OC
AC Mega
Mini Assistance Auto PLUS24service
NNW Kierowcy i Pasażerów
+++++

Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 54 093 zł

Pojazd, podsumowanie:
Ford C-MAX 1.6 EcoBoost Trend ASS

Przebieg: 31 000km
Rok produkcji: 2012
Właściciel, podsumowanie:
Mężczyzna, lat 36
Miasto: Ciepielów
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5000000 EUR przy szkodach osobowych, 1000000 EUR przy szkodach majątkowych
Rozłożenie składki na raty tak  Możliwość rozbicia na 2,4 raty.
Zielona karta tak  W ramach ubezpieczenia OC.
Dodatkowe świadczenia w ramach OC
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi tak
Kradzież pojazdu tak
Rabunek/Rozbój tak
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak
Zakres ochrony Assistance
Suma ubezpieczenia Brak.
Zakres terytorialny Polska.
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie Do 15 lat
Rodzaj pojazdu na który można wykupić ubezpieczenie Osobowe, dostawcze i ciężarowe.
Ograniczenia ze względu na sposób użytkowania pojazdu (np. taxi, nauka jazdy, rent a car) Brak.
Opcje zawarcia Z OC.
Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia tak  Tak, do 100 EUR.
Pomoc w razie awarii tak  Tak, dla zdarzeń w odległości większej niż 25 km od miejsca zamieszkania.
Pomoc w razie wypadku tak
Limit odległości od miejsca zamieszkania Holowanie po wypadku do najbliższego warsztatu nie dalej niż 50 km od miejsca zdarzenia
Miejsce holowania Do najbliższego warsztatu lub miejsca zamieszkania (limit 100 EUR).
Samochód zastępczy nie
Złomowanie pojazdu nie
Parkowanie pojazdu tak  Tak, do 3 dni (limit 60 EUR).
Transport zastępczy/przewóz osób nie
Nocleg/zakwaterowanie nie
Dodatkowe informacje Brak odpowiedzialności w razie zagubienia kluczyków, przebicia opony, braku paliwa lub jego złego zatankowania.
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 5000 zł
Wypłata świadczenia w razie śmierci tak  Za opłatą dodatkowej składki w razie zgonu w ciągu 365 dni licząc od daty nieszczęśliwego wypadku w wysokości (do wyboru przy zawieraniu umowy): a) 50 proc. sumy ubezpieczenia lub b) 100 proc. sumy ubezpieczenia.
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu nie
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu tak
Plusy i minusy oferty
 • Możliwość wykupienia polisy AC dla pojazdów do 15 roku eksploatacji
 • Zniesienie amortyzacji części w pojazdach do 5 roku jak również i powyżej 5 roku eksploatacji
 • Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie
 • Zakres pełny all risk
 • GSU(gwarancja sumy ubezpieczenia ) dla pojazdów do 5 roku eksploatacji jak również dla nowych pojazdów
 • Ochrona zniżek Bonus Malus po szkodzie
 • Ochrona kosztów wymiany fotelika czy kosztów wymiany uszkodzonych zamków i kluczyka ochroną objęte są również koła samochodu
 • Naprawa na miejscu do 50 euro
 • Organizacja parkingu 20 euro maksymalnie 2 doby
 • Jeżeli ubezpieczony zmarł w ciągu 12 miesięcy z powodu wypadku wypłata świadczenie 50% sumy ubezpieczenia lub 100% sumy ubezpieczenia ( za opłata dodatkowej składki).Opcje wybierane podczas zawierania polisy
 • Garażowanie pojazdu
 • Minimalna szkoda(franszyza integralna) wynosi 400 zł.
 • Holowanie po wypadku do najbliższego warsztatu nie dalej niż 50 km od miejsca zdarzenia
 • Zakres terytorialny obejmuje Polskę.
 • Holowanie do najbliższego warsztatu od miejsca zdarzenia.
 • Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie to 15 lat