Wypowiedzenie umowy OC

Umowa ubezpieczenia OC najczęściej jest zawierana na okres 12 m-cy. Wyjątek od tego terminu stanowią polisy krótkoterminowe zawierane  przez osoby zawodowo zajmujące się handlem samochodami.

Umowa ubezpieczenia OC najczęściej jest zawierana na okres 12 m-cy. Wyjątek od tego terminu stanowią polisy krótkoterminowe zawierane  przez osoby zawodowo zajmujące się handlem samochodami. Jeśli jednak klient nie jest zadowolony z oferty obecnego ubezpieczyciela ma możliwość zmiany firmy ubezpieczeniowej. Najczęstszymi przyczynami rezygnacji z ubezpieczenia OC jest zakup lub sprzedaż auta, a także zmiana towarzystwa  na inne, oferujące lepsze warunki, przede wszystkim cenowe.

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC musi mieć formę pisemną. Pismo to należy dostarczyć do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym dana polisa została wykupiona.

Można to zrobić na kilka sposobów. Po pierwsze poprzez samodzielną wizytę u agenta ubezpieczeniowego, po drugie za pośrednictwem Poczty Polskiej – w tym przypadku datą wpłynięcia jest data widniejąca na stemplu pocztowym. Wypowiedzenie oc można również wysłać za pomocą faksu pod warunkiem, że drukuje raporty doręczenia lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. W tym ostatnim przypadku należy jednak pamiętać, że datą od której wypowiedzenie oc zacznie obowiązywać, to data jego wpływu do ubezpieczyciela, a nie, jak w przypadku poczty, data nadania przesyłki.

Wypowiedzenie umowy oc  powinno  zawierać  następujące informacje: adres i nazwę towarzystwa, dane osobowe ubezpieczonego, numer rejestracyjny i markę pojazdu, którego ubezpieczenie dotyczy, numer i serię posiadanej polisy, podstawę prawną, a także datę, miejsce i podpis właściciela ubezpieczenia.

Bardzo ważne z punktu widzenia klienta jest to, że umowę ubezpieczenia OC, która przedłużyła się automatycznie  może on rozwiązać w dowolnym momencie. Wystarczy, że złoży wypowiedzenie posiadanej polisy. Warunkiem  skorzystania z takiej możliwości jest konieczność posiadania polisy OC w innym towarzystwie. Dzięki temu kierowcy unikną dotychczas bardzo często spotykanego problemu z tzw. podwójnym ubezpieczeniem.

Comperia.pl

Trudno Ci zdecydować,
które ubezpieczenie jest najlepsze?
OC

Dziękujemy. Nasz agent niedługo się z Tobą
skontaktuje