OC
AC
Assistance TOP bez franszyzy kilometrowej
NNW
+++++

Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 38 651 zł
Ochrona od kradzieży: Ubezpieczenie od kradzieży
Tooltip
Ubezpieczenie od Kradzieży
Amortyzacja Części: Wprowadzona
Tooltip
Przy ustaleniu odszkodowania jest stosowane odliczenie za zużycie eksploatacyjne części pojazdu.
Wariant Naprawy: Kosztorys
Tooltip
Kosztorysoway wariant naprawy
Udział Własny: 1500 zł
Tooltip
Zastosowanie przy ustaleniu odszkodowania udziału własnego w wysokości 1 500zł
Opcje dodatkowe: Ubezpieczenie OC w Compensie tego samego pojazdu
Tooltip
Ubezpieczenie OC w Compensie tego samego pojazdu
Redukcja sumy ubezpieczenia: Wprowadzona
Tooltip
Nieredukcyjna Suma Ubezpieczenia
Rozszerzenie ochrony - wymagane: Assistance BAZA
Tooltip
Assistance BAZA

Pojazd, podsumowanie:
Toyota Avensis 2.0 D-4D Sol

Przebieg: 65 000km
Rok produkcji: 2009
Właściciel, podsumowanie:
Mężczyzna, lat 40
Miasto: Warszawa
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 6 000 000 zł na osobie, 1 200 000 zł na mieniu
Rozłożenie składki na raty tak  2 lub 4 raty
Zielona karta tak
Dodatkowe świadczenia w ramach OC nie
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu nie
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi nie
Kradzież pojazdu tak  (możliwość wyłączenia)
Rabunek/Rozbój tak
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak
Zakres ochrony Assistance
Suma ubezpieczenia tak  2500 EUR na zdarzenie
Zakres terytorialny Polska i Kraje systemu Zielonej Karty oraz kraje byłego ZSRR.
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie Możliwość wykupienia dla aut do 10 lat.
Rodzaj pojazdu na który można wykupić ubezpieczenie samochód osobowy, inny pojazd wykonany przez adaptację pojazdu osobowego, pojazd wyprodukowany w karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN niezależnie od sposobu zarejestrowania
Ograniczenia ze względu na sposób użytkowania pojazdu (np. taxi, nauka jazdy, rent a car) Ubezpieczeniem nie sa objęte taksówki, nauka jazdy, rent a car, pojazdy kurierskie
Opcje zawarcia Z OC lub AC Baza
Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia tak
Pomoc w razie awarii tak
Pomoc w razie wypadku tak
Limit odległości od miejsca zamieszkania Brak limitu
Miejsce holowania
Samochód zastępczy
Złomowanie pojazdu
Parkowanie pojazdu
Transport zastępczy/przewóz osób
Nocleg/zakwaterowanie
Dodatkowe informacje
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 10 000 zł
Wypłata świadczenia w razie śmierci 50% świadczenia
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu tak
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu nie
Plusy i minusy oferty
 • Pokrycie kosztów naprawy pojazdu w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia, a także zapewnia finansową rekompensatę w razie jego kradzieży
 • Szeroki zakres terytorialny: Polska i kraje systemu Zielonej Karty oraz kraje byłego ZSRR
 • Po opłaceniu dodatkowej składki mogą zostać objęte ubezpieczeniem pojazdy np: używane jako rekwizyty, do jazd testowych, nauka jazdy, wynajmowane zarobkowo czy używane do celów specjalnych
 • Stała suma ubezpieczenia dla pojazdów do 12 roku eksploatacji
 • Dwa warianty rozliczenia szkody: kosztorysowy i serwisowy
 • Wariant serwisowy: dostępny dla pojazdów do 10 roku eksploatacji (polisy nowe), w przypadku kontynuacji dostępny również dla pojazdów starszych niż 10 lat
 • Wariant kosztorysowy: dostępny dla pojazdów do 12 roku eksploatacji (polisy nowe), w przypadku kontynuacji dostępny również dla pojazdów starszych niż 12 lat
 • Możliwość zniesienia amortyzacji w wariancie serwisowym
 • W ramach ubezpieczenia AC szereg klauzul np. Ochrona utraty zniżki w OC i AC, Ubezpieczenie Bagażu,Gan Track
 • Wysoka suma ubezpieczenia: 2500 EUR na zdarzenie
 • Szeroki zakres terytorialny: Polska i kraje systemu Zielonej Karty oraz kraje b. ZSRR
 • Pomoc w razie wypadku i w razie awarii
 • Samochód zastępczy do 3 dni
 • Szeroki zakres terytorialny: Polska i kraje systemu Zielonej Karty oraz kraje byłego ZSRR
 • Możliwość wyboru sumy ubezpieczenia: 10 000 zł lub 15 000 zł.
 • Suma ubezpieczenia może być również wielokrotnością sumy 10 000 zł. w przedziale 20 000 - 100 000 zł na kierowcę i każdego pasażera
 • Ubezpieczenie obejmuje: trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć Ubezpieczonego czy koszty leczenia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
 • Standardowy udział własny wynosi 700 zł. v
 • Jeżeli we wniosku zadeklarowano, że pojazd będzie kierowany wyłącznie przez osoby w wieku powyżej 25 lat albo w wieku powyżej 28 lat, a szkoda powstała podczas kierowania pojazdu przez kierowcę, który jest osobą w wieku młodszym niż zadeklarowano to we wniosku, potrąca się udział własny w szkodzie w wysokości 1500 zł.
 • Możliwość ubezpieczania pojazdów tylko do 10 lat
 • Możliwość wykupienia tylko z OC lub AC