OC
AC
Assistance Premium
NNW
+++++

Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 38 651 zł
Ochrona zniżki: Brak
Tooltip
Gwarancja utrzymania zniżki z tytułu przebiegu ubezpieczenia
Rodzaj umowy: Nowa umowa
Tooltip
Nowa umowa
Ochrona od kradzieży: Tak
Tooltip
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku kradzieży.
Udział Własny: 500 zł
Tooltip
Udział własny 500zł w każdej szkodzie.
Redukcja sumy ubezpieczenia: Wprowadzona
Tooltip
Suma ubezpieczenia jest pomniejszana o kwoty wypłacanych odszkodowań.
Wariant Naprawy: Partnerski
Tooltip
Wariant naprawy w formie wyceny
: Zniesiona
Tooltip
Brak stałej sumy ubezpieczenia dla pojazdów do 10 lat

Pojazd, podsumowanie:
Toyota Avensis 2.0 D-4D Sol

Przebieg: 65 000km
Rok produkcji: 2009
Właściciel, podsumowanie:
Mężczyzna, lat 40
Miasto: Warszawa
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia
Rozłożenie składki na raty
Zielona karta
Dodatkowe świadczenia w ramach OC
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm)
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji
Wybuch
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
Powódź
Lawina
Osunięcie i zapadanie się ziemi
Grad
Uderzenie pioruna
Huragan
Trzęsienie ziemi
Kradzież pojazdu
Rabunek/Rozbój
Upadek statku powietrznego
Pożar
Zakres ochrony Assistance
Suma ubezpieczenia Brak
Zakres terytorialny Polska i Europa
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie Do 10 lat
Rodzaj pojazdu na który można wykupić ubezpieczenie samochody osobowe, samochody ciężarowo-osobowe, terenowe, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
Ograniczenia ze względu na sposób użytkowania pojazdu (np. taxi, nauka jazdy, rent a car)
Opcje zawarcia z AC lub/i z OC
Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia tak
Pomoc w razie awarii tak
Pomoc w razie wypadku tak
Limit odległości od miejsca zamieszkania
Miejsce holowania Do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego na odległość nie większą niż 200 km (w przypadku większej odległości powyżej limitu koszty holowania pokrywa ubezpieczający)
Samochód zastępczy tak  Z powodu awarii 7 dni z powodu wypadku i kradzieży 14 dni (porównywalnej klasy o max pojemności do 2000cm3)
Złomowanie pojazdu Tak do 125 EUR ( w przypadku zdarzeń za granicą)
Parkowanie pojazdu do 3 dni i nie więcej niż do kwoty 50 EUR
Transport zastępczy/przewóz osób tak(jeśli pojazd został skradziony lub nie może zostać naprawiony tego samego dnia jednak nie dłużej niż 3 dni )
Nocleg/zakwaterowanie tak(jeśli pojazd został skradziony lub nie może zostać naprawiony tego samego dnia jednak nie dłużej niż 3 dni )
Dodatkowe informacje organizacja i pokrycie kosztów dowozu paliwa, zmiennika kierownicy w celu powrotu pasażerów
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia
Wypłata świadczenia w razie śmierci
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu
Garażowanie pojazdu
Plusy i minusy oferty
 • Zakres terytorialny RP oraz zagranica
 • Suma ubezpieczenia 10 000 euro
 • Usprawnianie pojazdu na miejscu zdarzenia i pokrycie kosztów drobnych części do 100 zł.
 • Holowanie pojazdu w RP bez limitów, za granicą do 200 km
 • Pojazd zastępczy po awarii do 7 dni, po wypadku lub kradzieży do 14 dni
 • Hotel do 4 dób
 • Wymiana koła, rozładowanie akumulatora, zatrzaśnięcie kluczyków, dowóz paliwa
 • Możliwość zniesienia franszyzy 20 km za dopłatą
 • Refundacja kosztów holowania na autostradzie do 125 euro w RP, za granicą do 250 euro
 • Dostawa części zamiennych, złomowanie pojazdu (usługa organizowana, gdy wypadek miał miejsce za granicą)
 • Suma ubezpieczenia od 5000 do 100000 zł
 • Pokrycie różnorodnych kosztów poniesionych na leczenie oraz przysposobienie do nowych warunków życia
 • Płatny do OC lub AC
 • Holowanie pojazdu za granicą do 1000 km za opłatą dodatkowej składki