OC Pakiet Moto
AC pakiet Moto
Assistance Sos Podstawowy
NNW
+++++

Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 34 420 zł
Limit holowania (km): brak opcji holowania
Tooltip
Brak opcji holowania
Samochód zastępczy: nie dotyczy
Tooltip
Rezygnacja z wynajmu samochodu zastępczego

Pojazd, podsumowanie:
Renault Clio 1.2 16V Expression

Przebieg: 9 000km
Rok produkcji: 2013
Właściciel, podsumowanie:
Kobieta, lat 30
Miasto: Borkowo
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5 000 000 zł na osobie, 1 000 000 zł na mieniu
Rozłożenie składki na raty tak  2 raty
Zielona karta tak
Dodatkowe świadczenia w ramach OC nie
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu tak
Rabunek/Rozbój tak
Upadek statku powietrznego nie
Pożar tak
Zakres ochrony Assistance
Suma ubezpieczenia 10000 EUR
Zakres terytorialny Polska oraz większość krajów europejskich
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie Do 10 lat
Rodzaj pojazdu na który można wykupić ubezpieczenie samochody osobowe, osobowe w nadwoziu ciężarowego, ciężarowe
Ograniczenia ze względu na sposób użytkowania pojazdu (np. taxi, nauka jazdy, rent a car) ogranicza się do pomocy w zakresie naprawy na trasie lub holowania:pojazdy wykorzystywane do nauki jazdy, Taxi, pojazdy wynajmowane zarobkowo
Opcje zawarcia Z OC lub AC, dostępny również dla pojazdów nieubezpieczonych w Benefii
Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia tak
Pomoc w razie awarii tak
Pomoc w razie wypadku tak
Limit odległości od miejsca zamieszkania
Miejsce holowania
Samochód zastępczy tak  3, 7 lub 14 dni(decyzja podejmowana podczas podpisywania umowy)
Złomowanie pojazdu
Parkowanie pojazdu nie
Transport zastępczy/przewóz osób tak
Nocleg/zakwaterowanie tak  Do 3 dób
Dodatkowe informacje
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 5000 zł, 10000 zł, 50000zł.
Wypłata świadczenia w razie śmierci Jeśli zmarł w przeciągu 2 lat z powodu wypadku przysługuje 50% świadczenia
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu nie
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu nie
Plusy i minusy oferty
 • Zielona karta w ramach OC
 • Brak amortyzacji za części dla aut do 5 roku eksploatacji
 • Dla auta fabrycznie nowego przez okres 12 miesięcy brana jest wartość z faktury zakupu
 • Szeroki zakres terytorialny, Polska i Europa (kraje zielonej karty)
 • Pomoc w zakresie naprawy pojazdu na trasie
 • Odbioru albo doprowadzenia naprawionego pojazdu,przewozu osób podróżujących pojazdem oraz ich zakwaterowania, dostawy części zamiennych przysługuje, jeżeli pojazd znajduje się dalej niż 50 km od miejsca zamieszkania (siedziby) Ubezpieczonego
 • Pojazd zastępczy na okres 3, 7, 14 albo 21 dni
 • Zapewnienie zakwaterowania do 3 dób
 • Suma ubezpieczenia 10 000 euro dla jednego zdarzenia (górna granica)
 • Pomoc w zakresie przewozu osób
 • Usprawnianie pojazdu na miejscu zdarzenia
 • Pomoc w razie wypadku lub awarii
 • Suma ubezpieczenia do 20 000 zł.
 • Szeroki zakres terytorialny (kraje europejskie, Maroko, Tunezja, Izrael oraz Iran)
 • Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas ruchu pojazdu polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego
 • Brak dodatkowych bezpłatnych usług
 • Możliwość płatności tylko w jednej racie
 • Minimalna szkoda (franszyza integralna) wynosi 700 zł.
 • Jeżeli kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość maksymalną na danym terenie o 30 km/h to odszkodowanie zostanie pomniejszone o 25%
 • Assistence należy się jedynie wtedy, gdy w imieniu Towarzystwa wykonuje je Centrum Alarmowe, chyba że Centrum Alarmowe nie przystąpiło do spełniania świadczenia w okresie 2 godzin od chwili zawiadomienia o zdarzeniu lub wyraziło zgodę na spełnienie świadczenia przez inną osobę
 • Możliwość wykupienia dla aut do 10 roku eksploatacji