabunek/Rozbój tak
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak
Plusy i minusy oferty
  • Brak udziałów własnych w szkodzie
  • Możliwość wykupienia polisy Auto Casco do 13. roku eksploatacji pojazdu
  • Dla auta fabrycznie nowego przez okres 6 miesięcy wartość jest brana z faktury zakupu
  • Wyposażenie dodatkowe jest ubezpieczone w standardzie do 1000zł
  • Brak minimalnej kwoty wartości szkody (franszyzny integralnej), aby Towarzystwo wypłaciło pełne odszkodowanie
  • Traci się zniżki z AC za naprawę szyb
  • Jest w standardzie amortyzacja na częściach. Dopiero po opłaceniu dodatkowej składki istnieje możliwość wykupienia amortyzacji.
  • Jeżeli szkodę spowodowała osoba do 25. roku życia, odszkodowanie zostanie pomniejszone o 10% (możliwość zniesienia), chyba, że jest ona właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu