OC
AC
Assistance Komfort
NNW Kierowcy Plus (wariant II)
+++++

Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 38 651 zł
Amortyzacja Części: Wprowadzona
Tooltip
Amortyzacja na częściach
Redukcja sumy ubezpieczenia: Wprowadzona
Tooltip
Wprowadzona redukcja sumy ubezpieczenia.
Rozszerzenie ochrony - wymagane: Zielona Karta
Tooltip
Zielona Karta

Pojazd, podsumowanie:
Toyota Avensis 2.0 D-4D Sol

Przebieg: 65 000km
Rok produkcji: 2009
Właściciel, podsumowanie:
Mężczyzna, lat 40
Miasto: Warszawa
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5 000 000 zł na osobie, 1 000 000 na mieniu
Rozłożenie składki na raty tak  2 lub 4 raty
Zielona karta tak
Dodatkowe świadczenia w ramach OC tak  Za 1 zł ubezpieczenie bagażu do 2000 zł
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu tak  Z wyłączeniem motocykli. Możliwość rezygnacji z ryzyka kradzieży.
Rabunek/Rozbój tak
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak
Zakres ochrony Assistance
Suma ubezpieczenia 3000 zł
Zakres terytorialny Polska
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie nie starszy niż 10 lat
Rodzaj pojazdu na który można wykupić ubezpieczenie Samochód osobowy, ciężarowo-osobowy, ciężarowy o ład. do 2 t., przyczepy kempingowe, przyczepy o ład. do 500 kg, motocykle.
Ograniczenia ze względu na sposób użytkowania pojazdu (np. taxi, nauka jazdy, rent a car) Wyłączone są pojazdy taxi, nauki jazdy, rent a car, przewożące przesyłki kurierskie.
Opcje zawarcia Niezależnie od innych ubezpieczeń.
Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia tak
Pomoc w razie awarii tak
Pomoc w razie wypadku tak
Limit odległości od miejsca zamieszkania Brak.
Miejsce holowania Do najbliższego warsztatu lub miejsca zamieszkania - za zgodą Generali(jeśli najbliższy warsztat nie może dokonać naprawy).
Samochód zastępczy nie
Złomowanie pojazdu nie
Parkowanie pojazdu tak  Do 10 dni.
Transport zastępczy/przewóz osób Tak (jeśli pojazdu nie można naprawić pojazdu w ciągu 3 dni).
Nocleg/zakwaterowanie Do 3 dób (jeśli zdarzenie ma miejsce w odległości większej niż 75 km od miejsca zamieszkania).
Dodatkowe informacje
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 50000 zł
Wypłata świadczenia w razie śmierci Jeżeli ubezpieczony zmarł w ciągu 12 miesięcy z powodu wypadku otrzyma świadczenie w wysokości 100 proc. sumy ubezpieczenia.
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu tak
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu tak
Plusy i minusy oferty
 • Brak udziałów własnych w szkodzie
 • Możliwość wykupienia polisy Auto Casco do 13. roku eksploatacji pojazdu
 • Dla auta fabrycznie nowego przez okres 6 miesięcy wartość jest brana z faktury zakupu
 • Wyposażenie dodatkowe jest ubezpieczone w standardzie do 1000zł
 • Brak minimalnej kwoty wartości szkody (franszyzny integralnej), aby Towarzystwo wypłaciło pełne odszkodowanie
 • Mozliwość ubezpieczenia bez zawierania ubezpieczenia OC i/lub AC
 • Pomoc w razie awarii i kolizji/wypadku
 • Możliwość sprzedaży assistance dla pojazdów w wieku powyżej 10 lat
 • Holowanie pojazdu do dowolnego miejsca wskazanego przez Klienta z zachowaniem limitu kilometrów dla danego wariantu
 • Jeżeli ubezpieczony zmarł w ciągu 12 miesięcy z powodu wypadku wypłata świadczenia wynosi 100% sumy ubezpieczenia
 • Traci się zniżki z AC za naprawę szyb
 • Jest w standardzie amortyzacja na częściach. Dopiero po opłaceniu dodatkowej składki istnieje możliwość wykupienia amortyzacji.
 • Jeżeli szkodę spowodowała osoba do 25. roku życia, odszkodowanie zostanie pomniejszone o 10% (możliwość zniesienia), chyba, że jest ona właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu
 • Zakres terytorialny obejmuje tylko Polskę
 • Dla pojazdów w wieku powyżej 10 lat i zdarzeń awarii pomoc organizowana jest, o ile awaria miała miejsce w odległości nie mniejszej niż 25 km od miejsca zamieszkania