OC
AC Mega
Assistance VIP EXTRA
NNW Kierowcy i Pasażerów
+++++

Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 40 810 zł
Amortyzacja Części: Brak
Tooltip
Dzięki tej opcji auto będziesz miał naprawiane na nowych częściach w przypadku szkody.
Wariant Naprawy: Kosztorys
Tooltip
Za zawarcie umowy AC z tą opcją otrzymujesz dodatkową zniżkę. Wysokość odszkodowania zostanie określona w przygotowanym przez towarzystwo ubezpieczeń kosztorysie/wycenie, zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU).
Franszyza Integralna: <!-- 0 -->Brak
Tooltip
Wykupienie franszyzy integralnej
Rozszerzenie ochrony: Gwarantowana suma ubezpieczenia
Tooltip
Gwarantowana suma ubezpieczenia
Udział Własny: Brak
Tooltip
Dzięki tej opcji Towarzystwo ubezpieczeniowe w pełni pokryje koszty związane z naprawą pojazdu.
Rozszerzenie ochrony - wymagane: Zniesienie udziału własnego
Tooltip
Zniesienie udziału własnego
Redukcja sumy ubezpieczenia: Zniesiona
Tooltip
Zniesiona redukcja sumy ubezpieczenia po szkodzie
Ochrona od kradzieży: Tak
Tooltip
Ubezpieczenie od kradzieży pojazdu.
Ochrona zniżki: Brak
Tooltip
Ochrona zniżek BM po szkodzie

Pojazd, podsumowanie:
Mercedes-benz A 160 Final Edition Classic EU5

Przebieg: 20 000km
Rok produkcji: 2011
Właściciel, podsumowanie:
Mężczyzna, lat 64
Miasto: Ruda Śląska
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5000000 EUR przy szkodach osobowych, 1000000 EUR przy szkodach majątkowych
Rozłożenie składki na raty tak  Możliwość rozbicia na 2,4 raty.
Zielona karta tak  W ramach ubezpieczenia OC.
Dodatkowe świadczenia w ramach OC
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu tak
Rabunek/Rozbój tak
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak
Zakres ochrony Assistance
Suma ubezpieczenia Brak.
Zakres terytorialny Polska i Europa.
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie W razie awarii do 10 lat, w razie wypadku do 15 lat.
Rodzaj pojazdu na który można wykupić ubezpieczenie Osobowe, dostawcze i ciężarowe.
Ograniczenia ze względu na sposób użytkowania pojazdu (np. taxi, nauka jazdy, rent a car) W przypadku samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5t. przysługuje tylko pomoc informacyjna, wyłączone są pojazdy taxi, nauki jazdy, rent a car.
Opcje zawarcia Jako rozszerzenie wariantu Standard i Komfort. Z AC.
Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia tak  Tak, do 100 EUR (z wyjątkiem aut o DMC ponad 3,5t.
Pomoc w razie awarii tak  Tak, do 100 EUR (z wyjątkiem aut o DMC ponad 3,5t).
Pomoc w razie wypadku tak  Tak, do 100 EUR (z wyjątkiem aut o DMC ponad 3,5t.
Limit odległości od miejsca zamieszkania Brak limitu.
Miejsce holowania tak  Dla zdarzeń w Polsce do najbliższego warsztatu lub miejsca zamieszkania (limit 100 EUR), dla zdarzeń za granicą do najbliższego warsztatu lub do miejsca zamieszkania w Polsce do 1000 EUR (pod warunkiem, że szkoda nie przekracza 50 proc. wartości auta).
Samochód zastępczy Tylko na terenie Polski; w wariancie B1 do 5 dni w razie wypadku i kradzieży i do 3 dni w razie awarii; w wariancie B2 do do 7 dni w razie wypadku i kradzieży i do 3 dni w razie awarii.
Złomowanie pojazdu nie
Parkowanie pojazdu Tak, do 3 dni (limit 60 EUR).
Transport zastępczy/przewóz osób Tak, w przypadku unieruchomienia pojazdu na ponad 12 godzin w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania w Polsce i za granicą.
Nocleg/zakwaterowanie Tak, do 3 dób (limit 60 EUR za osobę na dobę).
Dodatkowe informacje Jest to rozszerzenie wariantu Standard i Komfort, obejmuje przebicie opony, dostarczenie paliwa, pomoc w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków.
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 5000 zł
Wypłata świadczenia w razie śmierci tak  Za opłatą dodatkowej składki w razie zgonu w ciągu 365 dni licząc od daty nieszczęśliwego wypadku w wysokości (do wyboru przy zawieraniu umowy): a) 50 proc. sumy ubezpieczenia lub b) 100 proc. sumy ubezpieczenia.
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu nie
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu tak
Plusy i minusy oferty
 • Możliwość wykupienia polisy AC dla pojazdów do 15 roku eksploatacji
 • Zniesienie amortyzacji części w pojazdach do 5 roku jak również i powyżej 5 roku eksploatacji
 • Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie
 • Zakres pełny all risk
 • GSU(gwarancja sumy ubezpieczenia ) dla pojazdów do 5 roku eksploatacji jak również dla nowych pojazdów
 • Ochrona zniżek Bonus Malus po szkodzie
 • Ochrona kosztów wymiany fotelika czy kosztów wymiany uszkodzonych zamków i kluczyka ochroną objęte są również koła samochodu
 • W razie awarii lub kolizji/wypadku brak limitu kilometrów od miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania.
 • Zakres terytorialny obejmuje Polskę i Europę.
 • Jeżeli ubezpieczony zmarł w ciągu 12 miesięcy z powodu wypadku wypłata świadczenie 50% sumy ubezpieczenia lub 100% sumy ubezpieczenia ( za opłata dodatkowej składki).Opcje wybierane podczas zawierania polisy
 • Garażowanie pojazdu
 • Minimalna szkoda(franszyza integralna) wynosi 400 zł.
 • Holowanie do najbliższego warsztatu od miejsca zdarzenia.