OC
AC Podstawowy
Auto Assistance
NNW
+++++

Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 38 651 zł
Udział Własny: 1500 zł
Tooltip
Udział własny w wysokości 1500zł
Udział Własny (kradzież): Brak
Tooltip
Brak udziału własnego
Wariant Naprawy: Kosztorys
Tooltip
Wariant naprawy kosztorys
Amortyzacja Części: Wprowadzona
Tooltip
Wprowadzona amortyzacja części
Ochrona od kradzieży: Tak
Tooltip
Wprowadzone ubezpieczenie od kradzieży
Smart Casco: Brak
Tooltip
To ubezpieczenie dzięki któremu możesz objąć ochroną swój samochód od wybranych przez siebie zdarzeń. Do wyboru masz różne warianty ubezpieczenia, pozwalające uzyskać odszkodowanie w różnych sytuacjach: gdy Twój samochód zostanie zniszczony lub uszkodzony w wyniku szkód wyrządzonych przez żywioły, w przypadku szkody całkowitej czy też kradzieży. Ubezpieczenie swoim zakresem obejmuje zdarzenia powstałe na terenie Europy (z wyłączaniem kradzieży pojazdu na terytorium Białorusi, Ukrainy, Rosji oraz Mołdawii).
Rodzaj części użytych do naprawy : Zamienniki
Tooltip
Użycie alternatywnych części przy AC wypadkowym
Redukcja sumy ubezpieczenia: Wprowadzona
Tooltip
Wprowadzona zmienna suma ubezpieczenia w AC wypadkowym
Parkowanie i holowanie: Zwiększenie SU za parkowanie do 500zł i holowanie do 700zł
Tooltip
W ramach AC domyślnie zwrot kosztów za parkowanie wynosi 500zł i za holowanie 700zł

Pojazd, podsumowanie:
Toyota Avensis 2.0 D-4D Sol

Przebieg: 65 000km
Rok produkcji: 2009
Właściciel, podsumowanie:
Mężczyzna, lat 40
Miasto: Warszawa
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5000000 na osobie 1000000 w mieniu
Rozłożenie składki na raty tak
Zielona karta tak
Dodatkowe świadczenia w ramach OC nie
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi nie
Kradzież pojazdu Po opłaceniu dodatkowej składki oraz pod warunkiem, że pojazd jest wyposażony w sprawne urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą
Rabunek/Rozbój tak
Upadek statku powietrznego brak info
Pożar tak
Zakres ochrony Assistance
Suma ubezpieczenia brak
Zakres terytorialny Polska i Europa z tym, że Turca tylko w części europejskiej
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie brak
Rodzaj pojazdu na który można wykupić ubezpieczenie samochody osobowe, Ciężarowo-osobowe, Ciężarowe do 3,5 t
Ograniczenia ze względu na sposób użytkowania pojazdu (np. taxi, nauka jazdy, rent a car)
Opcje zawarcia z OC i/lub AC
Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia tak  Polska 400 zł. Europa1000 zł.
Pomoc w razie awarii tak
Pomoc w razie wypadku tak
Limit odległości od miejsca zamieszkania
Miejsce holowania Polska i Europa do 100 km do wskazanego miejsca
Samochód zastępczy tak  7 dni ( po kradzieży lub wypadku)
Złomowanie pojazdu tak  Polska -500 zł. Europa 1000 zł.
Parkowanie pojazdu tak  Do 3 dób
Transport zastępczy/przewóz osób Polska 400 zł. Europa 1000 zł. (jeśli odległość przekracza 20 km od miejsca zamieszkania )
Nocleg/zakwaterowanie tak  1 doba
Dodatkowe informacje otwarcie pojazdu w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków, opieka nad zwierzętami, infolinia medyczna, dostarczenie paliwa
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia
Wypłata świadczenia w razie śmierci Jeżeli zmarł w przeciągu 2 lat od daty nieszczęśliwego wypadku wówczas przysługuje 50% świadczenia
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu tak
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu nie
Plusy i minusy oferty
  • Pomoc w przypadku awarii, wypadku, uszkodzenia, kradzieży oraz wandalizmu
  • Wymiana koła, uruchomienie w przypadku rozładowania akumulatora
  • Brak limitu wiekowego ubezpieczonych pojazdów
  • Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia
  • Pokrycie kosztów parkowania do 3 dni
  • Samochód zastępczy do 7 dni w razie wypadku lub kradzieży
  • W przypadku smierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem która nastąpiła w przeciągu 2 lat wypłata świadczenia do 50% sumy ubezpieczenia
  • Wypłata świadczenia w przypadku gdy dojdzie do wybuchu lub pożaru pojazdu