OC
AC
Assistance Start
NNW
+++++

Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 8 650 zł
Ochrona od kradzieży: Tak
Tooltip
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku kradzieży.
Udział Własny: 500 zł
Tooltip
Udział własny 500zł w każdej szkodzie.
Ochrona zniżki: Brak
Tooltip
Gwarancja utrzymania zniżki z tytułu przebiegu ubezpieczenia
Redukcja sumy ubezpieczenia: Wprowadzona
Tooltip
Suma ubezpieczenia jest pomniejszana o kwoty wypłacanych odszkodowań.
Rodzaj umowy: Nowa umowa
Tooltip
Nowa umowa
Wariant Naprawy: Partnerski
Tooltip
Wariant naprawy w formie wyceny
: Zniesiona
Tooltip
Brak stałej sumy ubezpieczenia dla pojazdów do 10 lat

Pojazd, podsumowanie:
Fiat Punto 1.2 8V Active

Przebieg: 100 000km
Rok produkcji: 2004
Właściciel, podsumowanie:
Mężczyzna, lat 73
Miasto: Biele
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5 000 000 zł na osobie, 1 000 000 zł na mieniu
Rozłożenie składki na raty tak  2 raty
Zielona karta nie  Możliwość dokupienia
Dodatkowe świadczenia w ramach OC nie
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina nie
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi nie
Kradzież pojazdu tak  z wyłączeniami
Rabunek/Rozbój tak  z wyłączeniami
Upadek statku powietrznego nie
Pożar tak
Zakres ochrony Assistance
Suma ubezpieczenia brak
Zakres terytorialny Polska i Europa
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie bez ograniczeń
Rodzaj pojazdu na który można wykupić ubezpieczenie samochody osobowe, samochody ciężarowo-osobowe, terenowe, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
Ograniczenia ze względu na sposób użytkowania pojazdu (np. taxi, nauka jazdy, rent a car)
Opcje zawarcia z AC i/lub OC
Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia tak
Pomoc w razie awarii nie
Pomoc w razie wypadku nie
Limit odległości od miejsca zamieszkania
Miejsce holowania do najbliższego punktu obsługi albo miejsca zamieszkania(jeśli nie jest w dalszej odległości niż najbliższy punkt obsługi)
Samochód zastępczy nie
Złomowanie pojazdu nie
Parkowanie pojazdu nie
Transport zastępczy/przewóz osób nie
Nocleg/zakwaterowanie nie
Dodatkowe informacje
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia
Wypłata świadczenia w razie śmierci
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu
Garażowanie pojazdu
Plusy i minusy oferty
 • Możliwość wykupienia nowej polisy AC dla pojazdów do 13 lat(nowe ubezpieczenia), kontynuacje bez ograniczeń wiekowych
 • W ramach ubezpieczenia AC Assistance Standard oraz ubezpieczenie bagażu do 300 zł.
 • Ubezpieczenie oparte na formule All Risk
 • Za opłatą dodatkowej składki możliwość rozszerzenia o stałą sumę ubezpieczenia dla pojazdów do 10 lat
 • Możliwość wykupienia zniesienia udziału własnego dla osób fizycznych poniżej 25 lat i powyżej 65 lat
 • Darmowy do ubezpieczenia OC
 • Suma ubezpieczenia 10 000 euro
 • Usprawnianie pojazdu na miejscu zdarzenia, gdy pojazd został unieruchomiony w następstwie wypadku drogowego
 • Usprawnianie na miejscu zdarzenia również pojazdu poszkodowanego
 • Pojazd zastępczy po wypadku lub kradzieży dla pojazdu poszkodowanego na terenie RP
 • Pomoc informacyjna oraz administracyjna
 • Suma ubezpieczenia od 5000 do 100000 zł
 • Pokrycie różnorodnych kosztów poniesionych na leczenie oraz przysposobienie do nowych warunków życia
 • Udział własny w szkodzie w wysokości 500 zł.
 • Zakres terytorialny tylko RP