OC
AC
Assistance Standard
NNW
+++++

Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 38 651 zł
Ochrona od kradzieży: Tak
Tooltip
Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w wyniku kradzieży.
Udział Własny: 500 zł
Tooltip
Udział własny 500zł w każdej szkodzie.
Ochrona zniżki: Brak
Tooltip
Gwarancja utrzymania zniżki z tytułu przebiegu ubezpieczenia
Redukcja sumy ubezpieczenia: Wprowadzona
Tooltip
Suma ubezpieczenia jest pomniejszana o kwoty wypłacanych odszkodowań.
Rodzaj umowy: Nowa umowa
Tooltip
Nowa umowa
Wariant Naprawy: Partnerski
Tooltip
Wariant naprawy w formie wyceny
: Zniesiona
Tooltip
Brak stałej sumy ubezpieczenia dla pojazdów do 10 lat

Pojazd, podsumowanie:
Toyota Avensis 2.0 D-4D Sol

Przebieg: 65 000km
Rok produkcji: 2009
Właściciel, podsumowanie:
Mężczyzna, lat 40
Miasto: Warszawa
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5 000 000 zł na osobie, 1 000 000 zł na mieniu
Rozłożenie składki na raty tak  2 raty
Zielona karta nie  Możliwość dokupienia
Dodatkowe świadczenia w ramach OC nie
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina nie
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi nie
Kradzież pojazdu tak  z wyłączeniami
Rabunek/Rozbój tak  z wyłączeniami
Upadek statku powietrznego nie
Pożar tak
Zakres ochrony Assistance
Suma ubezpieczenia brak
Zakres terytorialny Polska i Europa
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie Do 10 lat
Rodzaj pojazdu na który można wykupić ubezpieczenie samochody osobowe, samochody ciężarowo-osobowe, terenowe, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
Ograniczenia ze względu na sposób użytkowania pojazdu (np. taxi, nauka jazdy, rent a car)
Opcje zawarcia z AC lub/i z OC
Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia tak
Pomoc w razie awarii tak
Pomoc w razie wypadku tak
Limit odległości od miejsca zamieszkania
Miejsce holowania Do 50 km do najbliższego punktu obsługi albo miejsca zamieszkania(jeśli nie jest w dalszej odległosci niż najbliższy punkt obsługi)
Samochód zastępczy Do 7 dni z powodu awarii, 14 dni z powodu wypadku lub kradzieży( porównywalnej klasy o max pojemności do 2000 cm3)
Złomowanie pojazdu pokrycie kosztów złomowania za granicą w razie wystąpienia szkody całkowitej, nie więcej jednak niż do kwoty 125 EUR
Parkowanie pojazdu Do 3 dni ( nie więcej jednak niż do kwoty 50 EUR)
Transport zastępczy/przewóz osób tak( jeśli pojazd nie może zostać naprawiony tego samego dnia i nie dłużej niż na 3 dni )
Nocleg/zakwaterowanie Z powodu awarii nie dłużej niż 3 dni, z powodu wypadku lub kradzieży nie dłuższy niż 7 dni
Dodatkowe informacje odbiór naprawionego pojazdu po naprawie, dostawa części zamiennych, organizacja przejazdu i pokrycie kosztów przejazdu do miejsca zamieszkania, pomoc administarcyjna w przypadku utraty lub kradzieży niezbędnych dokumentów, pomoc prawną
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia
Wypłata świadczenia w razie śmierci
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu
Garażowanie pojazdu
Plusy i minusy oferty
 • Możliwość wykupienia nowej polisy AC dla pojazdów do 13 lat(nowe ubezpieczenia), kontynuacje bez ograniczeń wiekowych
 • W ramach ubezpieczenia AC Assistance Standard oraz ubezpieczenie bagażu do 300 zł.
 • Ubezpieczenie oparte na formule All Risk
 • Za opłatą dodatkowej składki możliwość rozszerzenia o stałą sumę ubezpieczenia dla pojazdów do 10 lat
 • Możliwość wykupienia zniesienia udziału własnego dla osób fizycznych poniżej 25 lat i powyżej 65 lat
 • Darmowy do AC
 • Suma ubezpieczenia 10 000 euro
 • Zakres terytorialny RP
 • Usprawnianie pojazdu na miejscu zdarzenia i pokrycie kosztów drobnych części do 100 zł.
 • Holowanie pojazdu w RP oraz za granicą do 100 km
 • Parkowanie pojazdu poza godzinami pracy warsztatu do 3 dni
 • Refundacja kosztów holowania na autostradzie do 125 euro w RP, za granicą do 250 euro
 • Pojazd zastępczy po awarii do 3 dni, po wypadku lub kradzieży do 7 dni
 • Hotel do 3 dób
 • Wymiana koła, rozładowanie akumulatora, zatrzaśnięcie kluczyków, dowóz paliwa
 • Możliwość zniesienia franszyzy 20 km za dopłatą
 • Dostawa części zamiennych, złomowanie pojazdu (usługa organizowana, gdy wypadek miał miejsce za granicą)
 • Suma ubezpieczenia od 5000 do 100000 zł
 • Pokrycie różnorodnych kosztów poniesionych na leczenie oraz przysposobienie do nowych warunków życia
 • Udział własny w szkodzie w wysokości 500 zł.
 • Za opłata dodatkowej składki rozszerzenie zakresu o za granice
 • Płatny do OC
 • Holowanie pojazdu za granicą do 1000 km za opłatą dodatkowej składki