OC
AC Midi
+++++

Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 59 064 zł
Redukcja sumy ubezpieczenia: Wprowadzona
Tooltip
Po wykupieniu tej opcji suma ubezpieczenia będzie się zmniejszała o wypłacone odszkodowanie.
Wariant Naprawy: Kosztorys
Tooltip
Za zawarcie umowy AC z tą opcją otrzymujesz dodatkową zniżkę. Wysokość odszkodowania zostanie określona w przygotowanym przez towarzystwo ubezpieczeń kosztorysie/wycenie, zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).
Udział Własny: 2000 zł
Tooltip
Wypłata odszkodowania będzie pomniejszony o wprowadzony udział własny.
Ochrona od kradzieży: Tak
Tooltip
Ubezpieczenie od kradzieży pojazdu.
Amortyzacja Części: Wprowadzona
Tooltip
Stosowanie amortyzacji na częściach.
Franszyza Integralna: <!-- 0 -->Brak
Tooltip
Wykupienie franszyzy integralnej
Ochrona zniżki: Brak
Tooltip
Ochrona zniżek BM po szkodzie

Pojazd, podsumowanie:
Ford B-MAX 1.0 EcoBoost Titanium

Przebieg: 2 200km
Rok produkcji: 2014
Właściciel, podsumowanie:
Mężczyzna, lat 68
Miasto: Szczecin
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5000000 EUR przy szkodach osobowych, 1000000 EUR przy szkodach majątkowych
Rozłożenie składki na raty tak  Możliwość rozbicia na 2,4 raty.
Zielona karta tak  W ramach ubezpieczenia OC.
Dodatkowe świadczenia w ramach OC
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi nie
Kradzież pojazdu tak  Tylko w zakresie pełnym.
Rabunek/Rozbój tak  Tylko w zakresie pełnym.
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak
Plusy i minusy oferty
  • Możliwość wykupienia polisy AC dla pojazdów do 15 roku eksploatacji
  • Zniesienie amortyzacji części dla pojazdów do 5 roku eksploatacji
  • Możliwość rozszerzenia zakresu o kradzież (za opłatą dodatkowej składki)
  • Wprowadzony udział własny
  • Zakres ograniczony (żywioły)
  • Minimalna szkoda(franszyza integralna) wynosi 400 zł.