OC
AC Midi
+++++

Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 17 597 zł
Redukcja sumy ubezpieczenia: Wprowadzona
Tooltip
Po wykupieniu tej opcji suma ubezpieczenia będzie się zmniejszała o wypłacone odszkodowanie.
Wariant Naprawy: Kosztorys
Tooltip
Za zawarcie umowy AC z tą opcją otrzymujesz dodatkową zniżkę. Wysokość odszkodowania zostanie określona w przygotowanym przez towarzystwo ubezpieczeń kosztorysie/wycenie, zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).
Udział Własny: 2000 zł
Tooltip
Wypłata odszkodowania będzie pomniejszony o wprowadzony udział własny.
Ochrona od kradzieży: Tak
Tooltip
Ubezpieczenie od kradzieży pojazdu.
Amortyzacja Części: Wprowadzona
Tooltip
Stosowanie amortyzacji na częściach.
Franszyza Integralna: <!-- 0 -->Brak
Tooltip
Wykupienie franszyzy integralnej
Ochrona zniżki: Brak
Tooltip
Ochrona zniżek BM po szkodzie

Pojazd, podsumowanie:
Volkswagen Passat 1.9 TDI Comfortline

Przebieg: 288 500km
Rok produkcji: 2005
Właściciel, podsumowanie:
Mężczyzna, lat 47
Miasto: Tyniec Legnicki
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5000000 EUR przy szkodach osobowych, 1000000 EUR przy szkodach majątkowych
Rozłożenie składki na raty tak  Możliwość rozbicia na 2,4 raty.
Zielona karta tak  W ramach ubezpieczenia OC.
Dodatkowe świadczenia w ramach OC
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi nie
Kradzież pojazdu tak  Tylko w zakresie pełnym.
Rabunek/Rozbój tak  Tylko w zakresie pełnym.
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak
Plusy i minusy oferty
  • Możliwość wykupienia polisy AC dla pojazdów do 15 roku eksploatacji
  • Zniesienie amortyzacji części dla pojazdów do 5 roku eksploatacji
  • Możliwość rozszerzenia zakresu o kradzież (za opłatą dodatkowej składki)
  • Wprowadzony udział własny
  • Zakres ograniczony (żywioły)
  • Minimalna szkoda(franszyza integralna) wynosi 400 zł.