OC
AC Midi
Assistance Premium EXTRA
NNW Kierowcy
+++++

Ważne cechy ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia: 25 440 zł

Pojazd, podsumowanie:
Volvo V50 T5 AWD Summum

Przebieg: 155 500km
Rok produkcji: 2005
Właściciel, podsumowanie:
Kobieta, lat 66
Miasto: Bielsko-Biała
Zakres ochrony ubezpieczenia OC
Suma ubezpieczenia 5000000 EUR przy szkodach osobowych, 1000000 EUR przy szkodach majątkowych
Rozłożenie składki na raty tak  Możliwość rozbicia na 2,4 raty.
Zielona karta tak  W ramach ubezpieczenia OC.
Dodatkowe świadczenia w ramach OC
Zakres ochrony ubezpieczenia AC
Zderzenie z innym pojazdem tak
Zderzenie z osobami, zwierzętami, lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem tak
Uszkodzenie przez osoby trzecie (wandalizm) tak
Zamieszki, wewnętrzne niepokoje, wydarzenia wojenne nie
Powstałych wskutek użycia pojazdu w związku z obowiązującymi świadczeniami na rzecz wojska i policji nie
Wybuch tak
Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu tak
Powódź tak
Lawina tak
Osunięcie i zapadanie się ziemi tak
Grad tak
Uderzenie pioruna tak
Huragan tak
Trzęsienie ziemi nie
Kradzież pojazdu tak  Tylko w zakresie pełnym.
Rabunek/Rozbój tak  Tylko w zakresie pełnym.
Upadek statku powietrznego tak
Pożar tak
Zakres ochrony Assistance
Suma ubezpieczenia Brak.
Zakres terytorialny Polska i Europa.
Wiek pojazdu do którego można wykupić ubezpieczenie W razie awarii do 10 lat, w razie wypadku do 15 lat.
Rodzaj pojazdu na który można wykupić ubezpieczenie Osobowe, dostawcze i ciężarowe.
Ograniczenia ze względu na sposób użytkowania pojazdu (np. taxi, nauka jazdy, rent a car) W przypadku samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5t. przysługuje tylko pomoc informacyjna, wyłączone są pojazdy taxi, nauki jazdy, rent a car.
Opcje zawarcia Jako rozszerzenie wariantu Standard i Komfort. Z AC.
Usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia tak  Tak, do 100 EUR (z wyjątkiem aut o DMC ponad 3,5t.
Pomoc w razie awarii tak  Tak, do 100 EUR (z wyjątkiem aut o DMC ponad 3,5t).
Pomoc w razie wypadku tak  Tak, do 100 EUR (z wyjątkiem aut o DMC ponad 3,5t.
Limit odległości od miejsca zamieszkania Brak limitu.
Miejsce holowania tak  Dla zdarzeń w Polsce do najbliższego warsztatu lub miejsca zamieszkania (limit 100 EUR), dla zdarzeń za granicą do najbliższego warsztatu lub do miejsca zamieszkania w Polsce do 1000 EUR (pod warunkiem, że szkoda nie przekracza 50 proc. wartości auta).
Samochód zastępczy Tylko na terenie Polski; w wariancie B1 do 5 dni w razie wypadku i kradzieży i do 3 dni w razie awarii; w wariancie B2 do do 7 dni w razie wypadku i kradzieży i do 3 dni w razie awarii.
Złomowanie pojazdu nie
Parkowanie pojazdu Tak, do 3 dni (limit 60 EUR).
Transport zastępczy/przewóz osób Tak, w przypadku unieruchomienia pojazdu na ponad 12 godzin w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania w Polsce i za granicą.
Nocleg/zakwaterowanie Tak, do 3 dób (limit 60 EUR za osobę na dobę).
Dodatkowe informacje Jest to rozszerzenie wariantu Standard i Komfort, obejmuje przebicie opony, dostarczenie paliwa, pomoc w przypadku zatrzaśnięcia kluczyków.
Zakres ochrony NNW
Suma ubezpieczenia 20000 zł
Wypłata świadczenia w razie śmierci tak  Za opłatą dodatkowej składki w razie zgonu w ciągu 365 dni licząc od daty nieszczęśliwego wypadku w wysokości (do wyboru przy zawieraniu umowy): a) 50 proc. sumy ubezpieczenia lub b) 100 proc. sumy ubezpieczenia.
Wsiadanie i wysiadanie z pojazdu tak
Załadowanie lub wyładowanie pojazdu tak
Pożar, wybuch pojazdu nie
Zatrzymanie, postój, naprawa pojazdu tak
Podwójne świadczenie w przypadku 90% trwałego uszczerbku na zdrowiu nie
Garażowanie pojazdu tak
Plusy i minusy oferty
 • Możliwość wykupienia polisy AC dla pojazdów do 15 roku eksploatacji
 • Zniesienie amortyzacji części dla pojazdów do 5 roku eksploatacji
 • Możliwość rozszerzenia zakresu o kradzież (za opłatą dodatkowej składki)
 • W razie awarii lub kolizji/wypadku brak limitu kilometrów od miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania.
 • Zakres terytorialny obejmuje Polskę i Europę.
 • Jeżeli ubezpieczony zmarł w ciągu 12 miesięcy z powodu wypadku wypłata świadczenia 50% sumy ubezpieczenia lub 100% sumy ubezpieczenia (za opłatą dodatkowej składki). Opcje wybierane podczas zawierania polisy
 • Garażowanie pojazdu
 • Wprowadzony udział własny
 • Zakres ograniczony (żywioły)
 • Minimalna szkoda(franszyza integralna) wynosi 400 zł.
 • Holowanie do najbliższego warsztatu od miejsca zdarzenia.