Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 17 308 zł
Ochrona od kradzieży: Tak
Tooltip
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku kradzieży.
Udział Własny: 500 zł
Tooltip
Udział własny 500zł w każdej szkodzie.
Ochrona zniżki: Brak
Tooltip
Gwarancja utrzymania zniżki z tytułu przebiegu ubezpieczenia
Redukcja sumy ubezpieczenia: Wprowadzona
Tooltip
Suma ubezpieczenia jest pomniejszana o kwoty wypłacanych odszkodowań.
Rodzaj umowy: Nowa umowa
Tooltip
Nowa umowa
Wariant Naprawy: Partnerski
Tooltip
Wariant naprawy w formie wyceny
: Zniesiona
Tooltip
Brak stałej sumy ubezpieczenia dla pojazdów do 10 lat

Pojazd, podsumowanie:
Volvo S60 2.4D Kinetic

Przebieg: 240 000km
Rok produkcji: 2006
Właściciel, podsumowanie:
Mężczyzna, lat 47
Miasto: Barczewko
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5000000 na osobie 1000000 w mieniu
Rozłożenie składki na raty tak  2 lub 4 raty
Zielona karta tak
Dodatkowe świadczenia w ramach OC nie
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina nie
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi nie
Kradzież pojazdu tak  z wyłączeniami
Rabunek/Rozbój tak  z wyłączeniami
Upadek statku powietrznego nie
Pożar tak
Plusy i minusy oferty
  • Możliwość wykupienia nowej polisy AC dla pojazdów do 13 lat(nowe ubezpieczenia), kontynuacje bez ograniczeń wiekowych
  • W ramach ubezpieczenia AC Assistance Standard oraz ubezpieczenie bagażu do 300 zł.
  • Ubezpieczenie oparte na formule All Risk
  • Za opłatą dodatkowej składki możliwość rozszerzenia o stałą sumę ubezpieczenia dla pojazdów do 10 lat
  • Możliwość wykupienia zniesienia udziału własnego dla osób fizycznych poniżej 25 lat i powyżej 65 lat
  • Udział własny w szkodzie w wysokości 500 zł.