OC
AC Mega
+++++

Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 29 430 zł
Amortyzacja Części: Brak
Tooltip
Dzięki tej opcji auto będziesz miał naprawiane na nowych częściach w przypadku szkody.
Wariant Naprawy: Kosztorys
Tooltip
Za zawarcie umowy AC z tą opcją otrzymujesz dodatkową zniżkę. Wysokość odszkodowania zostanie określona w przygotowanym przez towarzystwo ubezpieczeń kosztorysie/wycenie, zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).
Franszyza Integralna: <!-- 0 -->Brak
Tooltip
Wykupienie franszyzy integralnej
Rozszerzenie ochrony: Gwarantowana suma ubezpieczenia
Tooltip
Gwarantowana suma ubezpieczenia
Udział Własny: Brak
Tooltip
Dzięki tej opcji Towarzystwo ubezpieczeniowe w pełni pokryje koszty związane z naprawą pojazdu.
Rozszerzenie ochrony - wymagane: Zniesienie udziału własnego
Tooltip
Zniesienie udziału własnego
Redukcja sumy ubezpieczenia: Zniesiona
Tooltip
Zniesiona redukcja sumy ubezpieczenia po szkodzie
Ochrona od kradzieży: Tak
Tooltip
Ubezpieczenie od kradzieży pojazdu.
Ochrona zniżki: Brak
Tooltip
Ochrona zniżek BM po szkodzie

Pojazd, podsumowanie:
Fiat Croma 1.9JTD Dynamic

Przebieg: 50 000km
Rok produkcji: 2008
Właściciel, podsumowanie:
Mężczyzna, lat 53
Miasto: Michałowice
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5000000 EUR przy szkodach osobowych, 1000000 EUR przy szkodach majątkowych
Rozłożenie składki na raty tak  Możliwość rozbicia na 2,4 raty.
Zielona karta tak  W ramach ubezpieczenia OC.
Dodatkowe świadczenia w ramach OC
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu tak
Rabunek/Rozbój tak
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak
Plusy i minusy oferty
  • Możliwość wykupienia polisy AC dla pojazdów do 15 roku eksploatacji
  • Zniesienie amortyzacji części w pojazdach do 5 roku jak również i powyżej 5 roku eksploatacji
  • Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie
  • Zakres pełny all risk
  • GSU(gwarancja sumy ubezpieczenia ) dla pojazdów do 5 roku eksploatacji jak również dla nowych pojazdów
  • Ochrona zniżek Bonus Malus po szkodzie
  • Ochrona kosztów wymiany fotelika czy kosztów wymiany uszkodzonych zamków i kluczyka ochroną objęte są również koła samochodu
  • Minimalna szkoda(franszyza integralna) wynosi 400 zł.